ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях)
ЗМІСТ:
Гриненко С. В.. Економіка нерухомості, 2004
Навчальний посібник дає уявлення про теорію і практику функціонування ринку нерухомості як найважливішої сфери підприємницької діяльності, систематизовані відомості про економічні процеси, пов'язаних з нерухомим майном фізичних та юридичних осіб, про функціонування ринку нерухомості, методах управління нерухомістю забезпечують ефективність цієї сфери діяльності. У ньому висвітлено основні сфери діяльності, пов'язані з нерухомістю. У навчальному посібнику розглядаються поняття, сутність, ознаки та класифікацію нерухомості; сутність, функції та основні характеристики ринку нерухомості; основні операції ринку нерухомості та їх законодавче регулювання; методи оцінки різних об'єктів нерухомості; основні принципи управління нерухомістю в сучасних умовах.
Навчальний посібник призначений для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, слухачів шкіл бізнесу, економістів, менеджерів та інших зацікавлених осіб.
ВСТУП
Мета курсу
Предмет курсу
Об'єкт вивчення
1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ НЕРУХОМОСТІ
1.1. Поняття, сутність та основні характеристики недвижи-мости
Сервітут
Кадастровий номер
Кадастровий і технічний облік (інвентаризація) об'єкта нерухомості
Географічна концепція
Економічна концепція
На юридичному рівні нерухомість
Соціальна роль нерухомого майна
Житловий фонд
Базовий об'єкт нерухомості
1.2. Правові основи нерухомості
1.2.1.Право власності
1.2.2.Віди операцій (угод) з нерухомістю
Операція (угода )
Купівля-продаж
Мена
Дарування
Рента
Оренда
1.2.3. Державна реєстрація операцій (угод) з нерухомістю
2. РИНОК НЕРУХОМОСТІ
2.1. Основні характеристики ринку нерухомості
2.2. Функції ринку нерухомості
Комерційна функція
Функція санування
Інформаційна функція
Посередницька функція
Стимулююча функція
Інвестиційна функція
Соціальна функція
2.3. Управління ринком нерухомості
2.4. Форми державного регулювання ринку нерухомості
Пряме адміністративне управління
Економічні методи
3. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
3.1. Види вартості нерухомості
3.2. Принципи оцінки нерухомості
3.3. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
основні містобудівні принципи
цикли розвитку середовища місця розташування нерухомості
3.4. Технологія оцінки нерухомості
Масова оцінка нерухомості
Індивідуальна оцінка нерухомості
3.5. Підходи до оцінки нерухомості
3.5.1. Порівняльний (ринковий) підхід
3.5.1.1. Метод парних продажів
3.5.1.2. Метод валового рентного мультиплікатора
3.5.2. Витратний підхід
Інформація, необхідна для застосування витратного підходу
Переваги витратного підходу
Недоліки витратного підходу
3.5.2.1. Метод порівняльної одиниці
3.5.2.2. Метод розбивки по компонентах
3.5.2.3. Метод кількісного обстеження
Розрахунок вартості будівництва
Методи розрахунку витрат.
Ресурсний метод
Ресурсно-індексний метод
Базисно-індексний метод
Базисно-компенсаційний метод
Визначення зносу об'єкта нерухомості
Усувний знос
Фізичне життя будинку
Хронологічний вік
Економічне життя
Ефективний вік
залишився термін економічного життя
Фізичний знос
Нормативний метод розрахунку фізичного зносу
Функціональний знос
Усувний функціональний знос
Непереборний функціональний знос
Зовнішній (економічний) знос
3.5.3. Прибутковий підхід
Етапи дохідного підходу
3.5.3.1. Метод капіталізації доходів
Основні проблеми даного методу
Потенційний валовий дохід
Дійсний валовий дохід
Чистий операційний дохід
Розрахунок коефіцієнта капіталізації
Безризикова ставка дохідності
3.5.3.2. Метод дисконтованих грошових потоків
Алгоритм розрахунку методу ДДП
Особливості розрахунку грошового потоку при використанні методу ДДП
Визначення ставки дисконтування
методи для розрахунку ставки дисконтування
3.6. Визначення підсумкової вартості об'єкта оцінки
3.6.1. Узгодження результатів оцінки
3.6.2. Структурування по ієрархії
4. КРЕДИТУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Виникнення і розвиток іпотечного кредитування
4.1.1. Розвиток іпотеки в Росії
4.1.2. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
4.1.3. Особливості іпотечного кредитування
4.1.4. Особливості ринків іпотечного капіталу
4.2. Основні етапи іпотечного кредитування
Збір і перевірка інформації про клієнта та заставу
Оцінка ймовірності погашення кредиту
Прийняття рішення по кредиту
Висновок кредитної угоди
Обслуговування кредитної угоди
Закриття кредитної угоди
4.3. Методи іпотечного кредитування нерухомості
Заставодавець
Залогодержатели
Іпотечний банк
Постійний іпотечний кредит
Кредит з «шаровим» платежем
Пружинний (з фіксованою виплатою основної суми) кредит
Кредит за участю
Кредит з наростаючими платежами
Кредит із зворотним аннуитетом
Кредит зі змінною процентною ставкою
Кредит з корректируемой процентною ставкою.
Кредитування з індексованими платежами
Канадський ролловер
Кредит з перезакладивают заставою (завершальна іпотека)
Кредит з доданою відсотковою ставкою
4.4. Види кредитування нерухомості в особливих цілях
4.4.1. Методи фінансування нового будівництва
Короткострокове фінансування девелопменту
4.4.2.Методи фінансування житла, що будується
4.4.3.Методи фінансування проектів з освоєнню землі
4.4.4. Фінансування нерухомості продажем в розстрочку
5. ЕКОНОМІКА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
5.1. Особливості землекористування
5.1.1. Земля як природний ресурс
Земельна ділянка
5.1.2. Земля як економічна категорія
Бал бонітету
5.1.3. Землевпорядкування як інструмент формування економічно обгрунтованого землекористування
5.1.4. Державний земельний кадастр як економіко-правова система функціонування об'єктів нерухомості
5.1.5. Охорона земель. Екологічні обмеження землекористування
5.2.Особенності оцінки землі
5.2.1. Основні положення оцінки земельних ділянок
Вартість прав оренди
5.2.2. Оцінка масова і одиничних об'єктів земельної власності
5.2.3. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
5.2.4. Підвищення ефективності використання міських земель
5.2.5. Методи оцінки земель
Метод порівняння продажів
Метод капіталізації земельної ренти
Метод розподілу
Метод виділення (витяги)
Метод залишку
Метод розбивки на ділянки
6. ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
6.1. Поняття і загальні положення про оподаткування нерухомості
6.2. Система податків і зборів в сфері нерухомого майна
ВИСНОВОК
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ З КУРСУ
СПИСОК
Економіка та управління народним господарством (по галузях):
  1. Сафіуллін А. Р.. Економіка добробуту. Теорія і практика - 2007
  2. Гераськин М.І.. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах - 2005 р.
  3. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І.. Економіка природокористування і природоохорони - 2004
  4. Татарова А.В.. Оцінка нерухомості та управління власністю - 2003
  5. Булганіна С.Н.. Природа і структура економічних суб'єктів - 2003
  6. Тюгашев Е.А.. Економіка сім'ї та домашнього господарства - 2002 рік
  7. Тюгашев Е.А.. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму - 2002 рік
  8. Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості - 2002 рік
  9. Невідомий. Взаємодія видів транспорту - 2000
  10. Касьянова AA. Операції з товарами і послугами - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка