Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Економічний аналіз
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Блюмин С.Л., Суханов В . Ф., Чеботарьов С.В. Економічний факторний аналіз: Монографія 2004
У монографії описуються методологічні принципи економічного факторного аналізу, розглядаються теоретичні засади та практичні аспекти застосування сучасного економічного аналізу.
В контексті застосування математичних методів в економічному аналізі розглянуто низку актуальних виробничих завдань. Послідовно викладається новий універсальний метод факторного аналізу, заснований на застосуванні теореми про середнє значення. Наведені приклади практичної реалізації отриманих в ході досліджень результатів. Показана роль економічного факторного аналізу в розробці оптимальних управлінських рішень, у контролі над кінцевий результат комерційної та виробничої діяльності підприємств.
Н. В. Кузнєцова Комплексний економічний аналіз господарської діяльності 2004
Навчальний посібник присвячено комплексному викладу основних питань аналізу та управління фінансово-господарської діяльності підприємств будь-якої форми власності. На відміну від інших підручників матеріал представлений більш широко. Містить опис як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду аналізу господарської діяльності, адаптованого до діючих правил обліку та звітності. Для ілюстрації розглянутих методів використовуються умовні приклади і дані.
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Н.В. Четверговим, С.П. СПИРИДОНОВ, О.В. ДЬЯКОВА ЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧЕСКІЙАНАЛІЗ 2003
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи економічного аналізу, розкрито сутність і особливості мікроекономіки, регіональної економіки, макроекономіки та економіки на міжнародному рівні, представлені багатоаспектність категорії'' якість'' та основні напрямки розвитку менеджменту якості.
Посібник рекомендується студентам неекономічних спеціальностей, викладачам курсу'' Економіка'', слухачам і особам, які цікавляться питаннями економіки.
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 2008
Викладено теоретичні засади та практичні аспекти комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації.
Для студентів економічних спеціальностей вузів і коледжів.
Туктарова Ф.К. Порівняльний тактичний аналіз економічного розвитку організацій 2008
У монографії розглядаються теоретичні, методологічні та організаційно-практичні питання порівняльного тактичного аналізу економічного розвитку організацій. Висвітлено роль і значення сталого економічного розвитку організацій різних сфер діяльності в Росії. Представлена ??методика порівняльної рейтингової оцінки рівня економічного розвитку організацій. На прикладі організацій Пензенської області виявлено вплив факторів, що визначають рівень економічного розвитку. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності використання рейтингів у аналізі на різних рівнях управління та організації порівняльного тактичного аналізу економічного розвитку організацій в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.
Савін К.Н. Економічна теорія: введення в економічний аналіз 2006
Курс лекцій. Наведені основи мікро-, мезо-та макроекономіки, що враховують різні варіанти проводиться державою економічної політики в питаннях оподаткування, зміни ставки центрального банку, інвестиційної політики та ін
Метою даного курсу є створення теоретичних економічних основ підготовки фахівців з проектування та технології електронних засобів в галузі економіки.
Призначений для студентів економічних спеціальностей.
Б.І. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов. Економічний аналіз: 2 частина 2008
Викладено теоретичні засади та практичні аспекти комплексного економічного аналізу фінансово-господарської діяльності організації.
Для студентів економічних спеціальностей вузів і коледжів.
Санникова І.М., Стась В.М., Ергардт О. І. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 2003
Навчальний посібник підготовлено за сприяння НФПК - Національного Фонду підготовки кадрів в рамках програми «Удосконалення викладання соціально-економічних дисциплін у вузах» Інноваційного проекту розвитку освіти.
Б.І. Герасимов, Ю.В. Йоду ВСТУП В ЕКОНОМІКУ: ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2004
Даний навчальний посібник підготовлено відповідно до "Вимог (Федеральний компонент) до обов'язкового мінімуму змісту та підготовки фахівців по циклу "Загальні гуманітарні та соціально-економічні дисципліни". Відбиває історичний і методологічний підхід до вивчення економіки як науки. Докладно розглянуті основи сучасної ринкової економіки (розділ "Мікроекономіка") і роль держави в економіці (розділ "Макроекономіка ").
Призначено для студентів неекономічних спе-ціальностей.
Гальчина О.Н., Пожидаєва Т. А. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 2003
Посібник рекомендується для студентів денного, вечірнього та заочного відділення економічного факультету.
Лапенков В.І., Сангадіев З.Г. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства 2000
У навчальному посібнику викладено основні підходи до аналізу господарської діяльності виробничого підприємства . Наводяться найбільш важливі економічні показники і методи їх аналізу, що використовуються як в управлінському (внутрифирменном), так і в зовнішньому (фінансовому) аналізі. Навчальний посібник призначений для економістів, студентів, аспірантів, викладачів.
В . К. Бушуєв, Г.Г. Бубнов Теорія економічного аналізу. ПРОГРАМА курсу 2003
Програма курсу складена для студентів економічного факультету, для всіх форм навчання.
Маракулин В. М. Рівноважний аналіз математичних моделей економіки з нестандартними цінами. 2001
У навчальному посібнику викладаються елементи сучасної теорії економічної рівноваги з нестандартними цінами, засновані на оригінальних результатах автора. Рекомендується студентам старших курсів і аспірантам-математикам, що спеціалізуються в області математ-чеський економіки, а також науковим співробітникам.
Казакова Наталія Олександрівна. Економічний аналіз в оцінці бізнесу: навчально-практичний посібник / Н.А. Казакова. - М.: Справа і Сервіс, 2011. - 288 с. 2011
Пропоноване навчально-практичний посібник являє собою спробу систематизації та узагальнення сучасних теоретичних знань і практичних напрацювань у галузі економічного аналізу для цілей оцінки бізнесу та управління інвестиціями. Книга підготовлена ??на основі лекцій, що читаються на курсах підвищення кваліфікації «Оцінка вартості бізнесу». Для студентів, аспірантів і наукових і практичних працівників, викладачів, а також слухачів курсів підвищення кваліфікації в галузі менеджменту, обліку, аналізу та аудиту, фінансів та оцінки.