Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня Наступна »
В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, 2007 - перейти до змісту підручника

6.4 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і дрібного підприємництва

Франчайзинг - це система взаємовигідних партнерських відносин великого і дрібного підприємництва, що об'єднує елементи оренди, купівлі-продажу, підряду, представництва. Це самостійна форма договірних відносин господарюючих суб'єктів, імеющіхстатус юридичноїособи. Взаємодія великого (корпорації, фірми тощо) і дрібно го підприємств здійснюється на основі договору франчайзингу, що укладається між великим підприємством - франчайзером і дрібним - франчайзі (оператором). При цьому франчайзер (звичайно велика батьківська компанія) зобов'язується постачати дрібну фірму або бізнесмена, що діють в рамках обумовленої території, своїми товарами, рекламними послугами, відпрацьованими техноло-гаямі бізнесу. За це фірма - франчайзі зобов'язується надати компанії - франчайзеру послуги в галузі менеджменту та марці тинга з урахуванням місцевих умов, а також інвестувати в цю ком панію якусь частину свого капіталу. Франчайзі зобов'язується мати ділові контакти виключно з компанією-франчайзером, а також вести бізнес відповідно до її вказівок. Майже завжди франчайзі виплачує одноразовий внесок за право користування на ринку ім'ям і торговою маркою франчайзі ра Крім цього внеску франчайзі і капіталовкладень в основні фонди, зроблені ним, франчайзер може призначити регулярну пла ту за рекламу торгової марки, використовувану оператором. Плата, як правило, встановлюється в межах 1-5% виручки. Франчайзер вус новлюють також розмір відрахувань від обсягу поточних продажів франчайзі, що становить в середньому 2-3%, але буває і значно вище. Наприклад, франчайзі компанії «Макдоналдс» вносять 12% виручки. Існують і інші норми відрахувань. Так, в США вла ділок хімчистки, який виплачує головної компанії всього 100 дол на місяць, може мати необмежену кількість пунктів прийому. В економічній літературі розрізняють два типи договірних від ношений. Перший отримав найбільше застосування в сфері торгівлі. Суть його полягає в тому, що фірма-франчайзі вузько спеціалізована на реалізації одного виду товарів і послуг та отриманні фіксований вої частки від загального обсягу продажів. За такою формою договору робота ет більшість фірм-франчайзі, що займаються торгівлею автомобіл лями, автосервісом, а також власників бензоколонок. Інший тип договірних відносин значно складніше. Дрібна фірма-франчайзі працює не просто під торговою маркою франчай Зера, а включається до повний цикл великої корпорації, виконуючи рівні з нею вимоги технологічного процесу, якості, обу чення персоналу, виконання плану продажів, оперативної звітно - сти. Все це призводить до особливої ??відповідальності дрібної фірми. Більшість економістів сходяться на тому, що система франчай лізингу виникла у XVIII ст. в британській системі так званих «зв'язаних будинків» і в американській системі - в знаменитій фірмі «Зінгер». Суть британської системи «пов'язаних будинків» полягала в тому, що з введенням в країні обмежень на продаж пива ліцензії на неї видавалися лише тим особам, які торгували пивом тільки на заїжджих дворах. Власники останніх, отримавши ліцензію на продаж пива, повинні були утримувати свої заїжджі двори в згідно з вимогами влади. Така первісна форма фран чайзінга отримала в той час в Англії досить широке поширення странение, бо цілком влаштовувала обидві сторони. Як пишуть Дж. Стен-Ворт і Б. Сміт, система «пов'язаних будинків» з'явилася як захисний механізм, що дозволяє пивоварам підтримувати потрібний обсяг про даж. В обмін на наданий позику або оренду майна пивовар одержував заїжджий двір як ринок збуту свого пива і спиртних на Пітко. Система «зв'язаних будинків», довівши, що є ефек-1 вим комерційним механізмом, існує до цих пір. Приблизно в той же період в дещо іншій формі франчай зинг почав використовуватися в США компанією з виробництва швейних машин підприємця і винахідника Зінгера (Singer Sewing Machine Company). Фабрика Зінгера в м. Елізабет, США, перша в світі запровадила методи масового виробництва задовго до того, як їх стали застосовувати в нової потужної індустрії XX в. - В автомобілебудуванні. До початку XX в. швейних машин марки «Зін гер» було вироблено близько 21 млн. Будівля компанії в Нью-Йорку мало 48 поверхів і було найвищим в місті. При такому величезному виробництві, природно, встали про блеми реалізації продукції, обслуговування швейних машин і за міни несправних деталей. Організувати це централізовано б ло б дуже невигідно, оскільки швейні машини розходилися по всьому світу. У таких умовах була задумана і створена франчай-зингового система, яка надавала фінансово незалежним фірмам в США і в інших країнах виняткові права прода вать швейні машини і обслуговувати їх в межах певної території. Це були по суті перші дистриб'юторські угоді ня з додатковими зобов'язаннями франчайзі (дилера) про служівалі машини за першою вимогою покупця. Саме франчайзингова система фірми «Зінгер» послужила про разцов і поштовхом для подальшого розвитку цієї системи в ряді дру гих галузей. Так, в 1898 р. фірма «Дженерал Моторс» використовувала незалежні дрібні фірми, щоб збільшити дистриб'юторську мережу способом, що не вимагає інвестицій. При цьому дилер не мав права продавати машини інших виробників.
Від нього вимагалося також вкласти свій власний капітал у справу, щоб забезпечити високий рівень обслуговування і підтримувати імідж фірми - продавця франшиз. Слід зазначити, що система продажу автомашин за допо-могою франшиз ведеться і в наш час у ряді країн світу. Франчайзинг отримав широке поширення в індустрії безалкогольних напоїв, продаваних у пляшках («Кока-Кола», «Пепсі» та ін.) У 1930-х роках франчайзингова система распро країни на нафтопереробні компанії і бензозаправоч ві станції США і стала стрімко розвиватися у всьому світі. При цьому франчайзер отримував вигоду від швидкого зростання при огра ничен ризик, а франчайзі - від того, що включався в прове ренную, що добре зарекомендувала себе комерційну систе му. У 1977 р. була створена Британська франчайзингова ассоциа ція (БФА), а слідом за нею - Міжнародна асоціація франчай лізингу МАФ (International Franshising Association). Як вважає В.А Рубе, першопрохідцем на франчайзинговому ринку в Росії з'явилася фірма «Кодак», яка відкрила тут в 1988 р. першу експрес-лабораторію. В даний час їх на зчитується більше 500. Інша найбільш поширена і вус пешно діюча франчайзингова система в Росії - фірма «1С» (розробка та обслуговування бухгалтерських програм). Безпосередньо ственно сама фірма продає лише 5% свого продукту, іншу його частину вона поширює через 800 фірм-операторів по всій Рос сии. За 1997 р. обсяг продажів цих фірм перевищив 12 млн дол І все ж найбільш широке поширення в Росії фран-чайзінговая система отримала у галузі швидкого харчування. Мос ковский ринок швидкого харчування майже на 1/3 заповнений иностран вими франчайзинговими фірмами. Великий розвиток цей ринок отримує і на периферії. Йдеться про франчайзингової мережі кафе-морожених «Баскін-Робінс» і російсько-канадському підприємстві «Москва-Макдоналдс». За даними самої фірми, нею інвестовано в «Маккомплекс» 45 млн дол США. Система «Маккомплекс» - це сучасний харчопереробної і розподільний центр, в якому працюють м'ясна і молочна лінії, пекарня, відділ кон троля якості. Понад 75% необхідної сировини і продукції заку Пает більш ніж у 100 російських постачальників. Підприємство-франчайзі функціонує як частка єдиної системи, організованої франчайзером. У США в даний врємя понад півмільйона підприємств діють в рамках пільгово го підприємництва, і їх частка в порівнянні з самостоятель ними підприємствами неухильно зростає. З метою поширення франчайзингу власники великих фірм періодично проводять виставки, щоб привернути потен альних покупців права на пільгове підприємництво. В на варте час найбільш широко ця форма підприємництва розвинена в таких областях бізнесу, як бензо заправні станції (32%), торгівля легковими та вантажними автомобілями (6%), ресто рани і закусочні швидкого обслуговування (7%). Рубе В.Л. Малий бізнес: історія, теорія, практика. - М: ТЕИС, 2000. - С. 141. Дж. Стенворт і Б. Сміт призводять види малого бізнесу в Анг ща, де широко використовується франчайзинг ': | автомобільна продукція та послуги - продаж автомобілів, запасних частин, балансування коліс, мийка машин, наладка двигунів та ін; | допомогу в організації та веденні бізнесу та інші послуги - бухгалтерія, діловодство, рекламні та брокерські ус луги, ділові консультації, обробка інформації, кон сультації з фінансових питань, консультації по подат-. гам, набір персоналу і ін | будівництво, послуги, пов'язані з ремонтом будинків: послуги з установки кондиціонерів, облицюванні камінів, ремонту ванних кімнат, склінню лоджій, облаштуванню кухонь, покриття підлог та ін; | послуги, пов'язані з освітою - репетиторство, курси секретарів, курси для управлінського персоналу тощо; | відпочинок і розваги - готелі, рухливі ігри вдома і поза домом; | ресторани швидкого обслуговування, закусочні (кава, піца, хрустка картопля тощо); | продуктові намети (хлібобулочні вироби, кондитерські, магазини здорової їжі та ін); | здоров'я, медичні та косметичні послуги - центри краси, клуби здоров'я, оптика; | послуги у сфері домашнього господарства (чищення килимів, рестав рація меблів і оббивки, послуги по дизайну) ; | роздрібна торгівля (товари та послуги, не віднесені ні до од ної з перерахованих груп) - водні центри, камери хра нения, одяг на продаж і напрокат, хімічна чистка, моментальна друк, копіювальні послуги тощо; | різне - школи водіння автомобіля, агентства з продажу нерухомості, видавництва, туристичні агентства, лізинг і короткострокова оренда обладнання та ін Франчайзинг має свої переваги і недоліки. До пре майна відноситься те, що фірма-франчайзі набуває неко торую гарантію свого існування, економить кошти на мар кетингових дослідженнях, консультаціях та інших послугах професії сіоналов; має гарантію поставок сировини, матеріалів, полуфабрі катів; відкриває свою справу з меншим ризиком; отримує поради і підтримку від свого партнера - великої фірми. Стенворт Дж., Сміт Б. Указ. соч. - С. 38-41. Вельми очевидна зацікавленість великих фірм у розвитку франчайзингу. Вони розширюють сферу збуту своєї продукції, прони кая на невеликі ринки, і, отже, мають інформацію для швидкого реагування на зміну попиту, залучають додаткові вальний капітал, встановлюють суворий оперативний контроль за ка чеством продукції та послуг, вироблених і реалізованих оператором.
Недоліки франчайзингу: необхідність врахування інтересів партнера - великої компанії та інших власників акцій; необ димость регулярних відрахувань немає від прибутку, а від обсягу про даж, що може поставити держателя ліцензії у важкі финансо ші умови; наявність права у продавця ліцензії перевіряти фінан совую документацію, обов'язковість дотримуватися методів ве дення бізнесу, викладених в інструкції партнерської компанії, що може обмежувати можливості маневру; викуп (по требова нию компанії партнера) всього необхідного обладнання та мате ріалів може обмежити в діях власника ліцензії. Повільне становлення ринкової економіки, важкий налого вий прес, недостатньо розвинена правова база, неплатежі за про продукцію та послуги, слабка державна підтримка предпринима тва стримують розвиток бізнесу в Росії. Незважаючи на це, західні франчайзери починають проявляти ініціативу в укладенні нии контрактів з франчайзі Росії (наприклад, відомі компанії «Макдоналдс», «Піца-Хат», «Ренк-Ксерокс», «Нефто Аджип» тощо). По суті франчайзинг у нас представлений поки ще в одній формі: зарубіжний франчайзер - російський франчайзі (оператор). Становлення і розвиток франчайзингу поряд з орендою та чи Зінген дозволять швидше вирішувати проблему зайнятості населення, подолання монополізму виробництва, розвитку конкуренції - рушійної сили ринкової економіки. Які ж перспективи розвитку франчайзингу? Міжнародна асоціація франчайзингу (МАФ) виділяє наступні фактори, які, на думку експертів цієї влия тельной організації, створюють передумови для стрімкого зростання франшизних систем на початку нового століття. 1. Вирівнювання темпів зростання обсягів продаж1 під франшизних мережах традиційних напрямків, таких, як швидке харчування, мі-німаркети. готелі, мотелі, оренда автомобілів. У кожній з цих областей в глобальному масштабі буде домінувати відносно невелике коли кість компаній, що володіють відомими торговими марками. 2. Продовження швидкого зростання і агресивної експансії сектора послуг в національних економіках і світовій економіці в цілому. Згідно спеці альному дослідженню МАФ в сфері послуг триватимуть спеціа лізація і виділення нових ринкових ніш. Такі послуги, як ремонт осель, дизайн інтер'єрів і реалізація дизайнерських проектів, догляд за газонами, послуги в області житла, догляд за дітьми, послуги в галузі виховання та освіти, поряд з деякими видами бізнес-послуг стануть першочерговими областями застосування франчайзингу. 3. Активні процеси злиттів і поглинань, при яких неболь рілі мережі об'єднуються один з одним, але в кінцевому рахунку поглинаючи ються гігантами бізнесу. Корпоративна Америка проявляє підви шенний інтерес до франшизних мереж як до об'єкта інвестування. 4. Посилення тенденції приєднання незавісімихмалих підпри-приємець до франшизних мереж. Цей процес йде в двох направ лениях. З одного боку, франшизні мережі виявляють підвищений ную агресивність, прагнучи розширити зону впливу за рахунок об рощення в свою систему незалежних операторів, з іншого сторо ни, останні все в більшій мірі починають шукати шляхи вище ня своєї конкурентоспроможності, приєднуючись до відомих се тям з розкрученої торговою маркою. Ця система найбільш рас-просторе й має найбільші перспективи в Росії. 5. Глобалізація. Франшизні компанії, переважно амери канські, наприкінці XX ст. почали активно виходити на світові ринки. Досить вказати, що за останнє десятиліття «Макдоналдс» подвояться мул число своїх операторів тільки за рахунок міжнародної експансії, тоді як американський ринок досяг свого насичення на рівні 12-13 тис. підприємств. За цим показником на ринку США і Ка нади фірму наздогнав її постійний конкурент «Сабвей», який так само почав відчувати тиск насичення ринку і вжив заходів до виходу на світові ринки. Одночасно, проте в значно менших масштабах, в США стали з'являтися франшизні мережі, ос Нова на іноземних торгових марках, наприклад система швид рого харчування на основі страв китайської кухні або слов'янських пі ріжків (остання організована вихідцями з Польщі). 6. Формування зрілих концепцій і систем управління. Большинст під лідерів сучасного франчайзингу сформувалося в період по сле 1975 У міру зростання цих компаній і досягнення ними зрілості встановлюються форми і методи управління, формується корпора тивная культура, що відрізняється від інших систем. Одночасно мережа набуває рис великих фірм з характерною для них бюрократи зацией, підприємницький стиль управління змінюється на корпоратив тивний, в якому тон задають менеджери-професіонали. На цьому тлі франчайзинг як система організації та розвитку малого бізнесу в Росії представлена ??вельми слабо незважаючи на те, що в останні роки з'явилося досить багато статей, що описує про вающих спроби російських фірм використовувати франчайзинг.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "6.4 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і дрібного підприємництва"
 1.  6.4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПІЛЬГИ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
    У всіх економічно розвинених країнах малому і середньому бізнесу з боку держави виявляється різна організаційна та фінансова підтримка, результатом якої є значні надходження до бюджету, ефективне функціонування економіки і в кінцевому рахунку високий рівень життя населення. У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах
 2.  Терміни і поняття до розділу I
    Акціонерне товариство - компанія, яка є юридиче ським обличчям і капітал якої складається з внесків пайовиків-акціонерів і засновників. Форма організації виробництва - на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Су ществуют закриті та відкриті акціонерні товариства. Акціонерне товариство закритого типу - акціонерне товариство, акції якого реалізуються тільки його працівникам
 3.  11.3. Форми і схеми участі малого підприємництва в міжнародному бізнесі в умовах нової конкуренції
    Малий бізнес може діяти при освоєнні зарубіжних ринків як самостійно, прокреслюючи власну траєкторію господарських відносин з зарубіжної клієнтурою, так і виступати на зовнішніх ринках у взаємодії з великим бізнесом, використовуючи його платформу і пози ції на цих ринках. Ефективність роботи малого підприємництва за обома отме ченним напрямах залежить від застосовуваних форм
 4.  9.2.Международныйэкономическийпорядок.РольТНК в реалізації зовнішньоторговельної політики
    Кожній країні в будь-якої конкретної ситуації необхідно знайти рівновагу, баланс між наївною свободою торгівлі і сліпим протекціонізмом, оптимальне дотримання національних крат-дострокових, тактичних і довгострокових, стратегічних національних інтересів. Вирішення цієї суперечності в довгостроковій перспективі проглядається як тенденція лібералізації міжнародної торгівлі, пошук
 5.  19.3. Зовнішні чинники розвитку
    Економічний розвиток країн третього світу тісно пов'язане і багато в чому визначається змінами в світовому господарстві. Його інтернаціоналізація і поступова глобалізація посилюють не-необхідно підвищення відкритості їхніх національних економік, формування розгалужених економічних зв'язків. Разом з тим інтегрованість у світове господарство не може бути оцінена однозначно, бо сполучена з ускладненням
 6.  5.3. Непряма форма залучення вартості
    Тут ми розглянемо форми вартісних відносин не відносяться до грошових або формі цінних паперів. Мова піде про факторинг, трасті, лізинг, кліринг, бартер, операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, франчайзинг. Першорядне значення має залучення вартості в систему фінансових ресурсів - будь то від продажу заборгованості, її клиринге, або у випадку "авансового"
 7.  1.1. Розвиток вітчизняного підприємництва
    Давньоруська держава утворилася в 882 р. багато в чому завдяки зароджується підприємницькому духу східних слов'ян. Перша держава (Русь) об'єднало понад 200 дрібних слов'янських племен, а також деякі фінно-угорські та литовсько-латиські племена. Основними чинниками виникнення давньоруської держави були військовий і торговий. Слов'янське населення, освоюючи среднерусскими
 8.  1.4. Підприємницьке середовище
    Підприємницьке середовище - це наявність умов і факторів, що впливають на суб'єкти підприємницької діяльності та вимагають прийняття управлінських рішень для їх усунення або пристосування. Вона являє собою інтегровану сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, що дозволяють суб'єктам підприємництва домагатися успіху в реалізації поставлених цілей, і
 9.  2.3. Кластери - мережеві територіальні об'єднання
    Серед мережевих утворень виділяються кластерні моделі. Кластери - це об'єднання бізнес-суб'єктів, що функціонують в межах чітко окреслених територіальних утворень. Кластери можна розглядати як одну з різновидів великих мереж підприємницького типу. Вони являють собою мережу, що охоплює широкий спектр соціально-економічних аспектів. Будучи наслідком
 10.  ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ І ПІДПРИЄМНИЦТВА
    Ринкові відносини передбачають функціонування підприємств і організацій різних форм власності. У конкурентній боротьбі на ринках беруть участь на рівних підставах акціонерні, орендні, приватні, державні підприємства. Власність представляє форму відносин між людьми з приводу привласнення матеріальних благ, і особливо при присвоєнні коштів, факторів виробництва. Форми