Головна
ГоловнаФінанси → 
Фінанси та кредит
ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ
Смородінa М. І. Фінанси та кредит 2006
У цьому підручнику викладено повний курс лекцій з дисципліни "Фінанси та кредит", прочитаний у Московському Державному Технічному Університеті ім. Н.Е. Баумана в 2006 році для 2-го курсу факультету "Інженерний бізнес і менеджмент".
Левін Д.М. Фінанси та кредит 2005
У навчальний посібник з економіки включені наступні розділи: "Гроші, грошовий обіг і грошова система", "Фінанси та фінансова система", "Кредит і кредитна система", "Ринок цінних паперів", "Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини".
Невідомий Гроші-Фінанси-Бюджет-Страхування-Банки 2009
1. Сутність, функції і види грошей. 2. Поняття грошового обігу. Готівковий та безготівковий обіг. Закон грошового обігу. Грошова маса і швидкість обігу грошей. 3. Грошова система та її елементи. 4. Сутність і функції фінансів. 5. Фінансова система і характеристика її ланок. 6. Управління фінансами та фінансова політика РФ. 7. Сутність, види, форми і методи проведення фінансового контролю. 8. Сутність і функції фінансів комерційних організацій і підприємств. 9. Сутність і роль бюджету держави. Склад і структура доходів і витрат федерального бюджету. Методи фінансування бюджетного дефіциту. 10. Сутність і функції державного кредиту. Управління державним кредитом. 11. Бюджетне пристрій і бюджетна система. Бюджетний процес. 12. Територіальні фінанси: сутність, роль, склад. 13. Позабюджетні спеціальні фонди. 14. Класифікація і види страхування. Організація страхування в РФ. 15. Кредит. Його принципи, функції і норми. 16. Функції та операції Центрального банку Росії. 17. Активні, пасивні, комісійні та трастові операції комерційних банків. 18. ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ.
Трошин А. Н., Мазурина Т. Ю., Фомкина В. І. ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ 2009
У підручнику вьщеліть основні поняття, що характеризують фінанси, фінансову політику, фінансові ресурси і ринок, його завдання та функції, види виконуваних операцій. Розглянуто питання бюджетних відносин, бюджетної класифікації, технології розробки та затвердження бюджетів держави та її територіальних ланок. Показані завдання податкової системи, наведено характеристики основних видів податків. Узагальнено завдання управління фінансами компаній, питання фінансового планування, методи оцінки фінансового результату. Наведено характеристики кредитної системи, форми позикового капіталу, особливості банківського кредитування, організації та регулювання грошового обігу; дана оцінка ролі грошей та інших елементів грошової системи, форм та особливостей проведення безготівкових розрахунків.
УДК 336.7 (075.8) ББК 65.261я73 Т70
Призначений для студентів, в тому числі дистанційної форми навчання, слухачів системи другої вищої освіти, а також викладачів і практичних працівників .