ГоловнаЕкономікаЕкономічний аналіз
ЗМІСТ:
Н. В. Кузнєцова. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності, 2004
Навчальний посібник присвячено комплексному викладу основних питань аналізу та управління фінансово-господарської діяльності підприємств будь-якої форми власності. На відміну від інших підручників матеріал представлений більш широко. Містить опис як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду аналізу господарської діяльності, адаптованого до діючих правил обліку та звітності. Для ілюстрації розглянутих методів використовуються умовні приклади і дані.
Введення
Модуль 1. Поняття, предмет і методи економічного аналізу
Глава 1.1. Поняття економічного аналізу
Питання для самоперевірки.
Глава 1.2. Інформація для прийняття управлінських рішень
Питання для самоперевірки.
Глава 1.3. Види економічного аналізу
Питання для самоперевірки.
Глава 1.4. Методи економічного аналізу 1.4.1. Загальна характеристика методів економічного аналізу
Питання для самоперевірки.
1.4.2. Методи аналізу
Питання для самоперевірки.
1.4.3. Основні типи моделей, використовувані в економічному аналізі
Питання для самоперевірки.
1.4.4. Факторний аналіз
Питання для самоперевірки.
Модуль 2. Аналіз оборотності та ефективності використання основного капіталу
Глава 2.1. Поняття капіталу
Глава 2.2. Основний капітал
Глава 2.3. Процес амортизації основних засобів
Глава 2.4. Методи нарахування амортизації
ВИСНОВОК:
Глава 2.5. Аналіз основного капіталу
Питання для самоперевірки.
Закріпіть пройдений матеріал:
Модуль 5. Управління та аналіз короткострокових (поточних) і постійних пасивів
Управління та аналіз короткострокових (поточних) і постійних пасивів
Глава 5.1. Системи розрахунків та їх форми
Глава 5.2. Позиковий капітал
Глава 5.3. Кредиторська заборгованість 5.3.1. Підходи до оцінки кредитоспроможності
5.3.2. Аналіз кредитоспроможності позичальників зарубіжними банками
5.3.3. Загальні підходи до аналізу кредитоспроможності в зарубіжній практиці
5.3.4. Оцінка фінансової стійкості позичальника
5.3.5. Оцінка ліквідності позичальника
5.3.6. Показники оборотності і рентабельності
5.3.7. Показники ділової активності
5.3.8. Комплексна оцінка кредитоспроможності підприємства
5.3.9. Критерії вибору банку
Питання для самоперевірки.
Модуль 6. Аналіз та управління трудовими ресурсами
Аналіз та управління трудовими ресурсами
Питання для самоперевірки.
Модуль 7. Собівартість продукції та основи ціноутворення
Глава 7.1. Собівартість продукції 7.1.1. Поняття собівартості
7.1.2. Методи калькуляції собівартості продукції
7.1.3. Аналіз собівартості
Питання для самоперевірки.
Модуль 8. Формування фінансових результатів
Глава 8.1. Процес утворення прибутку
Глава 8.2. Аналіз фінансових результатів
Глава 8.3. Економічна ефективність і рентабельність
Глава 8.4. Формула Дюпона
Глава 8.5. Операційний важіль
Глава 8.6. Точка беззбитковості
Питання для самоперевірки.
Модуль 9. Оцінка інвестиційних проектів
Глава 9.1. Концепція техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту
Глава 9.2. Використання коефіцієнтів при оцінці інвестиційного проекту
Література
Словник
Економічний аналіз:
 1. Казакова Наталія Олександрівна .. Економічний аналіз в оцінці бізнесу: навчально-практичний посібник / Н.А. Казакова. - М.: Справа і Сервіс, 2011. - 288 с. - 2011 рік
 2. Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, С.П. СПИРИДОНОВ, Н.І. САТАЛКІНА. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ - 2008 рік
 3. Туктарова Ф.К.. Порівняльний тактичний аналіз економічного розвитку організацій - 2008 рік
 4. Б.І. Герасимов, Т.М. Коновалова, С.П. Спиридонов .. Економічний аналіз: 2 частина - 2008 рік
 5. Савін К.Н.. Економічна теорія: введення в економічний аналіз - 2006
 6. Блюмин С.Л., Суханов В.Ф., Чеботарьов С.В.. Економічний факторний аналіз: Монографія - 2004
 7. Б.І. Герасимов, Ю.В. Йоду. ВСТУП В ЕКОНОМІКУ: ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - 2004
 8. Б.І. ГЕРАСІМОВ, Н.В. Четверговим, С.П. СПИРИДОНОВ, О.В. ДЬЯКОВА. ЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧЕСКІЙАНАЛІЗ - 2003
 9. Санникова І.М., Стась В.М., Ергардт О. І.. КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК - 2003
 10. Гальчина О.Н., Пожидаєва Т. А.. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ - 2003
 11. В.К. Бушуєв, Г.Г. Бубнов. Теорія економічного аналізу. ПРОГРАМА курсу - 2003
 12. Маракулин В. М.. Рівноважний аналіз математичних моделей економіки з нестандартними цінами. - 2001 рік
 13. Лапенков В.І., Сангадіев З.Г.. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка