ГоловнаЕкономікаЕкономіка
ЗМІСТ:
В. І.Кушлін. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ, 2005
Рекомендовано Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів та слухачів економічних спеціальностей, що навчаються в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців
Передмова
Розділ перший
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Глава 1
Російська економіка на початку XXI століття , її місце в світовому господарстві
Російська економіка на початку XXI століття, її місце в світовому господарстві
1. Особливості І тенденції динаміки економіки Росії
2. Перспективи розвитку російської економіки
3. Росія у світовому економічному просторі
Запитання і завдання
Глава 2
Державне регулювання, стратегія і рушійні сили трансформації економіки
Державне регулювання, стратегія і рушійні сили трансформації економіки
1. Економіка як об'єкт суспільного регулювання
2. Сучасні завдання державного регулювання
3. Трансформація економічної системи Росії
4. Соціально-економічна результативність трансформації
Запитання і завдання
Глава 3
Державний механізм регулювання економічних процесів
Державний механізм регулювання економічних процесів
1. Загальні функції держави в ринковій економіці
2. Зміни в стратегії регулювання
3. Фактори державного впливу на економіку
4. Шляхи підвищення ефективності державного впливу
Запитання і завдання
Глава 4
Теорії державного регулювання економіки
Теорії державного регулювання економіки
1. Держава в неокласичних теоріях. Економічний лібералізм
2 Теорії кейнсіанства. Кейнсіанська економічна політика
4. Концепція індикативного планування. Державний дирижизм
5. Умови ефективного застосування теорій в практиці державного регулювання економіки
Запитання і завдання
Глава 5
Формування і функціонування ринкової економіки
1. Причини виникнення та етапи формування
2. Механізм ринкової економіки
3. Розвиток ринкових відносин в Росії
Запитання і завдання
Глава 6
Ринкові відносини і перетворення власності
1. Економічний і правовий зміст власності
2. Чому необхідне реформування відносин власності
3. Оптимізація державної і муніципальної власності
4. Державне регулювання власності
5. Проблема ефективного власника в перехідній економіці
Запитання і завдання
Глава 7
Підприємництво. Основи його державного регулювання
1.Що таке підприємництво
2. Функції та принципи державного регулювання підприємництва
3. Формування системи державної підтримки підприємництва
Запитання і завдання
Глава 8
Антимонопольна політика держави
1 . Конкуренція і ринок. Антимонопольне законодавство
2. Основні прийоми демонополізації ринків
3. Регулювання діяльності господарських структур
4. Антимонопольні заходи на світових ринках
Запитання і завдання
Глава 9
Проблеми розширеного відтворення
1 . Відтворення як економічна категорія
2. Макроекономічні пропорції відтворення
3. Ресурси та фактори розширеного відтворення
Запитання і завдання
Глава 10
Економічне зростання - стрижнева завдання держави
1. Важлива умова соціально-економічного прогресу
2. Показники економічного зростання
3. Ефективність і якість економічного зростання
4. Фактори ефективного зростання економіки
Запитання і завдання
Розділ другий
МЕХАНІЗМ І РЕСУРСНА БАЗА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Глава 11
Державна структурна політика
Державна структурна політика
1. Структурування національної економіки
2. Роль І місце структурної ПОЛІТИКИ
3. Методи реалізації структурної політики
Запитання і завдання
Глава 12
Управління стійким розвитком економіки
Управління стійким розвитком економіки
1. У чому сенс сталого розвитку
2. Критерії та індикатори сталого розвитку
3. Економічна стійкість в умовах глобалізації
4. Роль і вплив міжнародних економічних організацій
Запитання і завдання
Глава 13
Прогнозування та планування соціально-економічного розвитку
Прогнозування та планування соціально-економічного розвитку
1. Методи державного регулювання ринкової економіки
2. Наукові основи прогнозування. Прогнози та цикли
3. Стратегічне та індикативне планування
4.Программірованіе соціально-економічного розвитку
Запитання і завдання
Глава 14
Бюджетне регулювання економіки країни
Бюджетне регулювання економіки країни
1. Стратегія бюджетної політики та бюджетного регулювання
2. Активізація функцій бюджетної системи
3. Ефективність бюджетної системи
Запитання і завдання
Глава 15
Валютно-фінансове та грошово-кредитне регулювання
1. Державне валютне регулювання
2.Денежно-кредитна політика
Запитання і завдання
Глава 16
Основні напрями інвестиційної політики
1. Поняття про інвестиції
2. Загальна характеристика інвестиційних ресурсів
3. Реалізація інвестиційної політики
Запитання і завдання
Глава 17
Заощадження населення як інвестиційний ресурс
Заощадження населення як інвестиційний ресурс
1. Ринкова економіка і заощадження населення
2. Роль заощаджень населення у пожвавленні інвестиційної активності
З.Аккумуляція та ефективне використання сбе реження
Запитання і завдання
Глава 18
Стимулювання інвестиційної активності суб'єктів господарювання
1.Путі пожвавлення інвестиційної активності підприємств
2. Емісія цінних паперів
3. Банківське кредитування реального сектора економіки
4. Розвиток лізингу
Запитання і завдання
Глава 19
Обгрунтування ефективності інвестицій
1. Інвестиційні проекти та оцінка їх ефективності
2. Показники фінансової реалізованості та ефективності проектів
З.Учет інфляції та ризиків
4. Контролінг реалізації інвестиційних проектів
Запитання і завдання
Глава 20
Кадровий ресурс економіки та зайнятість населення
