Головна
ГоловнаФінансиФінанси підприємств
ЗМІСТ:
Лупей Н. А., Горіна Г. А.. Фінанси та оподаткування торгових організацій: Навчальний посібник., 2008
У навчальному посібнику дається комплексне уявлення про фінанси торгівлі - найобширнішій сфері підприємництва. У першій частині посібника показані галузеві особливості складу і структури активів і капіталу, порядку формування доходів, витрат і прибутку торговельних організацій. У другій частині дано систематизоване уявлення про основи оподаткування, податкових зобов'язаннях торговельних організацій, методикою обчислення податків з урахуванням конкретних особливостей їх діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Комерція (торгова справа)», «Маркетинг», «Фінанси і кредит» та інших економічних спеціальностях. Може становити інтерес для керівників і фахівців торговельних організацій, а також для читачів, які цікавляться питаннями економіки, фінансів та оподаткування торговельних організацій.
ВСТУП
ЧАСТИНА ПЕРША. ФІНАНСИ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
1. Економічні та фінансові основи торговельної діяльності
1.1. Торгівля як вид підприємницької діяльності
1.2. Організаційно-правові форми торгових організацій та їх фінансові особливості
Повне товариство
Товариство на вірі
Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з додатковою відповідальністю
Акціонерне товариство
Акціонери
Виробничий кооператив
1.3. Фінанси торгових організацій у фінансовій системі країни
Принцип господарської самостійності
Принцип самофінансування
Принцип матеріальної відповідальності
Принцип зацікавленості в результатах діяльності
Принцип формування фінансових резервів
Фінансове планування
Оперативна фінансова робота
Контрольно-аналітична робота
2. Активи і капітал організації торгівлі
2.1. Загальні поняття активів і капіталу організації
Активи матеріальні
Активи нематеріальні
Активи фінансові
Активи ліквідні
Активи неліквідні
Оборотні активи
Необоротні активи
Капітал організації
Власний капітал
Позиковий капітал
Власний капітал
Статутний (складеного) капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Цільові фінансові фонди
Нерозподілений прибуток
Позиковий капітал
Довгострокові фінансові зобов'язання
Короткострокові фінансові зобов'язання
2.2. Основні фонди організації торгівлі
Первісна вартість
Відновлювальна вартість
Залишкова вартість
Ринкова вартість
Рух основних фондів організації
2.3. Оборотний капітал організації торгівлі
3. Доходи і витрати організації торгівлі
3.1. Нормативно-встановлена ??трактування доходів і витрат комерційних організацій
3.2. Доходи організації торгівлі
3.3. Витрати обігу торгової організації
4. Прибуток організації торгівлі
4.1. Загальна характеристика прибутку організації
4.2. Взаємозв'язок витрат обігу, обсягу товарообігу і прибутку торгової організації
4.3. Система показників рентабельності торгівлі
4.4. Розподіл і використання прибутку торгової організації
4.5. Аналіз і планування прібиші організації торгівлі
ЧАСТИНА ДРУГА. ОПОДАТКУВАННЯ ТОРГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
5. Основи та методологія оподаткування.
Види податків
Права платників податків
обязоностей платників податків
елементи оподаткування
Порядок обчислення податку.
6. Оподаткування торгових організацій
6.1. Непрямі податки та митні платежі6.1.1. Податок на додану вартість
6.1.2. Акцизи
6.1.3. Мито
6.2. Прямі налогі6.2.1. Єдиний соціальний податок
6.2.2. Податок на майно організацій
6.2.3. Транспортний податок
6.2.4. Податок на прибуток організацій
Витрати на формування резерву по сумнівних боргах.
6.3. Спеціальні податкові режіми6.3.1. Спрощена система оподаткування
6.3.2. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід
Фінанси підприємств:
  1. В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов. Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показу-ки: навч. пособіе.Ч.1 - М.: Проспект, КНОРУС, 2010. - 768 с. - 2010 рік
  2. Л.М. Бурмістрова. Фінанси організацій (підприємств) - 2009 рік
  3. Бочаров В. В.. Корпоративні фінанси. - СПб.: Питер, 2008. - 272 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). - 2008 рік
  4. Н.В. Колчина. Фінанси організацій (підприємств) - 2007
  5. Наумов В.В., Сокольникова О.Б.. Фінанси підприємств: Навчально-методичні матеріали - 2005 р.
  6. Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є. .. Корпоративні фінанси - 2004
  7. Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н.. Фінанси малих підприємств - 2003
  8. Миколаєва Т.П., Чибісов О.В.. Керівництво з вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» - 2001 рік