ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях)
ЗМІСТ:
Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості, 2002
У конспекті лекцій, включеному в навчальний посібник, коротко викладено основні положення курсу "Економіка нерухомості". Ця дисципліна дуже важлива для студентів економічних спеціальностей незалежно від їх технологічних спеціалізацій. Конспект знайомить студентів з такими важливими поняттями, як нерухомість, ринок нерухомості, іпотека. Викладено методи оцінки нерухомості та основи фінансової математики. Навчальний посібник містить розрахункові приклади і матеріал дозволяє проводити практичні заняття.
1. ПОНЯТТЯ НЕРУХОМОСТІ
ПОНЯТТЯ НЕРУХОМОСТІ
2. ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ
ОЗНАКИ НЕРУХОМОСТІ
Корисність
Унікальність (неповторність).
Двокомпонентного.
Довговічність.
Фундаментальність.
Сітус
3. КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
4 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ
ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМІСТЬ
Суб'єкти права власності на нерухоме майно
Власник нерухомого майна
Іпотека
Довірче управління майном (траст)
Оренда
Лізинг
5. РИНОК НЕРУХОМОСТІ
5.1.Современний російський ринок нерухомості
5.2.Понятіе і особливості ринку нерухомості
5.3. Ступінь совершенности ринку нерухомості
5.4. Основні поняття ринку нерухомості
Попит
Попит на землю
Пропозиція
Ціна
Ринкова вартість
5.5 Функції ринку нерухомості
Ціноутворююча функція
Функція санування
Інформаційна функція
Посередницька функція
Стимулююча функци
Інвестиційна функція
Соціальна функція
5.6 Суб'єкти ринку нерухомості
Продавці
Покупці і покупці-інвестори
Професійні учасники (обслуговуючі)
Державні органи та організації
Будівельні організації (продавці)
Агентства нерухомості
Ріелтер
Оцінювачі.
Девелопер
Банки
Інвестори
5.7. Сегментація ринку нерухомості
Первинний ринок
Вторинний ринок
5.7.1 Ринок житла
5.7. 2. Ринок комерційної нерухомості
5.7.3 Ринок промислової нерухомості
5.7.4 Ринок земельних ділянок (сільськогосподарська нерухомість)
6 РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ У ФОРМУВАННІ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ
7. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
7.1. Фактори, що впливають на вартість об'єктів нерухомості
Перший рівень (регіональний)
Другий рівень (місцевий)
Третій рівень (безпосереднього оточення)
7.2. Види вартості об'єктів нерухомості
7.3. Принципи оцінки об'єктів нерухомості
7.3.1. Принципи користувача
7.3.2. Принципи, пов'язані з об'єктами нерухомості
Принцип граничної продуктивності або принцип вкладу
Принцип зростаючій і зменшується прибутковості
Принцип збалансованості (пропорційності)
Принцип оптимальних величин (оптимальної економічної величини)
Принцип оптимального поділу майнових прав
7.3.3. Принципи, пов'язані з ринковим середовищем
Принцип залежності (зовнішнього впливу)
Принцип відповідності
Принцип попиту та пропозиції
Принцип конкуренції.
Принцип зміни.
7.3.4. Принцип найкращого і найбільш ефективного використання земельної ділянки
Потенціал місця розташування земельної ділянки
Аналіз можливостей ринку
7.4. Основні підходи до оцінки вартості об'єктів нерухомості
Витратний підхід
Прибутковий підхід
Метод прямого порівняльного аналізу продажів
7.5. Технологія оцінки нерухомості
Узгодження
8. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ
8.1. Витратний підхід до оцінки вартості об'єктів нерухомості
8.1.1. Визначення відновної вартості (вартості заміщення) поліпшень (етап 1)
Кошторис на будівництво
8.1.2. Визначення накопиченого поліпшеннями зносу (етап 2)
Знос
Фізичний знос
Функціональний знос
Економічний (зовнішній) знос
8.1.3. Визначення вартості земельної ділянки (етап 3)
8.2. Оцінка вартості об'єктів нерухомості за допомогою підходу прямого порівняльного аналізу продажів
Валовий рентний мультиплікатор (GRM)
Загальний коефіцієнт капіталізації (R)
8.3. Оцінка вартості об'єктів нерухомості за допомогою дохідного підходу
8.3.1. Метод валовий ренти
8.3.2. Метод прямої капіталізації
Чистий операційний дохід
Метод іпотечне-інвестиційного аналізу.
8.3.3. Метод дисконтування грошових потоків
8.4. Узгодження результатів оцінки, отриманих за допомогою різних підходів
9. ІПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ
Іпотечне кредитування
9.1. Постійний іпотечний кредит
9.2. Іпотечні кредити зі змінними виплатами
9.2.1. Кредити з "кульовим" платежем
9.2.2. "Пружинний" кредит (з фіксованим платежем основної суми)
9.2.3. Кредит за участю
9.2.4 Канадський ролл-овер
9.2.5. Іпотека із зворотним аннуитетом
9.2.6. Іпотека з регульованою відстрочкою платежів
10. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ
10.1. Вартість грошей у часі
Складний відсоток
10.2. Шість функцій складного відсотка
10.2.1. Майбутня вартість грошової одиниці (накопичена сума одиниці)
10.2.2. Майбутня вартість ануїтету (накопичення одиниці за період)
10.2.3 Фактор фонду відшкодування
10.2.4 Поточна вартість одиниці (реверсії)
10.5.5 Поточна вартість ануїтету
10.2.6. Внесок на амортизацію одиниці
11. ПРАКТИКУМ
11.1. Тимчасова теорія грошей
11.2. Іпотечне кредитування
11.3. Принципи оцінки об'єктів нерухомості
11.4 Оцінка вартості об'єктів нерухомості за допомогою витратного підходу
11.5. Оцінка вартості об'єктів нерухомості методом прямого порівняльного аналізу продажів
11.6. Оцінка вартості об'єктів нерухомості за допомогою дохідного підходу
12 СПИСОК
Економіка та управління народним господарством (по галузях):
  1. Сафіуллін А . Р.. Економіка добробуту. Теорія і практика - 2007
  2. Гераськин М.І.. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах - 2005 р.
  3. Гриненко С. В.. Економіка нерухомості - 2004
  4. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І.. Економіка природокористування і природоохорони - 2004
  5. Татарова А.В.. Оцінка нерухомості та управління власністю - 2003
  6. Булганіна С.Н.. Природа і структура економічних суб'єктів - 2003
  7. Тюгашев Е.А.. Економіка сім'ї та домашнього господарства - 2002 рік
  8. Тюгашев Е.А.. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму - 2002 рік
  9. Невідомий. Взаємодія видів транспорту - 2000
  10. Касьянова AA. Операції з товарами і послугами - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка