ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях)
ЗМІСТ:
Сафіуллін А. Р.. Економіка добробуту. Теорія і практика, 2007
Викладається коло проблем, що відносяться до розділу «економіка добробуту». Систематизовані погляди вітчизняних і зарубіжних економістів на проблеми формування добробуту. Визначено зміст добробуту як соціально-економічної категорії. Показані умови формування добробуту в сучасній соціально-орієнтованої ринкової економіки. Представлені особливості формування добробуту в період соціально-економічної трансформації. Багато теоретичні положення проілюстровані прикладами зі світової практики і практики російських ринкових реформ.
Посібник призначений для студентів, аспірантів економічних спеціальностей і викладачів, а також тих, хто цікавиться проблемами економіки добробуту. Може бути використане для поглибленого вивчення курсу «Історії економічних вчень», освоєння однойменного спецкурсу.
ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1. ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМА В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ
1.1. Предмет економіки добробуту
1.2. Ретроспектива теоретичних концепцій в економіці добробуту
1.2.1. Соціалістична концепція «народного добробуту»
1.2.2. Ліберальна концепція добробуту населення
1.2.3. Концепція «держави загального добробуту»
Словник до ЧОЛІ 1
Зовнішні ефекти
«Природний закон народонаселення»
«Залізний закон заробітної плати»
Національний дивіденд
Нормативна економічна наука
Позитивна економічна наука
Теорія конвергенції
Теорія змішаної економіки
Утилітаризм
Утопічний соціалізм
Ціннісні судження
Економіка добробуту
ПРАКТИКУМ До ЧОЛІ 1
Контрольні питання
Тести
Запитання для дискусій, контрольних робіт, олімпіад
Теми рефератів
СПИСОК
ГЛАВА 2. ДОБРОБУТ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ІНДИКАТОРИ
ДОБРОБУТ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ІНДИКАТОРИ
2.1. Рівень життя як соціально-економічна категорія
2.2. Концепція якості життя
2.3. Зміст, структура і рівневі характеристики добробуту
Добробут
Індивідуальне добробут
Суспільний добробут
2.4. Вимірювання добробуту
Словник до ЧОЛІ 2
Добробут
Дефіцит доходу
Індивідуальне добробут
Якість життя
Коефіцієнт фондів
Крива Лоренца
Суспільний добробут
Потреба
Рівень життя
Економічний добробут
ПРАКТИКУМ До ЧОЛІ 2
Контрольні питання
Тести
Запитання для дискусій, контрольних робіт, олімпіад
Теми рефератів
СПИСОК
ГЛАВА 3.УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ
3.1. Ринкові умови формування добробуту
3.2. Державне регулювання добробуту
Соціальна політика
3.3. Національні моделі «держави загального добробуту»
3.3.1. Неоліберальна модель
3.3.2. Консервативно-корпоративістського модель
3.3.3. Соціально-демократична модель
Словник до ЧОЛІ 3
«Природний закон» ринкової справедливості
Громадські блага
Громадський оптимум
Соціальна політика
Соціальні гарантії
Трансферні платежі
Фіаско держави (провал , недосконалість або неспроможність держави)
Фіаско ринку (ринковий провал, недосконалість або неспроможність ринку)
ПРАКТИКУМ До ЧОЛІ 3
Контрольні питання
Тести
Запитання для дискусій, контрольних робіт, олімпіад
Теми рефератів
СПИСОК
ГЛАВА 4. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДОБРОБУТУ В РОСІЇ
4.1. Соціально-економічні наслідки ринкових реформ
4.1.1. Зниження реальних доходів населення
4.1.2. Соціальне розшарування за рівнем доходів
4.1.3. Природа російської бідності
4.1.4. Зміна структури споживання населення
4.2. Адаптація населення до ринкових умов формування добробуту
4.3. Роль держави у вирішенні проблем добробуту в перехідний період
Словник до ЧОЛІ 4
Градуалізм
Перехідний період (період соціально-економічної трансформації)
Соціальні вигоди перехідного періоду
Соціальні витрати перехідного періоду
«Шокова терапія»
ПРАКТИКУМ До ЧОЛІ 4
Контрольні питання
Тести
Запитання для дискусій, контрольних робіт, олімпіад
Теми рефератів
СПИСОК
ВИСНОВОК
Економіка та управління народним господарством (по галузях):
  1. Гераськин М.І.. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах - 2005 р.
  2. Гриненко С. В.. Економіка нерухомості - 2004
  3. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І.. Економіка природокористування і природоохорони - 2004
  4. Татарова А.В.. Оцінка нерухомості та управління власністю - 2003
  5. Булганіна С.Н.. Природа і структура економічних суб'єктів - 2003
  6. Тюгашев Е.А.. Економіка сім'ї та домашнього господарства - 2002 рік
  7. Тюгашев Е.А.. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму - 2002 рік
  8. Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості - 2002 рік
  9. Невідомий. Взаємодія видів транспорту - 2000
  10. Касьянова AA. Операції з товарами і послугами - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка