Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес, 2010
Пропонований підручник написаний з урахуванням останніх змін арбітражного процесуального законодавства та судової практи ки станом на 1 липня 2009 р. Структура підручника відповідає програмі курсу «Арбітражний процес», що викладається на юриди чеських факультетах і у вищих навчальних закладах юридичної на спрямованості.
У підручнику дається оцінка новим положенням арбітражного процесуальному законодавства, аналізуються новітні теоретичні напрацювання у сфері арбітражного процесу, наведені приклади з доль ної практики, представлено власне авторське бачення окремих питань.
Видання призначене для студентів юридичних вузів, прак тікующіх юристів, всіх, хто цікавиться питаннями арбітражного процесу.
Список прийнятих скорочень
Глава 1. Поняття, предмет, система арбітражного процесуального права
§ 1. Поняття арбітражного процесуального права
§ 2. Джерела арбітражного процесуального права
§ 3. Види судочинства в арбітражних судах і стадії арбітражного процесу
§ 4. Система арбітражного процесуального права
§ 5. Міжгалузеві зв'язки арбітражного процесуального права
Глава 2. Принципи арбітражного процесуального права
§ 1. Поняття і види принципів арбітражного процесуального права
§ 2. Конституційні принципи арбітражного процесуального права
§ 3. Галузеві принципи арбітражного процесуального права
Глава 3. Підвідомчість і підсудність справ арбітражному суду
§ 1. Підвідомчість справ арбітражному суду
§ 2. Підсудність справ арбітражному суду
Глава 4. Суб'єкти арбітражного процесуального права
§ 1. Поняття і склад суб'єктів арбітражного процесуального права
§ 2. Арбітражний суд
§ 3. Особи, що у справі
§ 4. Особи, які сприяють у здійсненні правосуддя
Глава 5. Представництво в арбітражному процесі
§ 1. Поняття і види представництва в арбітражному процесі
§ 2. Повноваження представника в арбітражному процесі
Глава 6. Процесуальні терміни, судові витрати, штрафи
§ 1. Процесуальні терміни
§ 2. Судові витрати
§ 3. Судові штрафи
Глава 7. Судові докази і судове доведення
§ 1. Судові докази
§ 2. Судове доведення
Глава 8. Позов в арбітражному процесі
§ 1. Поняття і сутність позовного провадження
§ 2. Право на позов
§ 3. Засоби захисту проти позову
§ 4. Забезпечувальні заходи
Глава 9. Порушення справи в арбітражному суді
§ 1. Позовна заява
§ 2. Порядок пред'явлення позовної заяви
§ 3. Наслідки порушення порядку пред'явлення позовної заяви
Глава 10. Підготовка справи до судового розгляду
§ 1. Значення, цілі і завдання стадії підготовки справи до судового розгляду
§ 2. Процесуальні дії з підготовки справи
§ 3. Попереднє судове засідання
§ 4. Судові повідомлення
Глава 11. Судовий розгляд
§ 1. Роль і значення судового розгляду
§ 2. Судове засідання і його структура
§ 3. Закінчення провадження по справі без винесення рішення
§ 4. Протокол судового засідання
Глава 12. Судові акти
§ 1. Поняття і види судових актів
§ 2. Судове рішення
§ 3. Судові визначення
§ 4. Постанови арбітражних судів
Глава 13. Виробництво по справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
§ 1. Виробництво по справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин: сутність і види справ
§ 2. Розгляд справ про оскарження нормативних правових актів
§ 3. Розгляд справ про оскарження ненормативних правових актів, рішень і дій (бездіяльності) державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, посадових осіб
§ 4. Розгляд справ про адміністративні правопорушення
§ 5. Розгляд справ про стягнення обов'язкових платежів і санкцій
Глава 14. Особливе виробництво в арбітражному процесі
Особливе виробництво в арбітражному процесі
§ 1. Встановлення фактів, що мають юридичне значення
§ 2. Розгляд справ про неспроможність (банкрутство)
§ 3. Процедура розгляду справ про банкрутство в суді
Глава 15. Спрощене виробництво
§ 1. Сутність спрощеного виробництва
§ 2. Процесуальний порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва
Глава 16. Виробництво в суді апеляційної інстанції
§ 1. Право апеляційного оскарження
§ 2. Розгляд справ в апеляційній інстанції
§ 3. Повноваження суду апеляційної інстанції
§ 4. Постанова апеляційної інстанції
Глава 17. Виробництво в суді касаційної інстанції
§ 1. Право касаційного оскарження
§ 2. Розгляд справ у касаційній інстанції
§ 3. Повноваження суду касаційної інстанції
§ 4. Постанова касаційної інстанції
Глава 18. Провадження з перегляду судових актів у порядку нагляду
§ 1. Сутність наглядового виробництва
§ 2. Розгляд заяв чи уявлень про перегляд судового акта в порядку нагляду
Глава 19. Перегляд постанов арбітражних судів за нововиявленими обставинами
§ 1. Поняття нововиявлених обставин
§ 2. Порядок перегляду за нововиявленими обставинами
Глава 20. Виконання постанов арбітражних судів
§ 1. Поняття виконавчого провадження
§ 2. Органи, що здійснюють виконання актів арбітражних судів
§ 3. Учасники виконавчого провадження
§ 4. Виконавчий лист
§ 5. Повноваження арбітражного суду у виконавчому провадженні
§ 6. Оскарження дій судового пристава-виконавця
Глава 21. Сучасні форми взаємодії арбітражних і третейських судів
Сучасні форми взаємодії арбітражних і третейських судів
§ 1. Примусове забезпечення арбітражним судом позову, розглянутого третейським судом
§ 2. Підстави і механізм скасування арбітражним судом рішення третейського суду
§ 3. Процедура видачі арбітражним судом виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
Глава 22. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
§ 1. Застосування норм іноземного права в арбітражному процесі
§ 2. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
§ 3. Процесуальні права іноземних осіб в арбітражному судочинстві
§ 4. Особливості розгляду справ за участю іноземних осіб
§ 5. Виробництво по справах про визнання і приведення до виконання рішень іноземних судів та іноземних арбітражних рішень
ДОДАТКИ
Додаток № 1
Програма курсу « Арбітражний процес »
Розділ 1. Загальні положення
Тема 1. Поняття, предмет, система арбітражного процесуального права
Тема 2. Принципи арбітражного процесуального права
Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ арбітражному суду
Тема 4. Суб'єкти арбітражного процесу
Тема 5. Судові витрати, штрафи, процесуальні строки
Тема 6. Докази і доказування в арбітражному процесі
Тема 7. Позов в арбітражному процесі
Розділ 2. Виробництво в арбітражному суді першої інстанції
I. Позовна виробництво
Тема 8. Спрощене виробництво
Тема 9. Пред'явлення позову в арбітражному процесі
Тема 10. Підготовка справи до судового розгляду
Тема 11. Судовий розгляд в арбітражному суді першої інстанції
Тема 12. Постанови арбітражного суду першої інстанції
II. Непозовні виробництва
Тема 13. Виробництво по справах, що виникають з адміністративних та інших публічних правовідносин
Тема 14. Особливу виробництво
Тема 15. Виробництво по справах, пов'язаних з третейськими судами
Тема 16. Виробництво по справах, пов'язаних з виконанням судових актів арбітражних судів
Розділ 3. Провадження з перегляду судових актів арбітражних судів
Тема 17. Виробництво в апеляційній інстанції
Тема 18. Виробництво у касаційній інстанції
Тема 19. Виробництво в порядку нагляду
Тема 20. Провадження з перегляду вступили в силу судових актів за нововиявленими обставинами
Розділ 4. Міжнародний арбітражний процес
Тема 21. Виробництво по справах за участю іноземних осіб
Рекомендована література:
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - 2010 рік
  3. В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права - 2009 рік
  4. М.К.Треушніков. Арбітражний процес - 2007
  5. Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 2003
  6. К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу - 2002 рік