ГоловнаФінансиФінанси
ЗМІСТ:
Миколаєва Т.П.. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ, 2003
Рекомендовано Навчально-методичним об'єднанням по утворенню нию в області антикризового управління як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеці ності 351000 "Антикризове управління" та інших економічних спеціальностях.
Розділ I. Основи фінансів підприємств
Тема 1. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємств в ринковій економіці
1.1.Предпрінімательство - основа функціонування фінансів підприємств
1.2. Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємств і орга-нізації їх фінансової діяльності
1.3. Державне регулювання фінансової діяльності підприємств в умовах ринку
1.4. Необхідність реформування підприємств у РФ
Тема 2. Сутність і функції фінансів підприємств. Фінансова політика підприємств
2.1. Сутність і функції фінансів підприємств
2.2. Місце фінансів підприємств у загальній фінансовій системі та їх роль у формуванні фінансових ресурсів і грошових коштів
2.3. Принципи організації та типи фінансових відносин перед приємств
2.4. Вплив організаційно-правових форм і галузевих особ ностей на фінанси підприємств
2.5.Фінансовая політика і фінансовий механізм підприємств
Розділ II. Фінанси промислових підприємств
Тема 3. Фінансові ресурси та грошові фонди підприємств
3.1. Джерела формування та структура фінансових ресурсів підприємств
3.2. Грошові фонди і резерви підприємств
З.З.Способи мобілізації підприємствами фінансових ресурсів на фінансовому ринку.
3.4. Фінансові зобов'язання підприємств
Тема 4. Основні засоби (основний капітал) підприємств
4.1. Сутність основних засобів (основного капіталу) підприємства. Джерела їх формування, склад і структура
4.2. Вартість основних засобів. Оцінка і знос основних засобів. Джерела фінансування відтворення основних засобів
4.3.Амортізація основних засобів, способи її нарахування
4.4. Шляхи поліпшення використання основних засобів підприємств
Тема 5. Оборотні кошти (оборотний капітал) підприємств
5.1. Сутність оборотних коштів (оборотного капіталу) підприємств, їх склад і структура
5.2. Визначення потреби в оборотних коштах
5.3. Ефективність використання оборотного капіталу
Тема 6. Грошові доходи комерційних підприємств і фінан ші результати їх діяльності. Потік грошових коштів підприємств
6.1. Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), її склад, структура і фактори росту
6.2. Сутність, функції і види прибутку, її планування розбраті-поділ і використання. Рентабельність підприємства.
6.3. Витрати (витрати) підприємств на виробництво і реалізацію продукції.
6.4.Поток грошових коштів підприємства
Тема 7. Організація фінансової роботи на підприємстві. Аналіз фінансового стану підприємств. Платоспроможність і лик видність підприємств
7.1. Фінансова служба підприємства. Фінансове планування.
7.2. Цілі і методи фінансового аналізу
7.3. Фінансовий стан підприємств. Фінансова стійкість, платоспроможність і ліквідність підприємств
7.4.Фінансовие проблеми неспроможності (банкрутства) перед приємств.
Розділ III. Галузеві особливості організації фінансів підприємств
Тема 8. Фінанси підприємств галузей економіки
8.1.Особенності організації фінансів підприємств сільського хо зяйства
8.2. Особливості організації фінансів будівництва
8.3. Організація фінансів транспорту
8.4. Особливості організації фінансів торгівлі
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Фінанси:
 1. М.І. КАРЛІН. Державні ФІНАНСИ УКРАЇНИ - 2008 рік
 2. С.С. Сулaкшін. Фінансові ринки та економічна політика Росії. Монографія - К.: Науковий експерт, 2008. - 136 с. - 2008 рік
 3. Наталя Борисівна Ермасова. Фінанси: конспект лекцій - 2008 рік
 4. Зві Боді, Роберт Мертон. Фінанси - 2007
 5. Ковальова А.М.. Фінанси - 2005
 6. Джене Сицилиано. Фінанси для нефінансових менеджерів - 2005
 7. Бокова І.В., Дядічко С.П., Кримова І.П., Мусіна Л.А., Різник І. А.. Фінанси і кредит: Короткий курс лекцій - 2004
 8. А.Г. Грязнова, КВ. Маркін. фінанси - 2004
 9. М. макиаи. Фінанси та бухгалтерський облік - 2004
 10. Кравець М.А. Миколаєва Т.П. Рзаєв А.М., Соколова І.Ю. Фінанси і кредит - 2003
 11. А. М. Литовських І. К. Шевченко. ФІНАНСИ, ГРОШОВИЙ ОБІГ І КРЕДИТ - 2003
 12. І.Н.Юдіна. Фінансова система Росії: історія і сучасність - 2003
 13. Моїсеєв С.Р.. Міжнародні фінансові ринки і міжнародні фінансові інститути. / Московський міжнародний інститут економетрики, інформатики, фінансів і права. М., 2002р. - 245 с. - 2002 рік
 14. Н.Н.Нелюбова, СП. Сазонов. ФІНАНСИ - 2001 рік
 15. Джонс Ернест. Ділові фінанси: Пер. з англ. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес», 1998. - 416 е.: ил. - 1998
 16. Д.Е. БЕСТЕНС, В.М. ВАН ДЕН БЕРГ, Д. ВУД. Нейронні мережі і фінансові ринки: прийняття рішень в торгових операціях. - Москва: ТВП, 1997. - Хх, 236 с. - 1997 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка