ГоловнаФінансиБанківська справа
ЗМІСТ:
Тавасієв AM, Бичков В.П., Москвін В.А.. Банківська справа: базові операції для клієнтів: Учеб. посібник За ред. A.M. Тавасіева. - М.: Фінанси і статистика, 2005.-304 е.: ил., 2005
Розглядаються основні характеристики комерційного банку, а так само сучасний стан банківської системи Росія. Викладаються вкладні (депозитні), розрахунково-платіжні, касові та кредитні послуги банків. Розкриваються механізми захисту інтересів клієнтів і кредитів банков.Для студентів, аспірантів, які навчаються за спеціальностями «Менеджмент організації», «Фінанси і кредит», а також фахівців у цій галузі.
ВСТУП
Глава 1КОММЕРЧЕСКІЙ БАНК: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1.1. Банк як комерційна кредитна організаціяКоммерческіе організації
Банки та інші кредитні організації: базові характеристики
Капітали комерційного банку
Власний капітал (власні кошти) байка
Фонди байка
фонди накопичення і споживання.
Банківські ресурси
Інші особливості діяльності банків
1.2. Місце і роль банків в економіці Банківська діяльність
Банківська система: загальне поняття
Опції банків в економіці
1.3. Базові та інші послуги банків, що надаються клієнтам
1.4. Спеціалізація банку (базові послуги окремо взятого банку)
1.5. Банківська система Росії: сучасний стан та актуальні проблеми
Якість банківської системи і основне завдання його підвищення
Актуальні питання становлення банківської системи
Витоки проблеми та оцінка ситуації у банківському секторі
Політика формування банківської системи
Пріоритети
Умови формування банківської системи
Дії, необходімиедля формування банківської системи
Заходи, необхідні для подолання дефіциту дешевих ресурсів для кредитування економіки
Заходи, необхідні для прискореного нарощування банками своїх капіталів (капіталізації банківського сектора )
Заходи в частині економічних нормативів
Заходи, необхідні для спрощення та прискорення процедур відкриття підрозділів банків
Інші заходи
Особливі заходи
Глава 2ВКЛАДНИЕ (ДЕПОЗИТНІ) ПОСЛУГИ БАНКУ
2.1. Необхідність і доцільність зберігання грошей у банках
2.2. Види банківських вкладів (депозитів)
2.3. Внесення грошей у вклади (депозити): основні умови та процедури
Основні умови та нормативні вимоги
Порядок відкриття та ведення вкладних (депозитних) рахунків
2.4. Вилучення клієнтом свого вкладу (депозиту)
Глава 3РАСЧЕТНО-ПЛАТІЖНІ І КАСОВІ ПОСЛУГИ БАНКУ
3.1. Банківські платежі, способи їх проведення та необхідні для цього счетаРасчети і платежі
Види платіжних операцій банків
Способи платежів «Необхідність безготівкових платежів
Банківські рахунки клієнтів
Розрахунковий рахунок
суброзрахункові рахунок
3.2. Касові послуги банку
Здача готівки в касу банку
Отримання з каси банку готівки
До порядку ведення касових операцій
Прийом від клієнтів готівки
Отримання готівки юридичними особами
Видача грошей за чеком
Кошти клієнтів
Обмінні і розмінні послуги банку
валютообмінні операції
Деякі правила роботи обмінних пунктів
3.3. Система безготівкових платежів (національна платіжна система) Роль та учасники платіжної системи
Моделі платіжних систем
Роль центрального банку в платіжній системі
3.4 . Форми та інструменти проведення безготівкових платежів: основні умови та процедури їх прімененіяФорми безготівкових платежів
Інструменти безготівкових платежів і правила їх застосування
Безакцептне і безспірне списання коштів з рахунку клієнта
Глава 4КРЕДІТНИЕ ПОСЛУГИ БАНКУ
4.1 - Банківський кредит і його види
Кредитна операція
Кредитна послуга
Банківські кредити
Склад кредитних операційі їх зміст
Класифікація кредитів
Синдиковані кредити
Принципи кредитування
Основні нормативні вимоги
Вимоги до процесу видачі кредитів
Кредитна політика банку та механізми її реалізації
Зміст кредитної політики
Роль кредитної політики
Механізми реалізації кредитної політики
4.2. Короткострокові та середньострокові кредити: основні процедуриВводние зауваження
Розгляд кредитної заявки
Порядок вирішення кредиту і його договірного оформлення
Кредитна документація
Кредитоспроможність позичальника та порядок її оцінки: загальні положення
Зміст проблеми
Підходи до оцінки фінансової спроможності клієнтів
Підходи до оцінки готовності клієнта повернути кредит
Кредитні історії та кредитні бюро
Банківський відсоток і його ставки
Порядок нарахування, отримання та сплати відсотків
Про розумну величиною банківського відсотка
4.3. Способи забезпечення повернення кредитівки поняттю зворотності кредиту
Джерела погашення кредитів
Правила кредитування «для службового користування»
Способи забезпечення виконання кредитних зобов'язань
Про заставу як способі забезпечення повернення кредитів
4.4. Інвестиційні кредити: зміст і роцедуриІнвестіціонние проекти як об'єкти кредитування
Бізнес-план реалізації інвестиційного проекту
Технологія банківського кредитування інвестиційного проекту
4.5. Про якість кредитної діяльності банкаКрітеріі якості кредитної роботи
Кредитний портфель і його якість
Нормативні вимоги до управління кредитним портфелем
Глава 5ВИБОР НАДІЙНОГО БАНКУ
5.1. Надійність і стійкість банкаК поняттям надійності і стійкості банку
Фактори стійкості банку
Структура стійкості банку
Організаційно-структурна стійкість банку.
Капітальна стійкість банку
5.2. Державне регулювання надійної діяльності банковВводние зауваження
Попереджуючий контроль на банківському ринку
Регулювання надійності діючих банків
Заміна формальної оцінки на якісну діагностику
Перебудова процедур взаємовідносин Банку Росії і банків
Раціоналізація наглядових процедур
Регулювання достатності собственнихкапіталов банків
Регулювання якості активів ліквідності банків
Регулювання кредитних ризиків банків
Регулювання формування банками резервних фондів
5.3. Аналіз банкакак потенційного партнера
Особисті враження від банку і від спілкування з його співробітниками
Інформація в газетах і журналах
Інформація від спеціальних фірм та експертів
Глава 6МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ІНТЕРЕСІВ КЛІЄНТІВ І КРЕДИТОРІВ БАНКІВ
6.1. Норми права, покликані захищати клієнтів і кредиторів
6.2. Принципи організації системи захисту договірної діяльності клієнтів
Банківська справа:
  1. О. Ю. Свиридов. Банківська справа: 100 екзаменаційних відповідей О. Ю. Свиридов. - Видання 3-е, виправлене і доповнене. - Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ»; Фенікс, 2010. - 256 с. - (Експрес-довідник для студентів вузів). - 2010 рік
  2. Є. П. Жарковський. Банківська справа: підручник для студентів вузів за фахом 060400 «Фінанси і кредит», 060500 «бухгалтерського обліку н. облік, аналіз і аудит »Є. П. Жарковський. - 4-е вид., Испр. і доп. - М.: Омега-Л, 2005. - 452 с. - 2005 р.
  3. Глушкова Н.Б.. Банківська справа: Навчальний посібник. - М. - Академічний Проект; Альма Матер, 2005. - 432 с. - 2005 р.
  4. Під ред. проф. А.М. Тавасіева. Банківська справа: додаткові операції для клієнтів - 2005
  5. Під ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. Банківська справа: Підручник За ред. Г.Н. Бєлоглазова, Л. П. Кроливецкой. - 5-е вид., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 592 е. - 2003
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка