Головна
ГоловнаФінансиФінанси → 
« Попередня Наступна »
М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008 - перейти до змісту підручника

3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери

Основним документом, згідно з яким здійснюється фінансування бюджетних закладів і установ соціальної сфери, є кошторис доходів і видатків, форма якого затверджується Міністерством фінансів України.
Кошторис доходів і видатків бюджетних установ - це основний фінансовий документ цих установ, у якому визна-чається обсяг і спрямування коштів для виконання ними своїх функцій.
Кошторис бюджетних установ складається із загального і спеціального фондів.
Загальний фонд - це головна складова кошторису, в якому містяться дані про надходження із загального фонду бюджету та розподіл видатків за кодами економічної класифікації.
Раніше, до 1998 р., використовувалися статті витрат, які відрізнялися в кошторисах різних бюджетних установ. Тепер для всіх бюджетних установ використовується єдиний кошторис доходів і видатків, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1997 р. (з відповідними змінами у наступні роки).
Спеціальний фонд - це друга складова кошторису, в якому містяться дані про надходження зі спеціального фонду бюджету та їх розподіл згідно з кодами економічної класифікації.
Специфіка формування спеціального фонду полягає в тому, що до нього передусім включаються суми коштів, зароблених соціокультурними організаціями (як й іншими бюджетними установами) самостійно, насамперед за рахунок надання платних послуг. В умовах скорочення державних видатків на утримання соціокультурних галузей України в 90-х роках XX - на початку XXI ст. спеціальні кошти виконують важливу роль у стабілізації функціонування освіти, охорони здоров'я та інших галузей соціокуль- турної сфери.
До основних кодів видатків кошторису (згідно з економічною класифікацією) належать (згідно з наказом Державного казначейства від 4 листопада 2004 № 194) такі:
Код 1110 - оплата праці працівників бюджетних установ.
Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також входить установлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію.
Ця категорія включає такі складові:
Код 1111 - заробітна плата за встановленими окла-дами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплата праці за трудовими угодами; надбавка за вислугу років; доплата за ранг, надбавка та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що мають стимулюючий характер; премії (всі види преміальних виплат); щомісячна довічна плата науковцям; матеріальна допомога, у т. ч. у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до чинного законодавства;
Код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, у т. ч. основні та додаткові види грошового утримання вій-ськовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу. Також за цим кодом проводиться згідно з діючим законо-давством відшкодування прибуткового податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військо-вослужбовцями та особами рядового і начальницького складу у зв'язку з виконанням обов'язків несення служби.
Код 1120 - нарахування на заробітну плату.
Ця категорія включає нарахування бюджетних установ (організацій) на фонд оплати праці бюджетних установ, у тому числі:
збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР;
збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.
Код 1130 - придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки.
До цієї категорії належать оплата поточних видатків, оплата послуг, придбання всіх предметів і матеріалів (за винятком необоротних активів), вартість яких без податку на додану вартість не перевищує 1000 грн та термін експлуатації яких не перевищує 365 календарних днів з дати їх придбання.
Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канце-лярського приладдя, предметів для поточних потреб установи чи організації, обладнання, продуктів харчування, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань тощо.
Сюди також належать видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і за особливих обставин (наприклад, після стихійного лиха) відповідно до чинного законодавства, у т. ч. витрати на товари, що надаються працівникам, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних Сил. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою матеріалів тощо, враховуються за кодом придбання зазначеного матеріалу у разі, коли це обумовлено угодою про поставку.
До цієї категорії належать такі складові:
- Код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар.
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя, пакувальний матеріал, папір, картон, вітальні листівки без марок; придбання та виготовлення бухгалтерських, статистичних та інших бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних знаків, грамот, печаток та штампів, посвідчень, іншої документації.
Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань, а також придбання підручників та книг (крім бібліотечних фондів).
Видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на санітарну обробку інвентарю, прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів (військовослужбовців строкової служби, мешканців будинків-інтернатів, лікарень, гуртожитків тощо), які обслуговуються відповідними закладами та мають постійний характер.
За цим кодом також здійснюється оплата таких видатків:
1) придбання матеріалів, комплектуючих і дрібних деталей та інструментів для ремонту виробничого і невиробничого обладнання, та для проведення інших господарських робіт власними силами установи (шпалери, руберойд, цемент тощо);
придбання фарби, лаків, вапна, піску, бітуму, щебеня, технічної солі для благоустрою територій міст, сіл, селищ, районів;
придбання малоцінних предметів (фізкультурного та спортивного інвентарю, калькуляторів, іграшок для дитячих установ тощо);
придбання меблів (столів, стільців, шаф, тумбочок тощо), жалюзі, ролетів, металевих ґрат, віконних та дверних блоків тощо;
придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки (кабельних коробів-кабеле- водів, монтажних та комутаційних панелей, розеток, ко- некторів-з'єднувачів, дискет, магнітних стрічок, оптичних дисків, картриджів, тонерів тощо), швидкозношуваних предметів;
придбання посуду, термосів, фляг, шоломів тощо;
придбання матеріалів і предметів для науково-дослід- них робіт, випробувань, навчальних цілей: реактивів, хімікатів, спеціального посуду, дрібного обладнання, тканин, насіння тощо;
придбання хімікатів та біопрепаратів для оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо; придбання добрив;
придбання квіткової продукції для участі в урочистих подіях державних святах, для ритуальних послуг; сувенірів; новорічних дитячих подарунків;
придбання квіткової продукції і декоративних насаджень для бюджетних установ, крім багаторічних насаджень;
придбання води, мінеральної води (крім мінеральної води для лікувальних цілей);
придбання ґрунту для клумб, однолітніх озеленювальних насаджень, рослин, квітів для оформлення клумб, які не передбачають придбання необоротних активів;
придбання саджанців для багаторічних насаджень віком до одного року;
придбання тварин для вирощування та відгодівлі;
придбання тварин для станцій переливання крові, науково-дослідних установ тощо;
придбання корму для собак та інших тварин, а також інвентарю для їх утримання;
придбання тканини для наступного пошиття одягу;
придбання фурнітури для оздоблення форменого одягу (ґудзиків, пряжок, кокард тощо).
Аптечки та їх поповнення, якщо установа (організація) не має медичного кабінету чи пункту, а також видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного інвентарю, які використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі.
Видатки на придбання і виготовлення рекламних буклетів, візитних карток, запрошень, що мають разовий характер; карт, схем, макетів, плакатів, стендів, що мають тимчасовий характер (наприклад, для організацій виставок, конференцій); інших матеріалів і предметів (наприклад, стелажів, контейнерів, полиць тощо).
Видатки на придбання боєприпасів для установ і органі-зацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків за кодом 1150.
- Код 1132 - медикаменти та перев'язувальні матеріали.
Медикаменти, аптечки (у т. ч. дорожні) та їх поповнення за наявності медичного кабінету чи пункту, медикові дновлювальні засоби, бактеріологічні препарати, ендо- протези, діагностичні тести та перев'язувальні матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринар- них закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо.
Мінеральна вода для лікувальних цілей, вітаміни, вакцини, сироватки, дезінфекційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше медичне обладнання, яке не береться на облік як основні засоби), слухові апарати, кардіостимулятори, протези суглобів та ін. протези незалежно від їх вартості, придбання і встановлення яких здійснюється за рахунок бю-джетних коштів.
Витрати на придбання ліків (у т. ч. витрати на оплату ліків за пільговими рецептами у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо ці видатки здійснює медичний заклад).
Видатки на лікування та оплата послуг за лікування у відповідних медичних закладах осіб, які відповідно до законодавчо-нормативних актів мають таке право (військовослужбовці, особи рядового та начальницького складу системи відповідних структур, працівники органів внутрішніх справ, прокуратури, судді тощо).
Придбання вакцини для тварин.
Код 1133 - продукти харчування.
Плата за послуги з надання харчування.
Видатки на продукти харчування у лікувально-про- філактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших установах і організаціях згідно з чинним законодавством.
Видатки на продукти харчування контингентів військовослужбовців, послуги з організації харчування особового складу контингентів військовослужбовців у стаціонарних та польових умовах.
Безкоштовне дитяче харчування дітей до 2 років із малозабезпечених сімей.
Спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах; продовольчі пайки тощо.
Компенсаційні виплати за всі види харчування, перед-бачені чинним законодавством (у т. ч. оплата наборів хар-чування донорам).
Код 1134 - м'який інвентар та обмундирування.
До цієї категорії відносяться: постільна білизна та білизна, спецодяг (незалежно від його вартості), всі види обмундирування, спортивна форма (у т. ч. спортивне взуття), чохли на спортінвентар, захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та занавіски, килими та килимові доріжки, матраци, а також компенсація за речове забезпе-чення відповідно до затверджених нормативів. До цього ж коду належать одяг та м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування.
- Код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів.
1. Здійснюється оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів, у тому числі:
видатки на утримання транспорту;
видатки на доставку працівників на роботу власним та орендованим транспортом, учнів загальноосвітніх шкіл на навчання, на перевезення військовослужбовців строкової служби та інші видатки за послуги з перевезення людей, вантажів (у т. ч. спеціальних) на всіх видах транспорту;
придбання паливно-мастильних матеріалів для всіх видів транспортних засобів (у т. ч. для транспортних засобів спеціального призначення, сільськогосподарської техніки тощо), талонів, "смарт-карт"; видатки безпосередньо пов'язані з придбанням паливно-мастильних матеріалів (у т. ч. з їх відвантаженням, подача залізничних вагонів, простій під загрузкою та розгрузкою тощо), якщо вартість таких послуг не включена до ціни товару;
придбання та встановлення охоронної сигналізації на транспортні засоби, засобів голосового та світлового оповіщення для транспортних засобів;
поточний ремонт транспортних засобів (у т. ч. сільськогосподарських машин);
планово-технічне обслуговування транспортних засобів;
придбання запчастин до транспортних засобів, які використовуються для заміни непридатних, спрацьованих, незалежно від їх вартості (наприклад, шини тощо);
видатки на страхування автомобілів, проведення експертної оцінки транспортних засобів;
плата за проїзд платними дорогами (тунелями), плата за стоянки, інші збори, які передбачені законодавчо-нормативними актами; плата збору за забруднення навколишнього середовища;
плата за оформлення прав водія, навчання на курсах водіїв, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів, податок із власників транспортних засобів;
оренда транспортних засобів усіх видів (у т. ч. автомобілів, літаків тощо), крім видатків з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель, які відносяться до капітального будівництва та капітального ремонту.
Оплата видатків на придбання чохлів для автомобілів, державних номерних знаків, вогнегасників, автомагнітол для всіх видів транспортних засобів, а також тонування вікон транспортних засобів.
Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1998 р. № 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку придбання автомобілів.
Код 1136 - оренда - плата за використання приміщень (гаражів, складів тощо), оренда обладнання тощо та експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівель, дворів, вивезення сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами вони класифікуються як оплата комунальних послуг.
Код 1137 - поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель, технічне обслуговування обладнання.
Здійснюється поточний ремонт: обладнання, окремих вузлів, меблів, техніки (у т. ч. побутової), інвентарю (у т. ч. спортивного); будівель, споруд, приміщень та прибудинко- вої території, що орендуються або знаходяться на балансі доріг; системи вуличного освітлення; сільськогосподарської техніки.
Видатки, пов'язані з технічним обслуговуванням об-ладнання, технічним обслуговуванням телефонів, внутрішньої АТС, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів, мобільних телефонів, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки, а також технічне обслуговування систем пожежогасіння, охоронної сигналізації тощо.
Оплата запасних частин та витратних матеріалів для поточного ремонту вказаної техніки, які використовуються в процесі поточного ремонту або технічного обслуговування, якщо це передбачено угодою.
До цієї категорії належать:
оплата відповідно до укладених договорів послуг сто-ронніх організацій з проведення ремонту приміщень (згідно з окремим кошторисом на проведення ремонту), обладнання, механізмів, включаючи видатки на придбання матеріалів для поточного ремонту (якщо це передбачено угодою).
видатки, пов'язані з придбанням матеріалів для по-точного ремонту, що здійснюється власними силами установи (за наявності окремого підрозділу), якщо це передбачено кошторисом на проведення ремонту.
Поточний ремонт приміщень може бути проведений фізичними особами на підставі договору підряду.
За зазначеним кодом здійснюється оплата таких видатків:
монтаж дверних коробок, установлення дверей, вікон у випадку проведення одиночних ремонтних робіт;
перевірка різноманітних приладів (лічильників, медичного обладнання тощо);
послуги по ремонту локальної мережі, в т.ч. придбання пасивного мережевого обладнання (монтажних шаф, монтажних коробів кабелів, конекторів-з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо), якщо воно є частиною зазначених послуг.
Код 1138 - послуги зв'язку.
Оплата за: послуги фіксованого телефонного (місцевого, міжміського, міжнародного) зв'язку, радіоточки; факсимільний зв'язок, електронну пошту; поштові відправ-лення, включаючи телеграми, листи, бандеролі; поштові послуги при переказах коштів; придбання поштових марок для відправлення службової кореспонденції, конвертів з марками та без марок, вітальних листівок з марками тощо. За цим кодом здійснюється оплата установки телефонів, абонентних телеграфних апаратів, телефаксів.
Видатки за користування програмними або апаратними засобами захисту електронних платіжних документів (апаратура захисту електронного грошового обігу - АЗЕГО), які передаються засобами зв'язку до інформацій-но-обчислювальної мережі Національного банку України по системі "клієнт банку-банк".
Видатки, пов'язані з наданням послуг зв'язку, спец- зв'язку, фельд'єгерської служби, доставкою дипломатичної пошти, експрес-доставки, мобільного зв'язку, супутнико- вого зв'язку тощо.
Видатки на придбання стартових пакетів, карток Ін- тернет, на підключення мобільних телефонів, придбання "скетч-карт" для поповнення абонентського рахунку, під-ключення до мережі Інтернет (у частині, яка не вимагає придбання та встановлення телекомунікаційного обладнан-ня), плата за послуги Інтернет-провайдерів за користування мережею Інтернет, плата за користування каналами зв'язку.
Код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки.
1. Включає оплату робіт та професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно з укладеними договорами та угодами:
1) з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно- обчислювальних, консультативних та консалтингових послуг;
з обробки інформації;
зі страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів;
із медичного страхування;
за охорону (у т. ч. позавідомчу охорону), монтаж і установку охоронної та пожежної сигналізацій;
за палітурні та поліграфічні роботи видання книг, ін-формаційних бюлетенів, довідників тощо;
за створення та розміщення рекламної та інформаційної продукції;
за отримання ліцензій та акредитацію в установлених законами України випадках;
за продовження терміну дії патенту.
Видатки на оплату послуг із розробки нормативів, паспортів та надання дозволів на водокористування; уста-новку лічильників води, природного газу, теплової енергії; підключення газових котлів та плит; надання дозволів на відведення земельних ділянок; експертних висновків, рекомендацій тощо; розробка проектно-кошторисної доку-ментації при здійсненні монтажу обладнання та устаткування тощо.
Згідно з укладеними договорами та угодами здійснюються такі видатки на благоустрій міст, сіл, селищ та при- будинкової території бюджетних установ:
догляд за озеленювальними та декоративними насадженнями (косіння газону, поливання з поливальної машини, формоване обрізування дерев, кущів, інших насаджень, прополювання, рихлення тощо);
вилов бродячих тварин; доставка померлих на судмедекспертизу; захоронения невідомих, безрідних;
розмітка вулиць; установка огорожі; чистка озер, колодязів.
Проводиться оплата послуг згідно з укладеними договорами та угодами за: 1) встановлення (інсталяцію) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплек сів, баз даних, WEB-cтopiнoк/caйтiв/пopтaлiв), подальше користування, супроводження та обслуговування (у т. ч. навчання користувачів) за умови, що майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності, на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (по-стачальника), а замовнику надається право користування цим програмним забезпеченням без права передачі самого програмного забезпечення та/або повноважень на його ко-ристування третім особам;
побудову, створення й упровадження локальних мереж, систем відеоспостереження, охоронної сигналізації та перепускних систем, систем пожежогасіння, гарантованого енергоживлення або електропостачання, систем кондиціо- нування робочих або технологічних приміщень, технічного захисту інформації, включаючи видатки на їх атестацію, у т. ч. придбання пасивного обладнання - монтажних шаф, монтажних коробів, кабелеводів, кабелів, з'єднувачів, розеток, кріплень, комутаційних панелей тощо, якщо зазначене обладнання є невід'ємною частиною послуг, тощо;
подовження терміну гарантійного обслуговування обладнання;
подовження терміну підтримки або післягарантійно- го обслуговування програмного забезпечення;
введення в експлуатацію придбаного (наявного) обладнання, якщо це є умовою прийняття обладнання на гарантійне (післяпродажне) обсуговування;
пусконаладку та монтаж обладнання (якщо це не передбачено договором на придбання обладнання);
інші послуги пов'язані з функціонуванням бюджетної установи.
97
5. Оплата представницьких видатків згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12 листопада 1993 р. № 88 зі змінами, яким визначено, що представницькі видатки - це витрати міністерств, відомств, підприємств, установ на прийом і обслуговування іноземних представників і делегацій та представників інших підприємств, які прибули за запрошеннями для проведення переговорів із
4 7-660 метою здійснення міжнародних зв'язків, установлення та підтримання взаємовигідного співробітництва та вирішення питань, пов'язаних із комерційною діяльністю. До представницьких витрат належать видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому (сніданку, обіду, вечері) представників інших установ, їх транспортним забезпеченням, культурною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг позаштатного перекладача. Ці видатки здійснюються у межах кошторисів на проведення представницьких видатків на підставі угод, укладених з організацією - на- давачем послуг з організації таких заходів, або шляхом закупівель установою відповідних товарів та послуг (наприклад, оплата проживання, транспортне забезпечення, придбання сувенірів, кави, чаю, кондитерських виробів, квитків до театрів, музеїв тощо).
Видатки за користуванням залою офіційних делегацій під час зустрічей (проводів) офіційних осіб.
Оплата за проїзд та проживання свідків і потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів під час проведення експертиз; оплата витрат на інформаційно-технічне забез-печення судових процесів.
Оплата послуг лікувальних, медичних закладів (проведення медичного огляду), передбачених чинним законодавством (крім санаторно-курортного лікування), а також послуг побутових установ, закладів харчування тощо, які носять разовий характер. Крім того, можуть здійснюватись розрахунки за послуги, надані лікарями, які мають ліцензію Міністерства охорони здоров'я України (сімейними лікарями), згідно з укладеними угодами та за умови надання підтвердних документів (актів виконаних робіт, звітів, інших документів відповідно до чинного законодавства).
Видатки за послуги з перезарядки вогнегасників, картриджів, тонерів, страхування обладнання, послуги теле-, радіоефіру, фотопослуги та послуги ксерокопіювання, надання оголошень у засобах масової інформації, у т. ч.
електронних, виготовлення відеофільму (крім випадків, коли відеофільм береться на облік як нематеріальний актив).
Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 3 листопада 1998 р. № 1740, у випадку купівлі валюти.
Обов'язкові платежі до бюджету (у т. ч. видатки на сплату держмита, ввізного мита при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, виконавчого збору тощо), які відповідно до чинного законодавства здійснюють бюджетні організації за рахунок бюджетних коштів, передбачених на їх утримання (крім податку з власників транспортних засобів), та оплата внесків громадським організаціям для забезпечення участі у відповідних заходах, якщо це обумовлено чинним законодавством України.
За цим кодом здійснюється:
оплата всіх банківських послуг (у т. ч. при конвертації валюти, виплаті готівки, здійсненні соціальних виплат через установи банків тощо);
оплата за послуги бронювання квитків, якщо з установою (організацією) укладено договір про надання такої послуги на постійній основі й оплата послуг бронювання проводиться окремо від придбання квитків);
оплата за участь у короткотермінових семінарах, на-радах, нарадах-навчаннях (у т. ч. пов'язаних із роз'ясненням нової нормативної бази, підготовкою та проведенням ор-ганізаційних заходів тощо);
оплата за інформаційні послуги, що надаються інформагентствами засобами електронного зв'язку (новини "Дон- лайн", анонс тощо);
оплата робіт та послуг, що надаються у сфері управління державним боргом (рейтингові, інформаційні, дорадчі, агентські, юридичні, аудиторські, перекладацькі; роботи та послуги, пов'язані з розміщенням ОВДП та ОЗДП тощо);
видатки, пов'язані з висланням за межі України іно- земців-порушників;
оплата послуг кабельного телебачення;
орендна плата за земельні ділянки як обов'язкові платежі до бюджету згідно із Законом України "Про плату за землю" від 3 липня 1992 р. № 2535-ХІІ;
виплата моральних збитків юридичним особам;
оплата за проведення ритуальних послуг (у т. ч. оплата установою послуг священика, спорудження на могилі по-мерлого (загиблого) надгробка, огорожі навколо могили тощо);
оплата за послуги крематорію з утилізації біовідходів або їх захоронения;
оплата за послуги з пошиття одягу з давальницької сировини.
Перерахування всіх видів пені, штрафних санкцій, неустойки та збитків від інфляції.
- Код 1140 - видатки на відрядження.
До цієї категорії належать видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси й у навчальні заклади на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках передбачених чинним законодавством України.
Видатки на придбання службових проїзних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.
Надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями уряду випадках окремим категоріям працівників замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних).
Видатки на відрядження працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з'їзди наукового характеру, а також різного роду поїздки з науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу практику студентів, учнів.
Оплата відряджень (у т. ч. проїзду, добових, польових тощо) учнів, студентів, тренерів, інших учасників на навчально-тренувальні збори, змагання, олімпіади тощо; оплата проїзду та добових при звільненні військовослужбовців строкової служби.
Оплата медичного страхування при виїзді за кордон, оплата зборів за відкриття віз при виїзді за кордон, а також плата за користування залою офіційних делегацій посадовими особами, які їдуть у відрядження або повертаються з нього.
Код 1160 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
До цієї категорії належать платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих та громадських потреб (у т. ч. оплату видатків на утримання та експлуатаційне обслуговування орендованого нерухомого майна).
Код 1161 - оплата теплопостачання;
Код 1162 - оплата водопостачання і водовідведення;
Код 1163 - здійснюється оплата електроенергії (у т. ч. за освітлення вулиць), включаючи оплату послуг з її транспортування;
Код 1164 - оплата природного газу, включаючи оплату послуг його транспортування; оплата скрапленого (балонного) газу;
Код 1165 - оплата інших комунальних та експлуатаційних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, доріг, вивезення сміття; прибирання парків, скверів, площ, майданчиків, місць загального користування, кладовищ; ліквідація стихійних звалищ, миття, утеплення, дезінсекція, дезінфекція та дератизація приміщень; обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен тощо); витрати на технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) електричних мереж, сантехнічних вузлів, обслуговування комунікацій, які є складовою частиною будівлі (наприклад, теплопостачання, водопостачання тощо).
Код 1166 - оплата інших енергоносіїв: дров, мазуту, торфу, вугілля тощо, включаючи видатки пов'язані з їх вантаженням та перевезенням.
Придбання палива для господарських потреб, якщо таке паливо не використовується установою для обслуговування транспортних засобів.
Код 1170 - дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення.
До цієї категорії належать видатки, передбачені на до-слідження і розробки, що включають оплату різноманітних послуг, наданих згідно з укладеними угодами сторонніми установами та організаціями, в ціну яких входять витрати установи - надавача послуг.
Якщо розпорядник бюджетних коштів є безпосереднім виконавцем програм та заходів, то витрати здійснюються за відповідними кодами економічної класифікації залежно від виду витрат та суті платежу.
Якщо бюджетні асигнування на виконання окремої частини програми виділяються розпорядником бюджетних коштів підвідомчим установам, які є одержувачами бюджетних коштів, то видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюються згідно з планом використання бюджетних коштів. Крім того, за даним кодом здійснюються видатки вищих навчальних закладів та наукових установ відповідно до діючих нормативних документів.
Ця категорія включає такі складові:
Код 1171 - дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм.
Включає видатки, які забезпечують розвиток у певній галузі економіки.
За цим кодом здійснюються:
1) видатки на оплату послуг бюджетним, госпрозрахун-ковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги, розробки, послуги з експе-риментального проектування тощо (на підставі укладених угод);
видатки на виконання державних програм, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм, які забезпечують розвиток у певній галузі (такі державні програми, як "Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу", "Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агро-промислового комплексу", "Загальнодержавна (національна) космічна програма" тощо);
витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи, а також витрати, пов'язані з виконанням робіт по експериментальному проектуванню та послуг на- уково-дослідних організацій, інших установ (як державних, так і госпрозрахункових) по реалізації частки державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод.
Оплата витрат на складання загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій по дослідженнях, проектуванню, будівництву, розробці схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.
Розробка сторонніми організаціями дослідних зразків обладнання для подальшого його впровадження у серійне виробництво, розробка дослідних зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-технічних робіт.
- Код 1172 - окремі заходи щодо реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку.
1. Включає видатки, які не належать до витрат розвитку (не включені в код 1171).
За цим кодом здійснюються:
1) видатки на виконання окремих заходів відповідно до укладених угод з підприємствами (організаціями), наприклад: молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім'ї і жінок; проведення навчально-тренувальних зборів і змагань; підготовка та участь національних збірних команд України в Олімпійських та Паралімпійських іграх; програми і заходи в галузі культури та мистецтва і засобів масової інформації; витрати, пов'язані з виготовленням дипломних та курсових робіт (фільмів) студентами кінофа- культетів; фільмів та книжкової продукції за державним замовленням; проведення учнівських олімпіад, конкурсів, конференцій, міжгалузевих заходів та спортивних заходів тощо;
видатки на проведення культурно-мистецьких акцій, інформаційно-просвітницьких заходів як в Україні, так і за її межами (виставки, виступи художніх колективів, конференції, виготовлення фільмів, відеороликів тощо);
поточні видатки на окремі централізовані заходи, які проводяться згідно з діючим законодавством;
видатки на проведення організаційних робіт оздоровчих закладів, які не є бюджетними установами (у т. ч. оздоровчо-екскурсійних та пересувних наметових таборів), для оздоровлення та відпочинку дітей;
видатки на проведення окремих заходів, пов'язаних з організацією та проведенням виборів і референдумів, міжнародних самітів, з'їздів, конференцій, офіційних державних заходів;
видатки на організацію та проведення офіційних заходів за участю керівництва держави.
Витрати, пов'язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фес-тивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність.
Збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 3 листопада 1998 р. № 1740 у випадку закупівлі валютних коштів із метою обслуговування державного боргу.
Оплата комісійних зборів за борговими зобов'язаннями держави, по конверсії валюти та оплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон, а також штрафів, сплата яких пов'язана зі здійсненням платежів за державним боргом.
Видатки, пов'язані з оплатою згідно з чинним законодавством післядипломної підготовки (перепідготовки) кадрів, підвищення кваліфікації кадрів за договорами у закладах, які мають необхідну ліцензію на проведення таких навчань, та/або результатом яких є отримання посвідчення (сертифіката) встановленого зразка, щодо набуття відповідних професійних навиків.
Оплата підготовки студентів, аспірантів на базі іншого навчального закладу за умови, якщо зазначені видатки передбачені програмою підготовки, затвердженою в установленому порядку.
Код 1300 - субсидії і поточні трансферти.
До цієї категорії належать усі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються лише на поточні цілі одержувача бюджетних коштів.
Під субсидіями розуміють усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які не передбачають компенсації у вигляді спеціально обумовлених виплат або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов'язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.
Трансфертні платежі є невідплатними і безповоротними і не означають придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.
Ця категорія включає:
Код 1310 - субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - це поточні платежі юридичним особам, які включають субсидії госпрозрахунковим підприємствам, установам та організаціям; субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства; субсидії на покриття збитків підприємств; державна підтримка підприємств; приріст обігових коштів (у т. ч. шляхом внесків у статутні фонди); державна підтримка громадських організацій, ін. субсидії. За зазначеним кодом одержувачі бюджетних коштів здійснюють тільки поточні видатки, а капітальні видатки - за кодом 2410. Бюджетні установи не можуть отримувати трансфертні платежі.
Код 1320 - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - це кошти, що передаються іншим бюджетам (включаючи дотації бюджетам інших рівнів).
Код 1330 - трансферти із загального до спеціального фонду бюджету - це кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального фонду в межах одного бюджету, або від однієї установи іншій за відповідним рішенням;
Код 1340 - поточні трансферти населенню.
Трансферти населенню - це поточні платежі фізичним
особам або надання їм матеріальної допомоги у натуральному вигляді, які передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою добавкою до бюджету певної сім'ї чи особи або компенсуванням певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату за проїзд тощо. До цієї категорії також включаються допомоги інвалідам, багатодітним сім'ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення. Податок з доходів фізичних осіб та всі платежі відповідно до чинного законодавства з цих сум передбачаються за цим кодом.
Код 1341 - виплата пенсій і допомог, у т. ч. всі компенсаційні виплати, передбачені Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали унаслідок Чорнобильської катастрофи", крім витрат на надання пільг постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС громадянам на оплату за користування житлом, за послуги транспорту і зв'язку та на придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; відшкодування бюджетними організаціями пільгових пенсій при достроковому виході на пенсію тощо; довічне утримання суддів; довічні стипендії, довічна плата, яка встановлюється відповідно до чинного законодавства, регресні та ін. виплати, які за своєю суттю прирівняні до виплати пенсії.
Код 1342 - стипендії, крім стипендій, які призначаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування; доплати до стипендії; матеріальна допомога (у т. ч. в натуральному виразі) студентам, учням, аспірантам, докторантам.
Код 1343 - інші поточні трансферти населенню.
1. Оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у т. ч. проживання депутатів у готелях та службових квартирах); додаткові виплати членам сімей у зв'язку зі службовими відрядженнями одного із членів сім'ї; додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу, на оплату житлово- комунальних послуг, послуг зв'язку (якщо зазначені видатки передбачені чинним законодавством); надання допо-моги (грошової або натуральної) ветеранам та непрацюючим пенсіонерам за рахунок бюджетної установи; одноразова грошова допомога громадянам, які постраждали від стихій-ного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров'ю; оплата путівок на оздоровлення (у т. ч. дітей), санаторно-курортне лікування; лікування за кордоном відповідно до чинного законодавства; оплата зубопротезування; відшкодування моральних збитків фізичним особам; премії, гранти та сти-пендії, які призначаються Президентом, Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування; інші виплати громадянам від-повідно до чинного законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування, іншим категоріям громадян, якщо це передбачено чинним законодавством; винагорода у грошовій або натуральній формі за участь у рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях;
винагорода за перемогу у змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо; повернення заощаджень громадян; пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно- технічних навчальних закладів.
