Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка
ЗМІСТ:
Олена Жуліна, Наталія Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009
Шпаргалка підготовлена ??у відповідності з програмою курсу «Економіка і соціологія праці» і складена у вигляді відповідей на екзаменаційні питання з даної дисципліни. Це видання розкриває такі питання, як предмет соціології та економіки праці, сутність і роль праці в суспільстві. Дається поняття умов праці, функції, принципи і система оплати праці, соціальна структура трудової організації та багато інших. ін Видання призначене для підготовки до іспитів студентів економічних факультетів усіх форм навчання.
1. Предмет соціології праці
2. Предмет економіки праці
3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
4. Сутність і роль праці в суспільстві
5. Види праці та їх характеристика
6. Сутність організації праці
7. Організація та обслуговування робочих місць
8. Поняття умов праці, їх оцінка
9. Сутність нормування праці
10. Дисципліна і стимулювання праці
11. Сутність продуктивності праці
12. Фактори та умови зміни продуктивності праці
13. Інтенсивність і продуктивність праці
14. Резерви підвищення продуктивності праці
15. Показники і методи продуктивності праці
16. Сутність заробітної плати і її формування
17. Функції та принципи організації оплати праці
18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
19. Погодинної системи оплати праці
20. Відрядні системи оплати праці
21. Система преміювання працівників
22. Доплати і надбавки до заробітної плати
23. Ринку праці та її сутність
24. Основні компоненти ринку праці
25. Кон'юнктура ринку праці
26. Види ринку праці
27. Сегменти ринку праці
28. Моделі ринку праці
29. Державне регулювання попиту і пропозиція на працю
30. Державна політика на ринку праці
31. Сутність та напрямки діяльності профспілок на ринку праці
32. Моделі поведінки профспілок на ринку праці
33. Соціально-економічна сутність зайнятості населення
34. Види зайнятості
35. Безробіття: сутність, причини
36. Види безробіття
37. Державна політика зайнятості
38. Трудова мобільність: поняття, фактори
39. Територіальна і межфирменная мобільність
40. Міграція населення
41. Склад і структура доходів
42. Принципи формування доходів населення
43. Номінальні і реальні доходи
44. Диференціація доходів населення
45. Поняття бідності
46. Прожитковий мінімум
47. Поняття і елементи якості життя
48. Рівень життя: сутність та фактори
49. Працездатність, працездатність і дієздатність працівника
50. Основні соціальні характеристики праці
51. Людський капітал
52. Трудовий потенціал
53. Склад персоналу підприємства
54. Система професійного відбору
55. Рух кадрів на підприємстві
56. Трудова організація і трудовий колектив
57. Поняття і елементи трудового середовища
58. Соціальна структура трудової організації
59. Соціальна організація та її структура
60. Згуртованість трудового колективу
61. Поняття трудової діяльності
62. Поняття трудового поведінки
63. Структура трудового поведінки
64. Види трудового поведінки
65. Соціальний контроль у сфері праці
66. Теорії мотивації
67. Потреби та інтереси в контексті трудового поведінки
68. Цінності та ціннісні орієнтації
69. Структура мотивів трудової поведінки
70. Поняття «ставлення до праці»
71. Типологія ставлення до праці
72. Соціальна сутність задоволеності працею
73. Поняття і стадії трудової адаптації
74. Фактори трудової адаптації
75. Профорієнтація і професійний розвиток працівників на підприємстві
76. Сутність соціально-трудового конфлікту
77. Причини соціально-трудових конфліктів
78. Функції та наслідки трудових конфліктів
79. Дозвіл соціально-трудових конфліктів
80. Методи, типи і форми вирішення соціально-трудових конфліктів
81. Соціальна політика
82. Поняття соціального захисту
83. Мінімальні соціальні стандарти і нормативи
84. Соціальні трансферти та допомоги
85. Соціальне страхування
86. Управління працею в організації
87. Рівні, форми і методи управління працею
88. Управління персоналом в організації
89. Сутність соціального партнерства
90. Сутність і структура соціально-трудових відносин
91. Суб'єкти і рівні соціально-трудових відносин
92. Соціологічні дослідження у сфері праці
Економіка:
 1. Рофе А. І.. Економіка праці - 2010 рік
 2. Паата Леіашвілі. Економічна діяльність: телеологічний аналіз - 2010 рік
 3. А. Н. Асаул. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ - 2009 рік
 4. Бедрин Е.Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В. . ВСТУП В економічній теорії - 2009 рік
 5. В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес - 2008 рік
 6. В.І. Титов. Економіка підприємства - 2008 рік
 7. В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА - 2007
 8. Девід Меджі. ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere - 2007
 9. Одинцова М.І. . Інституційна економіка - 2007
 10. В. Б. Сироткін. Проблеми модернізації: конкурентний економічний по-рядок - 2007
 11. Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ - 2006
 12. Фетисов Г.Г., Орешин В.П.. Регіональна економіка і управління - 2006
 13. І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств) - 2005 р.
 14. В. І.Кушлін. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - 2005 р.
 15. Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдиев, В.Ф. Тихонов. Державне регулювання економіки - 2002 рік
 16. Я.І. Кузьмінов, М.М. Юдкевич. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА - 2002 рік
 17. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів - 2001 рік
 18. А. Д. Нестерова. Державне регулювання економіки - 1997 рік
 19. Я. Тінберхен, Х.Бос. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 1967