1. Формування і функціонування кадрів в ринкових умовах
2. Ринок праці, регулювання кадрового потенціалу та зайнятості
3. Економічна та соціальна функції зайнятості
4. Державне регулювання зайнятості та ринку праці
Запитання і завдання
Глава 21
Податки в системі державного регулювання
1. Податки та податкова політика
2. Реформування податкової системи
3. Підвищення ефективності оподаткування
Запитання і завдання
Глава 22
Ціноутворення. Вплив держави на ціни
Ціноутворення. Вплив держави на ціни
1. Формування і динаміка цін
2.Тенденціі і фактори динаміки цін у Росії
3. Державне регулювання цін
Запитання і завдання
Глава 23
Управління соціально-економічним розвитком регіонів
1. Територіально-виробничі фактори економіки
2. Місце регіональної політики в економічній стратегії
3. Основи територіальної організації національного господарства
4. Механізми регіонального та муніципального регулювання економіки
Запитання і завдання
Розділ третій
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ОСНОВНИХ СФЕРАХ І ГАЛУЗЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Глава 24
Державна науково-технічна політика
Державна науково-технічна політика
1. Вихідні положення І принципи
2. Цілі і завдання. Основні напрями і пріоритети
3. Вироблення, реалізація, ресурсне забезпечення
Запитання і завдання
Глава 25
Промислова політика держави
1. Державне регулювання розвитку промисловості
2. Концепція маркетингу в промисловій політиці
3. Товарна і технологічна спеціалізація
4. Інвестиціний-нноваціонная політика
5. Заходи державної підтримки промисловості
Запитання і завдання
Глава 26
Забезпечення стійкого відтворення в агропромисловому комплексі
1. Стан сучасного агропромислового комплексу Росії
2. Державне регулювання сталого розвитку АПК
3. Формування системи державного регулювання
Запитання і завдання
Глава 27
Державне регулювання соціальної сфери
1 . Соціальна сфера: зміст, проблеми і протиріччя
2. Основні пріоритети та напрямки соціального захисту
3. Модернізація (реформування) соціальної сфери Росії
Запитання і завдання
Глава 28
Політика доходів і заробітної плати
1. Доходи та їх регулювання
2. Основні проблеми та ключові функції оплати праці
З.Что таке заробітна плата
4. Регулювання оплати праці в сфері матеріального виробництва
Запитання і завдання
Глава 29
Соціальне партнерство як інститут ринкової економіки
1. Сутність соціального партнерства
2. Механізм соціального партнерства
3. Соціальне партнерство в Росії
Запитання і завдання
Глава 30
Управління державним сектором економіки
1 . Держсектор і його компоненти
2. Організація управління
3. Планування розвитку
4. Управління державною власністю
Запитання і завдання
Глава 31
Інфраструктура ринку, її формування та функціонування
1.Характеристика ринкової інфраструктури
2. Інфраструктурний комплекс економіки
3. Основні елементи інфраструктури
Запитання і завдання
Глава 32
Державне регулювання природокористування
1. Державний менеджмент екорозвитку
2. Інституційні передумови та обмеження
3. Постіндустріальні проблеми сталого розвитку
Запитання і завдання
Глава 33
Зовнішньоекономічна політика Росії
1. Що таке зовнішньоекономічна політика
2. Структурні ланки
3. Зовнішньоекономічна політика на федеральному рівні
4. Регіональні компоненти
Запитання і завдання
Глава 34
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності
1. Основні положення та характеристика
2. Регулювання зовнішньої торгівлі
3. Вплив на рух капіталів
4. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
Запитання і завдання
Глава 35
Розвиток інтеграційного співробітництва Росії з країнами пострадянського простору
1. Значення інтеграційного співробітництва
2. Господарські зв'язки з країнами СНД
3.Торгово-економічні відносини
4. Митний союз і поглиблення інтеграції
5. Найближчі завдання
Запитання і завдання
Глава 36
Забезпечення національної економічної безпеки
1. Економічна безпека країни
2. Завдання та напрями діяльності
3. Державне регулювання
Запитання і завдання
Глосарій
Список літератури
Економіка:
 1. Рофе А. І.. Економіка праці - 2010 рік
 2. Паата Леіашвілі. Економічна діяльність: телеологічний аналіз - 2010 рік
 3. А. Н. Асаул. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ - 2009 рік
 4. Бедрин Е.Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В. . ВСТУП В економічній теорії - 2009 рік
 5. Олена Жуліна, Наталія Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 6. В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес - 2008 рік
 7.  В.І. Титов. Економіка підприємства - 2008 рік
 8.  В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА - 2007
 9.  Девід Меджі. ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere - 2007
 10.  Одинцова М.І. . Інституційна економіка - 2007
 11.  В. Б. Сироткін. Проблеми модернізації: конкурентний економічний по-рядок - 2007
 12.  Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ - 2006
 13.  Фетисов Г.Г., Орешин В.П.. Регіональна економіка і управління - 2006
 14.  І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств) - 2005 р.
 15.  Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдиев, В.Ф. Тихонов. Державне регулювання економіки - 2002 рік
 16.  Я.І. Кузьмінов, М.М. Юдкевич. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА - 2002 рік
 17.  С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів - 2001 рік
 18.  А. Д. Нестерова. Державне регулювання економіки - 1997 рік
 19.  Я. Тінберхен, Х.Бос. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 1967
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка