Головна
ГоловнаФінанси → 
Фінанси підприємств
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ
Миколаєва Т.П., Чибісов О.В. Керівництво з вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» 2001
Предметом вивчення реального курсу є теоретичні та практичні основи фінансових відносин підприємств в становлення умовах становлення ринку; організаційні, правові та соціальні аспекти підприємницької діяльності; фінансові ресурси підприємств і шляхи поліпшення їх використання.
Наумов В.В., Сокольникова О.Б. Фінанси підприємств: Навчально-методичні матеріали 2005
Навчально-методичні матеріали призначені для студентів спеціальностей «Фінанси і кредит», « Бухгалтерський облік »,« Менеджмент »для всіх форм навчання.
Л.М. Бурмістрова Фінанси організацій (підприємств) 2009
У навчальному посібнику наводяться основні поняття та визначення в галузі фінансів організацій (підприємств).
У практичній площині вирішуються актуальні питання організації фінансів на підприємстві, формування фінансових ресурсів, їх розподілу та використання. На прикладах наводяться методи планування та прогнозування фінансових результатів господарської діяльності організацій. За допомогою контрольних питань, тестів, завдань закріплюються навички фінансових розрахунків. Наводяться типові ситуації в управлінні фінансами та шляхи їх вирішення. На прикладі ряду наскрізних по розділам завдань виробляється досвід складання поточного фінансового плану.
Для студентів економічних спеціальностей вузів.
Н.В. Колчина Фінанси організацій (підприємств) 2007
Четверте видання підручника (попередні видання - ЮНИТИ, 1998, 2001, 2004) істотно перероблено і доповнено відповідно до останніх змін в галузі фінансів комерційних організацій. Істотно перероблені розділи, присвячені питанням планування витрат і доходів організації. Враховані всі останні зміни у сфері оподаткування. Більш докладно викладено механізм адаптації вітчизняної практики до західного досвіду бюджетування. Показано розвиток системи безготівкових розрахунків в сучасних умовах. Розглянуто цілі створення некомерційних організацій, їх форми, джерела фінансування, склад і структура витрат.
На основі останніх тенденцій у розвитку галузевих фінансів викладені їх особливості.
Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і організацій, працівників фінансових служб організацій і підприємств.
Прохоровский В.С., Чайникова Л.Н. Фінанси малих підприємств 2003
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та прикладні основи фінансів малих підприємств. Дана економічна характеристика діяльності малого підприємства, тенденції розвитку малого підприємництва, а також розглянуті проблеми малого бізнесу та шляхи їх подолання. Значну увагу приділено питанню державного регулювання фінансів малих підприємств.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, а також для керівників малих підприємств і підприємців.
В. В. Ковальов, Віт. В. Ковальов Корпоративні фінанси та облік: поняття, алгоритми, показу-ки: навч. пособіе.Ч.1 - М.: Проспект, КНОРУС, 2010. - 768 с. 2010
У навчальному посібнику дана розгорнута економічне трактування базових понять, що використовуються в прикладних фінансах, обліку і аналізі в контексті Міжнародних стандартів фінансової звітності, вітчизняних регулятивов, міжнародних фінансових та бухгалтерських практик. Поняття, що мають алгоритмічне наповнення, доповнені прикладами. Наведено типова звітність, методики розрахунку ключових аналітичних індикаторів, звід формул фінансової математики, фінансові таблиці. Основні поняття дано в російській та англійській транскрипціях, що робить книгу особливо корисною для бізнесменів, що мають відносини з іноземними контрагентамі.Кніга призначена для студентів і викладачів економічних вузів, а також практичних працівників, що спеціалізуються в області обліку і управління фінансами на підприємстві.
Бочаров В. В., Леонтьєв В. Є.. Корпоративні фінанси 2004
На основі узагальнення досвіду діяльності російських і зарубіжних корпорацій висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, фінансова політика корпорацій, їх взаємини з учасниками фінансового ринку, розглядаються практичні аспекти формування та використання капіталу, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контролю. Книга буде цікава фахівцям фінансово-бухгалтерських служб підприємств, комерційних організацій, студентам і викладачам вузів і всім, хто цікавиться проблемами фінасово-кредитної політики.
Бочаров В. В. Корпоративні фінанси. - СПб.: Питер, 2008. - 272 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). 2008
Перше в Росії навчальний посібник з оновленою дисципліни «Корпоративні фінанси» (раніше іменувалася «Фінанси підприємств»), написане з урахуванням останніх змін стандарту і розраховане на дворівневу систему преподаванія.В посібнику на основі узагальнення досвіду діяльності російських і зарубіжних корпорацій висвітлюються базові концепції корпоративних фінансів, розглядаються практичні аспекти формування та використання капіталу, фінансування інвестицій, фінансового планування, бюджетування та контроля.Кніга буде цікава бакалаврам, магістрам та аспірантам економічних вузів і бізнес -шкіл, а також може бути використана в практичній роботі фахівцями фінансово-бухгалтерських служб підприємств і комерційних організацій.
Лупей Н. А., Горіна Г. А. Фінанси та оподаткування торгових організацій: Навчальний посібник. 2008
У навчальному посібнику дається комплексне уявлення про фінанси торгівлі - найобширнішій сфері підприємництва. У першій частині посібника показані галузеві особливості складу і структури активів і капіталу, порядку формування доходів, витрат і прибутку торговельних організацій. У другій частині дано систематизоване уявлення про основи оподаткування, податкових зобов'язаннях торговельних організацій, методикою обчислення податків з урахуванням конкретних особливостей їх діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями «Комерція (торгова справа)», «Маркетинг», «Фінанси і кредит» та інших економічних спеціальностях. Може становити інтерес для керівників і фахівців торговельних організацій, а також для читачів, які цікавляться питаннями економіки, фінансів та оподаткування торговельних організацій.