ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

3.2 Державні доходи і витрати


Г. доходи - 1) Д. відносини з мобілізації Ф. рес-ов гос -ва
2) Д. ср-ва, мобілізовані у розпорядження Г. для виконання його функцій
Джерела доходів:
внутрішні (НД своєї країни, частина нац. багатства)
зовнішні (НД інших країн)
Гос-во має різні статті доходів. Сукупність доходів різних видів утворює систему Г. доходів, що вирішують завдання:
стимулювання зростання пр-ва
прискорення темпів НТП
задоволення соц . та інших потреб суспільства
Методи мобілізації доходів:
Справляння податків (Д. ср-ва, які відраховуються з прибутку; доходів підприємств, населення в бюджет за певними податковими ставками. займають провідне місце в системі Г. доходів, є головним елементом перерозподілу; з їх допомогою формуються різні рівні ГФ)
Використання держ. позик і кредитів (для покриття бюджетного дефіциту, або великих капіталовкладень)
Використання емісії (випуск паперових Д. знаків в обіг з метою покриття товарообігу готівкою ср-вами, платежу)
Інше (неподаткові, некредитні: ср-ва від експлуатації Г. соб-ти та проведення Г. операцій; дивіденди від акцій, що у соб-ти; здача в оренду Г. майна, ср-ва від його продажу, доходи гос . підприємств)
Г. витрати - 1) Д. відносини, пов'язані з використанням Ф. рес-ов гос-ва на різні його потреби. 2) Ф. рес-си, використовувані гос-ом для виконання його функцій.

Форми витрат удосконалюються. Хар-р витрат і їх структура безпосередньо пов'язані з виконанням гос-ом функціями і екон. можливостями:
економічні
соціальні
управлінські
оборонні
інші
Витрати всіх видів утворюють систему держ. витрат.
Основні принципи витрачання ср-в:
Цільова спрямованість ср-в (встановлюються гос-ом)
Безповоротність витрачання ср-в (виняток - Г. кредит)
Дотримання режиму економії (повинна бути розроблена система заходів і форм оптимізації витрат, які орієнтуються на раціональне використання витрат)
Форми здійснення Г. витрат:
Самофінансування (використовується для покриття витрат Г. підприємствами шляхом використання власних ср-в)
Бюджетне фінансування (застосовується для забезпечення витрат, що мають загальнодержавне значення)
Кредитне забезпечення (застосовується і Г. підприємствами та Г. структурами різних рівнів управління і здійснюється в основному шляхом запозичення Ф. рес-ів)
Система Г. доходів пов'язана з системою Г. витрат і цей зв'язок общеколічественная без закріплення окремих конкретних витрат за конкретними доходами. Виняток - цільові фонди. Це дозволяє маневрувати ср-вами і здійснювати перерозподіл.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2 Державні доходи і витрати "
 1. 1.8.3. Фіскальна економічна політика
  Фіскальна політика, звана також фінансової та фінансово-бюджетної, поширює свою дію на основні елементи державної скарбниці (фіску). Вона безпосередньо пов'язана з державним бюджетом, податками, державними грошовими доходами і витратами. В умовах ринкової економіки це стрижнева частина державної економічної політики. Фіскальна політика об'єднує в собі
 2. Основні висновки
  Банківська система більшості країн складається з двох рівнів: ЦБ і КБ. ЦБ посідає особливе місце у фінансовій та економічній системі країни: є емісійним центром держави, зберігає золотовалютні резерви країни та обов'язкові резерви КБ, є кредитором останньої інстанції для КБ, а також фінансовим агентом уряду. Основними функціями КБ є залучення вкладів населення
 3. СЛОВНИК макроекономічних категорій, понять і термінів
  Абсолютна перевага - перевага, якою володіє країна, здатна, використовуючи даний обсяг ресурсів, виробляти більше , ніж інші країни. Австрійська школа - група економістів Віденського університету (К. Мен-гер, Ф. Візер, Е. Бем-Баверк), яка здійснила наприкінці XIX в. "Суб'єктивістську революцію" в політичній економії. Виступивши проти класичної теорії вартості, яка робила наголос
 4. Принцип єдності каси: досвід порівняльно-правового дослідження
  Д. Л. Комягин Принцип єдності каси є спеціальним принципом для стадії виконання бюджету бюджетного процесу. Водночас єдність каси тісно пов'язане з таким принципом побудови бюджетної системи, як принцип єдності бюджетної системи. Можна сказати, що через єдність каси, в числі іншого, реалізується єдність бюджетної системи. Поняття єдності каси. У науці фінансового права
 5. Еволюція правового регулювання неподаткових доходів у Росії
  А. А. Ялбулганов Неподаткові доходи слід розглядати як інститут бюджетного права. Наш інтерес до неподаткових доходів можна пояснити їх мінливим складом, відсутністю єдиного підходу в їх класифікації як в доктрині, так і в законодавстві. Тим часом до поняття «неподаткові доходи», аналізуючи російське законодавство, можна віднести велику групу платежів, що мають різну
 6. § 2. Влада управління
  Владою управління називається державна влада, яка функціонує в межах закону, в справах, які не підлягають веденню судових установ. Подзаконное управління (Verwaltung, administration) слід відрізняти від урядової діяльності, що протікає за межами правопорядку (Regierung, gouvernement). Повного панування початку законності в публічних відносинах історична дійсність
 7. 4-5. Заощадження, ріст і економічна політика
  На основі моделі Солоу ми розкрили взаємозв'язок различ них джерел економічного зростання. Використовуючи цю теорію, перейдемо тепер до аналізу економічної політики. Тут ми розглянемо три питання. По-перше, чи повинне суспільство зберігати більше або менше? По-друге, як може економічна політика впливати на норму заощаджень? По-третє, як може економічна політика впливати на швидкість
 8. 5.2. Економічний ефект від трудової міграції
  Міжнародна міграція робочої сили пов'язана з певними витратами і в той же час дає відомий виграш. До числа економічних витрат відносяться витрати, пов'язані з переїздом з однієї країни в іншу, витрати на пошуки роботи на новому місці проживання і т.д. Існують і інші види витрат: відрив від родичів і друзів, необхідність вивчати нові звичаї і порядки, а часто і чужий
 9. 1.1 ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ В РОСІЇ
  Поняття «фінанси »найчастіше ототожнюють з грошима. Однак якщо фінанси і гроші - це одне і те ж, то для чого існують два різних терміна для однієї і тієї ж категорії? Що ж таке фінанси? Розглянемо це питання через призму історії розвитку даної категорії. Термін finansia виник в ХШ-ХУ ст. в торгових містах Італії і спочатку позначав будь-який грошовий платіж. Надалі термін одержав
 10. 3. ФУНКЦІЇ ФІНАНСІВ
  Опції фінансів відображають форми прояву фінансів і їх призначення в суспільстві, їх роль у народному господарстві. Формами прояву фінансів як економічної категорії є процеси утворення грошових фондів, надходження готівки, витрачання грошових фондів, використання готівки. Фінанси виконують три функції: формування грошових фондів і отримання готівкових грошових коштів;
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка