Головна
ГоловнаЕкономікаУправлінський облік
ЗМІСТ:
Райзберг Б.А .. Державне управління економічними і соціальними процесами, 2010
У навчальному посібнику на сучасному рівні знань і в доступній для сприйняття широким колом читачів формі викладено науково-методичні та прикладні основи державного управління соціально-економічними об'єктами, процесами, відносинами . Посібник виділяється комплексністю викладу, охопленням численних функцій державного управління економікою і ре лювання ринкових процесів, видів і способів управління, включаючи управління власністю, майном, конкурентоспроможністю, економічної та фінансової безпекою. Значну увагу приділено аналізу досвіду реформ системи управління в Росії, відображений зарубіжний досвід державного регулювання економіки і соціальної сфери. Для студентів економічних вузів і факультетів.
ВСТУП
Глава 1 СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ
1.1. Загальні відомості про управління
1.2. Цілі, завдання та функції державного управління економікою
1.3. Державне управління та державне регулювання
1.4. Суб'єкти державного управління
1.5. Об'єкти державного управління
1.6. Правові основи і правове забезпечення державного управління економічними об'єктами, процесами, відносинами
1.7. Ефективність державного управління
1.8. Державна економічна політика - стратегічна основа управління економікою 1.8.1. Сутність економічної політики
1.8.2. Цілі державної економічної політики
1.8.3. Фіскальна економічна політика
1.8.4. Монетарна економічна політика
1.8.5. Інші види та форми державної економічної політики
Глава 2 МЕТОДИ І МЕХАНІЗМИ, ІНСТИТУТИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
2.1. Методи державного управління
2.1.1. Адміністративно-розпорядчі методи державного управління
2.1.2. Методи економічного спонукання
2.1.3. Соціально-психологічні методи державного управління
2.1.4. Поєднання методів державного управління
2.3. Інструменти державного управління
2.3.1. Інструменти державного управління макроекономічного рівня
2.3.2. Мікроекономічні інструменти державного управління і регулювання
2.4. Державне економічне прогнозування, планування, програмування
2.4.1. Взаємодія держави з іншими учасниками економічної діяльності
2.4.2. Макроекономічне прогнозування
2.4.3. Державне планування
2.4.4. Державне економічне програмування
2.5. Державне бюджетування
2.6. Оподаткування та податкове регулювання 2.6.1. Про податки і податковій системі держави
2.6.2. Принципи оподаткування та податкового регулювання
2.6.3. Державне податкове регулювання
Глава 3 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ сектори економіки і сфери ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Державне управління виробничим сектором і галузевою структурою виробництва 3.1.1. Роль держави в управлінні виробництвом
3.1.2. Державна промислова політика
3.1.3. Державні закупівлі в системі управління виробництвом
3.2. Державне управління соціальними процесами і соціальною сферою економіки 3.2.1. Участь держави в соціальних процесах
3.2.2. Соціальна підтримка та захист населення з боку держави
3.2.3. Форми, методи, інструменти державного соціального управління
3.2.4. Державне регулювання праці та зайнятості. Соціальне партнерство в державному управлінні
3.3. Державне управління об'єктами і відносинами власності 3.3.1 Види і способи державного управління власністю
3.3.2. Комерціалізація державних підприємств
3.3.3. Оренда державної власності. Державні концесії
3.3.4. Приватизація державної власності
3.3.5. Розмежування прав власності та повноважень управління. Передача об'єктів власності з однієї форми в іншу
3.3.6. Націоналізація, одержавлення об'єктів власності
3.3.7. Соціальна спрямованість процесів перетворення власності
3.3.8. Управління функціонуванням об'єктів державної власності
3.4. Державне управління фінансами 3.4.1. Сутність фінансів та управління фінансами з боку держави
3.4.2. Управління фінансовими потоками
3.4.3. Державне управління фінансово-кредитними відносинами та банківською діяльністю
3.5. Державне антимонопольне регулювання. Державна підтримка конкуренції та конкурентоспроможності товаровиробників 3.5.1. Конкурентний та монопольний ринки
3.5.2. Державне протидія монополізму
3.5.3. Державне регулювання природних монополій
3.5.4. Антимонопольне управління ринками майнових об'єктів власності
3.5.5. Державна підтримка конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників
3.6. Інвестиції та інновації як об'єкт державного управління 3.6.1. Сутність інвестицій та інвестиційних процесів. Джерела інвестицій та їх споживачі
3.6.2. Цілі, завдання, проблеми державного управління інвестиціями
3.6.3. Роль держави в активізації інвестиційних процесів
3.6.4. Державне управління інноваційно-інвестиційною діяльністю
3.7. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю 3.7.1. Цілі і завдання, органи управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.7.2. Способи державного управління зовнішньоекономічною діяльністю
3.7.3. Державна підтримка та стимулювання зовнішньоекономічної діяльності
3.8. Управління економічною безпекою
3.8.1. Сутність і зміст економічної безпеки
3.8.2. Критерії економічної безпеки
ЛІТЕРАТУРА
Управлінський облік:
  1. Волкова О.М.. Управлінський облік - 2004
  2. Л.А. ЖАРИКОВА. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - 2004
  3. І. Г. Кукукіна. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК - 2001 рік
  4. Т.А. Понкрашева. Управлінський облік - 2001 рік