ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС, 2003
У посібнику викладені основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, подве відомчої і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази, судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів за нововиявленими обставинами, провадження у справах за участю іноземних осіб, третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче провадження.
Призначено для студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також для практичних працівників.
Глава 1
З історії арбітражного судоустрою та судочинства
З історії арбітражного судоустрою та судочинства
глава 2
Поняття арбітражного процесу
1. Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма, ЗАВДАННЯ СУДОЧИНСТВА в арбітражних судах, джерела арбітражного ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Поняття арбітражного процесу, арбітражна процесуальна форма
Завдання судочинства в арбітражних судах
Джерела арбітражного процесуального права
Закони як джерела арбітражного процесуального права:
Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
Постанови Конституційного Суду РФ, судова практика та роз'яснення, акти Вищого Арбітражного Суду РФ.
Міжнародні угоди і договори з питань арбітражного процесу.
2. Система арбітражних судів у Російської Федерації. Стадії арбітражного процесу
Систему арбітражних судів у Російської Федерації складають:
Стадії арбітражного процесу
глава 3
Принципи арбітражного процесуального права
1. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права
2. Судоустройственние принципи арбітражного ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
3. Судочинного принципи арбітражного ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
глава 4
Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду
1. Значення і порядок доарбітражного ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
2. Поняття підвідомчості, її види
3. Підвідомчість справ арбітражному суду У сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам
4. Поняття підсудності, її види
глава 5
Суб'єкти арбітражних процесуальних правовідносин
1. Поняття та класифікація суб'єктів арбітражні процесуальні правовідносин
Особи, які беруть участь у справі.
Представники.
Особи, які сприяють здійсненню правосуддя.
2. Суд як обов'язковий суб'єкт арбітражного процесуальногоправовідносини
Склад арбітражного суду, що розглядає конкретний спір по суті
Правила і порядок заяви відводів
Права і обов'язку суду
3. Арбітражна процесуальна правоздатність, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
4. Процесуальні права та обов'язки осіб, що у справі
Процесуальні обов'язки осіб, що у справі
Поняття і підстави застосування заходів процесуальної відповідальності
5. Сторони і треті особи в арбітражному процесі
Заміна неналежного відповідача
Треті особи в арбітражному процесі
6. Процесуальне правонаступництво
7. Процесуальної співучасті
Види співучасті
Взаємодія співучасників в арбітражному процесі
8. Прокурор в арбітражному процесі
9. Участь в арбітражному процесі ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО самоврядування та інигх органів
10. Участь осіб, які сприяють правосуддю
11. Представництво в арбітражному процесі
Процесуальне становище представника в арбітражному процесі. Вимоги, що пред'являються до представників
Оформлення, підтвердження і перевірка повноважень представника
Права та обов'язки представників
глава 6
Позов
1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
Елементи позову
Види позовів
2. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
Пред'явлення зустрічного позову.
3. Розпорядження позовними засобами захисту права
4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
глава 7
Докази
1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
Предмет доказування
2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
Належність доказів
Допустимість доказів
Представлення та витребування доказів
Підстави звільнення від доказування
Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
4. Окремі види доказів
Речові докази
Висновок експерта
Свідчення свідків
Пояснення сторін та інших осіб , що у справі
Інші документи та матеріали
глава 8
Судові витрати
1. Поняття судових витрат, державне мито, ціна позову
2. Судові витрати
глава 9
Процесуальні терміни
Процесуальні терміни
глава 10
Позовна виробництво в арбітражному суді першої інстанції
1. Поняття і сутність позовного провадження. Відмінність його від провадження у справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин і від провадження в окремих категоріях справ
2. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
3. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви
4. Стадія підготовки справи до судового розгляду
5. Судовий розгляд
6. Мирова угода
7. Призупинення провадження у справі
8. Залишення позовної заяви без розгляду
9. Припинення провадження у справі
10. Сутність і зміст рішення арбітражного суду
11. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення
12. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження
глава 11
Апеляційне провадження
1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
2. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Припинення виробництва за апеляційною скаргою. Порядок, термін, межі розгляду апеляційної скарги
3. ПОВНОВАЖЕННЯ АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. ПОСТАНОВА АРБІТРАЖНОГО суду апеляційної інстанції
глава 12
Касаційне провадження
1. Право касаційного оскарження, строк І ПОРЯДОК ПОДАННЯ, ФОРМА І ЗМІСТ КАСАЦІЙНОЇ скарги. Відгук на касаційну скаргу
2. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги. Припинення провадження за касаційною скаргою. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги
3. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
глава 13
Перегляд судових актів у порядку нагляду
1. Перегляд судових актів у порядку нагляду. Порядок наглядового виробництва. Вимоги до звернення у ВАС РФ. Прийняття заяви АБО ПОДАННЯ ДО ВИРОБНИЦТВА. ПОВЕРНЕННЯ заяви чи подання. Відгук на заяву АБО ПОДАННЯ. ЗУПИНЕННЯ виконання судового акта Вищим арбітражним судом РФ
2. Розгляд заяви або подання. Зміст ухвали про передачу справи до Президії ВАС РФ. Визначення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ. Порядок розгляду справи в Президії ВАС РФ
3. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ, його зміст і набрання законної сили
глава 14
Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
глава 15
Виробництво по справах за участю іноземних осіб
1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іностраннигх осіб. Виключна компетенція. Угода про визначення компетенції арбітражні судів РФ. Судовий імунітет
2. Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль
Доручення про виконання окремих процесуальних дій
глава 16
Третейські суди в РФ
1 . Історія третейських судів в Росії
2. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
Третейська угода
Порядок розгляду справи в третейському суді
3. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду
Виконання рішення третейського суду
глава 17
Міжнародний комерційний арбітраж
1 . Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
2. Арбітражна угода
3. Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП РФ
Процедура арбітражного розгляду.
4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
глава 18
Виконання судових актів
1. Загальні умови вчинення виконавчих ДІЙ
2. Органи примусового виконання
3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
4. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні
5. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника
6. Порядок реалізації майна
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес - 2010 рік
  3. Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - 2010 рік
  4. В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права - 2009 рік
  5. М.К.Треушніков. Арбітражний процес - 2007
  6. К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу - 2002 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка