Головна
ГоловнаФінанси → 
Фінанси
ФІНАНСИ
Миколаєва Т.П. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 2003
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню нию в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеці ності 351000 "Антикризове управління" та інших економічних спеціальностях.
Кравець М.А. Миколаєва Т.П. Рзаєв А.М., Соколова І.Ю Фінанси та кредит 2003
Пропонований посібник підготовлено для студентів, які вивчають в МЕСИ курс «Фінанси та кредит» в межах одного семестру. Воно призначене для того, щоб забезпечити достатні знання про такі категорії, як «гроші», «фінанси», «кредит», про роботу центральних банків, про призначення і ролі в економіці ринку цінних паперів і його інститутах і інструментах, про роль бюджету, податків і позабюджетних фондів, про фінанси підприємств, а також основні відомості про страхування. Таким чином, посібник охоплює практично все коло питань, що відносяться до даної дисципліни.
А. М. Литовських І. К. Шевченко ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ 2003
У даному посібнику представлені основи фінансових відносин, механізмів грошового обігу та система кредитних послуг, що формуються у фінансовому просторі Росії.
Посібник містить узагальнені теоретичні та практичні знання з вивчення практики фінансових відносин Росії і розраховано на слухачів усіх форм навчання.
Н.Н.Нелюбова, СП. Сазонов ФІНАНСИ 2001
Навчальний посібник містить короткий конспект лекцій, розроблений відповідно до вимог нового Державного освітнього стандарту для спеціальності «Фінанси і кредит »з дисципліни« Фінанси », а також короткі відповіді на питання з основних тем, тести та контрольні питання, які допоможуть студентам при підготовці до здачі іспиту з цієї дисципліни.
Призначено для студентів економічних спеціальностей очної та заочної форм навчання, а також для слухачів курсів професійної перепідготовки спеціальності «Фінанси і кредит».
Бокова І.В., Дядічко С.П., Кримова І.П., Мусіна Л.А., Різник І. А. Фінанси та кредит : Короткий курс лекцій 2004
У посібнику розглянуті наступні розділи: гроші, грошовий обіг, грошова система; фінанси, фінансова система; кредит і кредитна система.
Короткий курс лекцій призначений для студентів заочного та очно-заочного відділення з курсу "Фінанси та кредит" за спеціальностями: «Економіка і управління на підприємстві», «Менеджмент організації»; «Комерція»; «Маркетинг »;« Прикладна інформатика »;« Антикризове управління »;« Статистика »;« Національна економіка »та ін
Зві Боді, Роберт Мертон Фінанси 2007
Ця книга є базовим підручником з курсу фінансів, що вивчається на першому курсі інституту при підготовці фахівців за програмою MBA. У книзі розглядаються питання, що зачіпають всі аспекти сучасної фінансової науки. Автори книги, - університетські професори Цві Боді і Роберт Мертон (Нобелівський лауреат з економіки 1997 р.), - детально проаналізували проблеми, з якими всі ми стикаємося вдома і на роботі. Виклад традиційних питань корпоративних фінансів спирається на всебічний аналіз їх концептуальних основ: гроші і час; оцінка активів і керування ризиком.
Ковальова А.М. Фінанси 2005
Рекомендовано як навчальний посібник для студентів економічних напрямів і спеціальностей вищих навчальних закладів
М.І. КАРЛІН Державні ФІНАНСИ УКРАЇНИ 2008
У навчальному Посібнику розкріваються СУТНІСТЬ и структура державних Фінансів України. Значний уваг пріділено Державному бюджету України, податковій Системі, фінансам державних підпріємств, установ и організацій. Висвітлено такоже питання фінансування соціальної СФЕРИ України, основні Функції державних ФІНАНСОВИХ органів.
Для студентов Вищих Навчальних Закладів, что вівчають курси "Фінанси", "Державні фінанси України", "Податкова система України", "Бюджетна система України", усіх, хто ціка-витися проблемами фінансової системи України .
А.Г. Грязнова, КВ. Маркін фінанси 2004
Розкриваються зміст фінансів, їх роль і вплив на розвиток економіки та соціальної сфери в умовах переходу до ринкових відносин . Розглядаються особливості організації фінансів суб'єктів господарювання (комерційних, некомерційних організацій, індивідуальних підприємців), зміст та особливості організації державних і муніципальних фінансів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», «Світова економіка», «Податки та оподаткування», а також широкого кола читачів- лей, які цікавляться проблемами розвитку фінансів.
І.Н.Юдіна Фінансова система Росії: історія і сучасність 2003
Збірник присвячений підсумками регіональної науково-практичної конференції: «Фінансова система Росії: історія і сучасність», проведеної на базі філії Всеросійського фінансово-економічного інституту в м. Барнаулі 26 березня 2003 На ній були розглянуті досягнення та проблеми у розвитку фінансової системи Росії на етапі переходу до ринкової економіки. У конференції взяли участь керівники фінансових структурних підрозділів федеральних управлінь і міністерств по Алтайському краю. У їхніх доповідях велику увагу було приділено особливостям становлення та розвитку бюджетної системи, податкових органів, органів казначейства та Пенсійного фонду РФ.
У виступах вчених, статтях і тезах читачі знайдуть цікавий і оригінальний матеріал з фінансових аспектів становлення регіонального ринку зерна; про особливості прове-дення реформи ЖКГ, розвитку фінансового потенціалу агропромислового регіону, проведення державної політики в галузі ціноутворення , розвитку міжбюджетних відносин, становлення професійних пенсійних систем на досвіді зарубіжних країн.
Видання призначене не тільки для фахівців, що працюють у фінансових структурах, але буде корисно і студентам, які навчаються за спеціальністю «Фінанси і кредит», а також пркті-кам, які безпосередньо розробляють і приймає закони, здійснюючи фінансову політику держави.
М. макиаи Фінанси та бухгалтерський облік 2004
Книга містить звід знань з оподаткування , веденню бухгалтерської документації, складання бізнес-планів, звітів, балансів і про інші таїнствах бухгалтерії ...
Книга навчить формувати оптимальні цілі на початкових етапах підприємницької діяльності з урахуванням ваших фінансових можливостей і буде корисна широкої аудиторії, бажаючих знайти смислові орієнтири в хитросплетіннях ринкових відносин.
Джонс Ернест Ділові фінанси: Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1998. - 416 е.: ил. 1998
Ця книга може служити керівництвом по фінансовій діяльності в бізнесі. Запропонований у пий підхід настільки універсальний, що придатний для організації фінансового контролю та управлінського обліку в будь-якій сфері бізнесу - від виробництва до вуличної роздрібної торговлі.Автор будує свою методику на «трьох китах» ділових фінансів: віддачі від інвестицій, підприємницькому ризику та доступності грошових коштів - і використовує для їх оцінки три загальноприйнятих «інструменту»: рахунок прибутків і збитків, баланс і прогноз потоку грошових средств.Кніга адресована широкому колу економістів і підприємців.
С.С. Сулaкшін Фінансові ринки та економічна політика Росії. Монографія - К.: Науковий експерт, 2008. - 136 с. 2008
У роботі, виконаній Центром проблемного аналізу та державно-управлінського проектування, розкриваються роль і стан фінансових ринків, особливості діючої в цій сфері державної політики Росії, її досягнення і основні прорахунки, виділяються найбільш гострі проблеми, що роблять вплив на розвиток фінансових ринків, і пропонуються способи їх вирішення. Особливістю монографії є ??конкретні пропозиції щодо вдосконалення російського законодавства, структуровані стосовно до вирішення відповідних проблем у вигляді так званих управлінської матриці і дерева - оригінальних методологічних розробок Центру. Книга може бути рекомендована державним управлінцям, законодавцям, науковцям, аспірантам, студентам, викладачам юридичних та економічних спеціальностей, а також практикам і теоретикам фінансових ринків і всім, хто цікавиться сучасними правовими та економічними проблемами державного регулювання фінансових ринків.
Д.Е. БЕСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД Нейронні мережі та фінансові ринки: прийняття рішень в торгових операціях. - Москва: ТВП, 1997. - Хх, 236 с. 1997
Нейрони-мережева методологія, поки мало представлена ??в російській професійної науково-технічній літературі, знаходить все нові успішні застосування в практиці управління та прийняття рішень, у тому числі - у фінансовій та торговельній сферах. Лежача в її основі теорія нелінійних адаптивних систем довела свою корисність при виробленні прогнозів в цілому ряді галузей економіки і фінансів. Книга знайомить зі способами застосування методології нейронних мереж для вирішення задач аналізу і прогнозу в таких актуальних для сучасної російської економіки питаннях, як кризові явища на ринках капіталу, податкові надходження, динаміка цін похідних фінансових інструментів та індексів курсів акцій, ефективність диверсифікації портфельних капіталовкладень, ризик надання кредитів або банкрутство корпорацій і банків. Постійні порівняння з іншими застосовуваними способами аналізу і прогнозу (наприклад, статистичними методами аналізу часових рядів та класифікації або способами технічного аналізу) допомагають читачеві точніше визначити роль і місце нейрон-но-мережних методів у галузях, що становлять для нього практичний інтерес. Дане видання адресоване, насамперед, фінансовим директорам, керуючим і аналітикам фінансових організацій, фахівцям з кількісному аналізу і системним експертам, а також студентам і аспірантам відповідних спеціальностей. Іл. 51. Бібліогр. 296 назв.
Наталя Борисівна Ермасова Фінанси: конспект лекцій 2008
Безпосередньою здачі іспиту чи заліку по будь-якої навчальної дисципліни завжди передує короткий період, коли студент повинен зосередитися, систематизувати свої знання. Висловлюючись комп'ютерною мовою, він повинен "вивести інформацію з довготривалої пам'яті в оперативну», зробити її готовою до негайного і ефективного використання. Специфіка періоду підготовки до іспиту або заліку полягає в тому, що студент вже нічого не вивчає (для цього просто немає часу): він лише згадує і систематизує вивчене. Пропонований посібник допоможе студентам у вирішенні саме цього завдання стосовно до курсу «Фінанси». Зміст і структура посібника відповідають вимогам Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Призначено студентам вищих навчальних закладів.
Джене Сицилиано Фінанси для нефінансових менеджерів 2005
Ця книга вчить розуміти і говорити на мовою цифр - фінансових звітів, бюджетів, формул. Успіх сучасного керівника і менеджера залежить від того, наскільки добре він робить свою справу, що неможливо без достатнього знання положень бухгалтерського обліку та принципів фінансового менеджменту. Прочитайте цю книгу, і ви зможете стати менеджером від якого співробітники очікують допомоги при складанні бюджету, хто послідовно вирішує поставлені фінансові завдання - або навіть ці завдання ставить, який управляє фінансами і веде бухгалтерський облік у вашому відділі або компанії, який може виразно пояснити службовцям, акціонерам або колегам фінансове значення отриманих результатів і тих результатів, які плануються на майбутнє. Книга призначена для керівників компаній, комерційних директорів, менеджерів відділів продажів, маркетингу, інформаційних технологій (IT) та адміністраторів, які не мають спеціальної бухгалтерської та фінансової підготовки.
Моїсеєв С.Р. Міжнародні фінансові ринки і міжнародні фінансові інститути. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. М., 2002р. - 245 с. 2002
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю 351000 «Антикризове управління» та іншим економічними спеціальностями.