ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях)
ЗМІСТ:
Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І.. Економіка природокористування і природоохорони, 2004
Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини.
Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащітное призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва.
Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки.
Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології», «Основи переробки промислових та побутових відходів »,« Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний посібник.
ВСТУП
I. ВПЛИВ природокористування та природоохоронної ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЦТВА
II Взаємозв'язок економічних і екологічних проблем
1.2. Класифікація витрат екологічного призначення
Витрати на охорону навколишнього середовища
Всі витрати на природоохоронні заходи
одноцільових заходи
Багатоцільові средозащітние
Капітальні вкладення на охорону навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів
Поточні витрати
1.3. Показники ефективності природокористування і охорони природи
Екологічний результат
Соціальний результат
Економічний результат
Загальнодержавний підхід
Економічне обгрунтування
Загальна ефективність природоохоронних витрат
Загальна (абсолютна) ефективність природоохоронних витрат
Чистий економічний ефект природоохоронних заходів
Чистий економічний ефект у розрахунку на рік
Порівняльна економічна ефективність природоохоронних витрат
1.4 Перспективи розвитку економіки природокористування та природоохорони Удосконалення екологічного механізму природокористування
Економічне стимулювання ОНПС
Фінансове регулювання природоохоронної діяльності
2. ПЛАТЕЖІ ЗА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
Витратний метод
Рентний метод
Змішаний підхід
2.2 Плата за землю
Індекс містобудівної цінності
Інтегрований показник індексу містобудівної цінності
Екологічна оцінка
Рівень благоустрою та озеленення території
Вибір критеріїв естетичної оцінки
2.3 Плата за водокористування
Ліміт водоспоживання
2.4 Плата за викиди забруднюючих речовин
2.4.2. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від стаціонарних джерел
2.4.3. Розрахунок плати за викиди забруднюючих речовин в атмосферу від пересувних джерел
2.4.4. Розрахунок плати за скиди забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні джерела
2.5. Розрахунок плати за розміщення відходів
Полігон
Санкціоновані звалища
2.6. Показники безвідходності промислових виробництв
3. ВТРАТИ ВІД нераціонального природокористування
3.1. Збиток від забруднення навколишнього природного середовища
3.2 Оцінка збитку від забруднення атмосфери
3.3 Комплексна оцінка соціально-еколого-економічної ефективності заходів щодо оптимізації повітряної техносфери
3.4 Ефективність атмосфероохоронного заходів на регіональному рівні
3.5 Оцінка збитку від забруднення водойм
3.6 Оцінка збитку від забруднення грунтів і земель
3.7. ПЛАТЕЖІ за нераціональне ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
3.8. ОЦІНКА ЗБИТКІВ біоресурсів
4. РІВЕНЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
РІВЕНЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
5. ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ нагромаджувачів промислових відходів
6. ВИТРАТИ НА ЗАПОБІГАННЯ впливу забруднення НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ВИТРАТИ НА ЗАПОБІГАННЯ впливу забруднення НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
7. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
9. РОЗРАХУНОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ природоохоронних та ресурсозберігаючих ЗАХОДІВ
9.1 Охорона атмосфери
9.2 ВОДООХОРОННІ заходи
9.3 Оцінка еколого-економічної ефективності витрат на рекультивацію порушених земель
9.4 Оцінка безвідходності виробництва
9.5 Розрахунок річного економічного ефекту від впровадження технології: «Зрошувальна система з використанням стоків тваринницьких комплексів»
9.6 Розрахунок економічної ефективності капітальних вкладень та дольової участі галузей при влаштуванні зрошувальних систем з використанням виробничих стічних вод
9.7 Розрахунок плати за розміщення відходів
9.8. Розрахунок запобігання шкоди біоресурсів
ЛІТЕРАТУРА
Економіка та управління народним господарством (по галузях):
  1. Сафіуллін А. Р.. Економіка добробуту. Теорія і практика - 2007
  2. Гераськин М.І.. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах - 2005 р.
  3. Гриненко С. В.. Економіка нерухомості - 2004
  4. Татарова А.В.. Оцінка нерухомості та управління власністю - 2003
  5. Булганіна С.Н.. Природа і структура економічних суб'єктів - 2003
  6. Тюгашев Е.А.. Економіка сім'ї та домашнього господарства - 2002 рік
  7. Тюгашев Е.А.. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму - 2002 рік
  8. Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості - 2002 рік
  9. Невідомий. Взаємодія видів транспорту - 2000
  10. Касьянова AA. Операції з товарами і послугами - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка