ГоловнаЕкономікаІнформаційні технології в економіці
ЗМІСТ:
Бараз В.Р.. Кореляційно-регресійний аналіз зв'язку показників комерційної діяльності з використанням програми Excel, 2005
Навчальний посібник призначений для придбання навичок застосування програми Excel при виконанні циклу домашніх завдань за темами «Кореляція і регресія», «Множинна регресія», «Непараметричні показники зв'язку», «Аналіз хі-квадрат». Рекомендовано для студентів спеціальності 351300 - «Комерція (торгова справа) в металургії», а також для студентів інших інженерних та економічних спеціальностей, які вивчають відповідні розділи курсів «Статистика» та «Організація експерименту».
Введення
1. Кореляційний зв'язок і її статистичне вивчення в комерційній діяльності
Кореляційна зв'язок і її статистичне вивчення в комерційній діяльності
1.1. Типи залежностей
Кореляція
Коефіцієнт r
1.2. Методи визначення кореляційної зв'язку
1.3. Розрахунок коефіцієнта парної кореляції і його статистична перевірка
Якісна оцінка тісноти зв'язку
1.4. Про помилкової кореляції (вплив «третіх фактора»)
1.5. Вимірювання ступеня тісноти зв'язку між якісними ознаками (ранговая кореляція)
перцентілі
Регресійний метод оцінки комерційної діяльності
Регресійний метод оцінки комерційної діяльності
2.1. Апроксимаційні моделі
2.2. Вибір формул кращого вигляду
2.3. Метод найменших квадратів
2.4. Пошук рівняння регресії
2.4.1. Використання традиційних способів розрахунку
2.4.2. Розрахунок з використанням комп'ютерної програми
3. Множинна регресія
Множинна регресія
3.1. Розрахунок коефіцієнтів регресії і представлення рівняння множинної регресії
3.2. Інтерпретація коефіцієнтів регресії
3.3. Помилки прогнозування (визначення якості регресійного аналізу)
3.4. Перевірка значущості моделі
3.4.1. Перевірка на адекватність рівняння регресії
3.4.2. Перевірка на адекватність коефіцієнтів регресії
3.5. Порівняльна оцінка ступеня впливу факторів
Стандартизовані коефіцієнти регресії
4. Аналіз «хі-квадрат»: пошук закономірностей для якісних даних
Аналіз «хі-квадрат»: пошук закономірностей для якісних даних
4.1. Комбінація: нинішні і минулі події (критерій «хі-квадрат» відповідності)
4.2. Про коефіцієнти взаємної спряженості
4.3. Перевірка наявності взаємозв'язку між двома якісними змінними (критерій «хі-квадрат» незалежності)
Бібліографічний список
Інформаційні технології в економіці:
  1. Е.А. Ракітін, В.Л. ПАРХОМЕНКО. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ЕКОНОМІЦІ. ЧАСТИНА 1 - 2005 р.
  2. Гламаздін Е.С., Новиков Д.А., Цвєтков А.В.. Управління корпоративними програмами: інформаційні системи і математичні моделі - 2003
  3. Г.А. Титоренко. Автоматизовані інформаційні технології в економіці - 1999 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка