ГоловнаЕкономікаЕкономіка
ЗМІСТ:
Одинцова М.І. . Інституційна економіка, 2007
Інституційна економіка - це навчальна дисципли на, яка стала невід'ємною складовою частиною профессио нальної підготовки студентів економічних спеціальностей. Пропонований навчальний посібник розрахований на студентів економі чеських спеціальностей і повинно дати їм уявлення про основ них поняттях інституціональної економіки, показати можливість ності їх застосування для аналізу інститутів сучасної еко номіки. У посібнику особлива увага приділяється аналізу правових інститутів, що також має підготувати студентів до вивчення одного з напрямків інституціональної економічної тео рії - економіки права.
Введення
Глава 1
інститути та їх роль у регулюванні поведінки
1.1. визначення інституту і його функції в суспільстві 1.1.1. Ринковий механізм координації та інститути
1.1.2. визначення інституту. Інститути та організації
1.2. основні типи ситуацій, що призводять до виникнення інституту
1.2.1. Ситуація типу «дилеми ув'язнених»
1.2.2. Ситуація координації
1.2.3. Ситуація нерівності
1.3. Інституційна структура суспільства
1.3.1. Неформальні правила
1.3.2. Формальні інститути
1.4. Взаємовідносини між формальними і неформальними правилами 1.4.1. Основні типи взаємовідносин між формальними і неформальними правилами
1.4.2. Держава і неформальні інститути
1.4.3. Роль механізмів примусу до дотримання правил
1.4.4. Неформальні правила професійних / спільнот як джерело формальних правил
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Запитання до роздумів
додаток до глави 1
Основні поняття теорії ігор
Глава 2
трансакційні витрати
2.1 визначення поняття «трансакційні витрати»
2.2. ринкові трансакційні витрати і способи їх економії
2.2.1. Витрати пошуку інформації про альтернативи угоди
2.2.2. Витрати вимірювання
2.2.3. Витрати ведення переговорів і укладення контракту
2.2.4. Витрати контролю за дотриманням контракту та попередження опортуністичної поведінки
2.2.5. Витрати захисту контракту від третьої сторони
2.3. трансакційні витрати і основні типи економічного обміну
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Запитання до роздумів
додаток до глави 2
Прийняття рішення в умовах невизначеності: ризик і страхування
Глава 3
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ
3.1. Визначення поняття «права власності»
3.2. Специфікація і «розмивання» прав власності. розщеплення прав власності
3.3. теорема коуза 3.3.1. Зовнішні ефекти
3.3.2. Приватне врегулювання конфліктів з приводу зовнішніх ефектів
3.3.3. Теорема Коуза в економіці права. Перехід від відплати до компенсації за заподіяння шкоди в стародавньому праві: пояснення по Коузу
3.4. Альтернативні режими прав власності
3.4.1. Загальнодоступна власність
3.4.2. Колективна (общинна) власність
3.4.3. приватна власність
3.4.4. державна власність
3.5. теорії виникнення і розвитку прав власності
3.5.1. Наївна теорія прав власності
3.5.2. Теорія груп тиску
3.5.3. Теорія рентооріентірованного поведінки
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Запитання до роздумів
Глава 4
контрактні відносини
4.1. Юридичний та економічний підходи до поняття «контракт»
4.2. неповнота контракту і опортуністична поведінка 4.2.1. що таке «повний контракт»?
4.2.2. Асиметрія інформації та види опортуністичного поведінки
4.2.3. Природа опортуністичного поведінки
4.3. несприятливий відбір і способи його запобігання 4.3.1. Механізм виникнення несприятливого відбору
4.3.2. Способи запобігання несприятливого відбору
4.3.3. Несприятливий відбір на ринку адвокатських послуг
4.3.4. Правила встановлення прав на володіння, пріоритет первісного володіння і несприятливий відбір
4.4. моральний ризик і способи його запобігання 4.4.1. Умови виникнення морального ризику
4.4.2. Способи запобігання морального ризику
4.4.3. Моральний ризик, несприятливий відбір і норми договірного права
4.5. Вимагання як вид опортуністичного поведінки і вибір типу контракту 4.5.1. Типи контрактів і фактори, що впливають на їх вибір
4.5.2. Специфічність ресурсів та її види
4.5.3. Специфічність ресурсів і небезпека вимагання
4.5.4. Типи контрактів і альтернативні способи організації операції
4.5.5. Теорія трансакційних витрат і роль довіри
основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Запитання до роздумів
Глава 5
інституційні теорії фірми
інституційні теорії фірми
5.1. Альтернативні підходи до пояснення фірми і її кордонів 5.1.1. Неокласична теорія фірми
5.1.2. P. Коуз про причини виникнення фірми і її кордонах
5.1.3. Теорії фірми, засновані на моделі «принципал-агент»
5.1.4. Теорії фірми, засновані на ідеї про неповноту контрактів
5.2. Альтернативні форми ділових підприємств 5.2.1 Частнопредпринимательская фірма
5.2.2. Товариство
5.2.3. Акціонерне товариство. Відділення власності від контролю
5.2.4. Регульовані фірми
5.2.5. Державні підприємства
5.2.6. Некомерційні організації
5.2.7. фірма з робочим самоврядуванням
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Запитання до роздумів
Глава 6
інституціональна теорія держави
6.1. основні теоретичні підходи до визначення природи держави
6.2. модель держави Норта
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
Глава 7
інституційна динаміка
7.1. Стабільність інституціональної структури та інституційні зміни
7.2. модель інституційних змін Норта 7.2.1. основні джерела інституційних змін
7.2.2. Найпростіша модель інституційних змін
7.3. Інституційні зміни і залежність від шляху розвитку
Основні поняття глави
Запитання для самоперевірки
глосарій
Економіка:
 1. Рофе А. І.. Економіка праці - 2010 рік
 2. Паата Леіашвілі. Економічна діяльність: телеологічний аналіз - 2010 рік
 3. А. Н. Асаул. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ??ДІЯЛЬНОСТІ - 2009 рік
 4. Бедрин Е.Б., Козлова О.А., Саламатова Т.А., Толпегін А.В. . ВСТУП В економічній теорії - 2009 рік
 5. Олена Жуліна, Наталія Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 6. В.В. Поляков і д-ра екон. наук, проф. Р.К. Щенін. . Світова економіка і міжнародний бізнес - 2008 рік
 7. В.І. Титов. Економіка підприємства - 2008 рік
 8. В.Я. Горфінкеля, професора В.А. Швандара. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА - 2007
 9. Девід Меджі. ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere - 2007
 10. В. Б. Сироткін. Проблеми модернізації: конкурентний економічний по-рядок - 2007
 11. Є.І. Лавров, Е.А. Капогузов. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ: ТЕОРІЇ І ПРОБЛЕМИ - 2006
 12. Фетисов Г.Г., Орешин В.П.. Регіональна економіка і управління - 2006
 13. І В Сергєєв, І І, Веретенникова. ЕКОНОМІКА організацій (підприємств) - 2005 р.
 14. В. І.Кушлін. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ - 2005 р.
 15. Т.Г. Морозова, Ю.М. Дурдиев, В.Ф. Тихонов. Державне регулювання економіки - 2002 рік
 16. Я.І. Кузьмінов, М.М. Юдкевич. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА - 2002 рік
 17. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва. Теорія ігор для економістів - 2001 рік
 18. А. Д. Нестерова. Державне регулювання економіки - 1997 рік
 19. Я. Тінберхен, Х.Бос. МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - 1967
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка