Головна
ГоловнаСоціологіяСоціологія управління
ЗМІСТ:
Альохін Е.В.. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ, 2008
Існує кілька основних підходів до визначення понять «політичний процес» і «економічний процес». Перший підхід полягає в тому, що його прихильники вважають тотожними такі поняття, як політичні та економічні сфери в цілому і політичний і економічний процес. Другий підхід передбачає акцентування уваги на постійну мінливість різних рис і характеристик політичних і економічних явищ і виходячи з цього прихильники даного підходу дають таке визначення політичному і економічному процесу
Тема 1. Поняття соціально-економічних і політичних процесів, їх види і типи.
1. Поняття економічних і політичних процесів.
Політичний і економічний процес
2. Соціальний процес, його основні характеристики. Поняття соціального процесу.
Cоціалізація
Виховання
Соціальний процес здійснюється в трьох можливих формах
Структура соціального процесу
Результат соціального процесу
2. Найважливіші соціальні процеси, що підлягають управлінню (природне соціально-демографічне рух населення, соціальна мобільність, зайнятість, споживання).
Соціальна мобільність
Характеристики соціальної мобільності
3. Типи економічних і політичних змін
4.Тіпологія економічних і політичних процесів
5. Розвиток як особливий різновид політичних процесів.
Список літератури
Запитання для самоконтролю та дискусії
Тестові завдання
Тема 2 Інструментарій соціологічного дослідження
1. Методики збору первинних даних
Інтерв'ю
Тест
2. Гіпотеза як форма розвитку. Класифікація
Гіпотеза
Види гіпотез
1. За функціями в пізнавальному процесі розрізняють гіпотези
2. По об'єкту дослідження розрізняю гіпотези
3. Версія
(1) Загальна версія
(2) Приватна версія
4. Побудова гіпотези (версії)
4.1 Аналіз фактів
4.2 Синтез фактів
4.3 Висування припущення
5. Перевірка гіпотези
Зіставлення наслідків з фактами
Підтвердження версії
Рекомендована література
Запитання для самоконтролю і дискусії
Тестові завдання
Тема 3. Методи соціального прогнозування
1. Теоретико-методологічні основи методів соціально-економічного прогнозування
2. Класифікація методів прогнозування
Список літератури
Запитання для самоконтролю та дискусії
Тестові завдання
Тема 4 . Базові соціальні процеси
1. Соціально-економічні процеси
2. Власне соціальні процеси
3. Соціально-культурні процеси
Пристосування
Підпорядкування
Компроміс
Асиміляція
Запитання для повторення
Використана література
Тестове завдання
Тема 5. Специфіка структурно-функціонального аналізу як одного із способів системного аналізу
1. Області застосування структурно-функціонального аналізу
2. Функціоналістська теорія Т. Парсонса
3. Теорія соціальної дії
Список літератури
Запитання для самоконтролю та дискусії
Тестові завдання
Тема 6 . Стадії соціального управління
1. Соціальне прогнозування
2. Соціальне проектування
Тезаурус
3. Соціальне планування
Запитання для самоконтролю та дискусії
Тестове завдання
Рекомендована література
Тема 7. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ СУСПІЛЬСТВА
1. Соціальні інтереси соціальних груп як реальні причини їхніх дій
2. Потреба як внутрішній стимул активності
3. Спосіб життя як цілісна структура
Список літератури
Питання для обговорення
Тестові завдання
ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
ЛІТЕРАТУРА
Соціологія управління:
  1. Антохонова І.В.. Методи прогнозування соціально-економічних процесів - 2004