Головна
ГоловнаЮриспруденціяІсторія політичних і правових вчень
ЗМІСТ:
Юрчук BC. Історія політичних і правових вчень, 2010
Курс «Історія політичних і правових вчень» має важливе значення для общепрофессіональной підготовки студентів юридичних спеціальностей. Цей курс займає основне місце в системі юридичних та інших гуманітарних наук і навчальних дисциплін, об'єктами вивчення та освітлення яких є політика, право, державу.
Введення
Розділ I. Політико-правова думка в державах древнегоміра
1. Політична і правова думка в державах Стародавнього Сходу
1.1. Предмет і метод історії політичних і правових вчень
1.2. Становлення і розвиток політико-правової ідеології
1.3. Періодизація історії політичної думки
1.4. Політична думка Стародавнього Єгипту, Шумеру, Вавилона
1.4.1. Древнє Межиріччя. Шумер
1.4.2. Древній Вавилон
1.5. Політико-правові вчення Стародавньої Індіі1.5.1. Ведичний період. Брахманізм
1.5.2. Буддизм
1.6. Політико-правова думка Стародавнього Китаю
1.6.1. Конфуціанство
1.6.2. Даосизм
1.6.3. Легизм
Запитання для самоперевірки
Література по темі
2. Політичні та правові вчення античності
2.1. Політико-правова думка «гомерівської Греції» (кінець II - початок I тис. до н.е.)
2.1.1. Гомер і Гесіод
2.1.2. Солон
2.1.3. Лікург
2.1.4. Піфагор
2.1.5. Геракліт
2.2. Час розквіту політико-правової думки Стародавньої Греції (V - перша половина IV ст. До н.е.) 2.2.1. Сократ
2.2.2. Софісти
2.2.3. Платон
2.2.4. Аристотель
2.3. Політична і правова думка епохи еллінізму (IV - II ст. До н.е.)
2.4. Політико-правові погляди Цицерона, римських юристів. Стоїцизм
2.5. Християнська церква про державу і право. Августин Блаженний
Запитання для самоперевірки
Література по темі
Розділ II. Політичні та правові вчення феодалізму
3. Політична і правова думка середньовіччя
3.1. Середньовічні єресі
3.2. Політико-правові погляди Ф. Аквінського
Запитання для самоперевірки
Література по темі
4. Політичні та правові вчення епохи Відродження і Реформації
4.1. Політично-правові вчення епохи Відродження
4.2. Політичні та правові вчення Реформації
Запитання для самоперевірки
Література по темі
Розділ III. Політичні та правові вчення нового часу
5. Виникнення ідей соціалізму і теорії природного права в Західній Європі XVI-XVIII ст.
5.1. Політичні та правові ідеї соціалізму XVI-XVII в.
5.2. Політичні та правові вчення в Голландії XVII в.
5.3. Політико-правові погляди Т. Гобсс
5.4. Політичні та правові погляди Дж. Локка
Запитання для самоперевірки
Література по темі
6. Політико-правові вчення європейського Просвітництва. Політико-правова думка кінця XVIII - початку XIX ст.
6.1. Політико-правові погляди Ш. Монтеск'є
6.2. Політичні та правові погляди Ж.-Ж. Руссо
6.3. Політико-правові погляди І. Канта
6.4. Політико-правове вчення Г. Гегеля
Запитання для самоперевірки
Література по темі
Розділ IV. Політичні та правові вчення новітнього часу
7. Політико-правові вчення в Західній Європі XIX в.
7.1. Політико-правові вчення в Західній Європі в першій половині XIX в.
7.1.1. Лібералізм
7.1.2. Соціалізм
7.1.3. Позитивізм
7.2. Європейська політико-правова думка II половини XIX в.
7.2.1. Юридичний позитивізм
7.2.2. Соціологічний позитивізм
7.2.3. Теорія насильства
7.2.4. Дуалістична теорія держави
7.3. Основні політичні та економічні ідеї марксизму
7.4. Вчення К. Маркса і Ф. Енгельса про комуністичної формації
Запитання для самоперевірки
Література по темі
8. Політичні та правові вчення XX в.
8.1. Позитивістський нормативізм Г. Кельзена, концепції Л. Дюгі, М. Оріу, Є. Ерліха
8.1.1. Солідаризм і інституціоналізм
8.1.2. Соціологічна юриспруденція
8.1.3. Теорія «держави загального благоденства»
8.1.4. Теорія «плюралістичної демократії»
8.2. Теорії еліт, бюрократії і технократії
Запитання для самоперевірки
Література по темі
Висновок
Розділ V. Політична і правова думка в Росії з XI по XXI ст.
9. Становлення і розвиток російської політичної і правової думки в XI-XIX ст.
9.1. Розвиток російської політичної і правової думки в XI-XIV ст.
9.2. Політико-правові вчення в Росії в XV - першій половині XVII ст.
9.3. Політичні та правові вчення в Росії в другій половині XVII-XVIII ст.
9.4. Політична і правова думка в Росії в першій половині XIX в.9.4.1. Політичні програми декабристів
9.4.2. Політико-правові погляди слов'янофілів і західників.
9.4.3. Радикали
9.4.4. Ліберали
Запитання для самоперевірки
Література по темі
10. Політико-правова ідеологія більшовизму
10.1. Політичне вчення В.І. Леніна
10.2. Праворозуміння радянського часу
10.2.1. Право як знаряддя диктатури пролетаріату
Право - порядок суспільних відносин
Мінова концепція права
10.2.4. Психологічна концепція класового права
10.2.5. Офіційне «праворозуміння»
Запитання для самоперевірки
Література по темі
Історія політичних і правових вчень:
  1. Мачин І. Ф.. Історія політичних і правових вчень - 2007
  2. Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.. Історія політичних і правових вчень - 2004
  3. В. С. Нерсесянц. Історія політичних і правових вчень - 2004
  4. О. Е. Лейст. Історія політичних і правових вчень - 2000