Оплата пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за користування житлом, за послуги транспорту на проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним, повітряним, залізничним або водним транспортом, за послуги зв'язку та на придбання палива особам цієї категорії, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення.
Оплата видатків на державне обов'язкове особисте страхування військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників пожежної охорони, податкової міліції, правоохоронних органів та інших осіб відповідно до чинного законодавства.
Оплата освітньо-професійної підготовки спеціалістів, яка забезпечує здобуття повної вищої освіти або другої вищої освіти відповідно до чинного законодавства.
Видатки, пов'язані з виконанням програми розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей (згідно з договорами на виконання послуг, компенсація за проїзд, перевезення багажу, оплата за навчання осіб з числа депортованих тощо).
Видатки фізичним особам або за них у межах благодійних акцій (наприклад, благодійна акція "Милосердя").
- Код 1350 - поточні трансферти за кордон.
Трансферти за кордон включають невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам; членські внески до міжнародних організацій. Код не передбачає надання трансфертів фізичним особам.
Під капітальними видатками (код 2000) розуміють платежі з метою придбання необоротних активів (у т. ч. землі, нематеріальних активів тощо), стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що передаються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання ними подібних активів, компенсації втрат, пов'язаних із руйнуванням чи пошкодженням необоротних активів.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об'єктів та виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, мають бути здійснені за кодом виконання основних робіт.
Видатки по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель належать до капітального будівництва та капітального ремонту.
Код 2100 - придбання основного капіталу.
Зазначений код передбачає витрати на придбання або
створення власними силами основних засобів та окремих необоротних матеріальних активів.
До основних засобів належать матеріальні цінності, що призначаються для використання у господарській діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів та вартість яких без податку на додану вартість перевищує 1000 грн. Сюди належать нерухомі (житлові споруди, меблі, обладнання, прилади) та рухомі основні засоби (транспортні засоби тощо).
Код 2110 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
Включає придбання виробничого та невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування, створення комплексних систем. За цим кодом можуть здійснюватися видатки на монтаж та пусконаладку обладнання на місцях їх безпосередньої експлуатації, якщо це обумовлено угодою на придбання зазначеного обладнання.
За цим кодом здійснюється:
придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм);
придбання бюджетними установами й організаціями транспортних засобів, автомобілів, приладів, машин, механізмів, верстатів, виробничого обладнання;
придбання бурового устаткування, геодезичних ін-струментів, науково-дослідних приладів;
придбання спеціальних креслярських столів;
придбання килимів, штор, сервізів тощо (якщо вартість без ПДВ перевищує 1000 грн);
придбання обладнання та інвентарю довгострокового користування для санаторіїв, лікувальних закладів, придбання іншого виробничого обладнання довгострокового користування;
придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм);
придбання меблів службового призначення, меблів для дитячих та навчальних закладів, меблів для медичних та лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури;
придбання автомобілів;
придбання кондиціонерів;
придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, активного мережевого та телекомунікаційного обладнання;
придбання спортивного обладнання;
придбання протипожежного приладдя;
придбання обладнання для їдалень, буфетів;
витрати на поповнення музейних фондів, книг для бібліотечних фондів. До цієї категорії належать видатки на придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів, а також придбання статутів, порадників, військово-навчальної та спеціальної літератури для навчальних потреб військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу;
придбання сценічно-постановочних засобів (декорації, меблі й реквізит, бутафорія, театральні й національні костюми, головні убори, білизна, взуття, перуки) вартістю за одиницю понад 10 грн;
придбання невмонтованого обладнання, яке включене у вартість зведеного кошторису на капітальне будівництво та реконструкцію будівель і об'єктів.
Видатки на придбання (незалежно від вартості) сільськогосподарських машин та знарядь до них; усіх видів засобів пересування, призначених для переміщення людей і вантажів.
Видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема службових собак.
Оплата видатків на придбання плодово-ягідних дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень для облаштування територій установ, дворів будинків, вулиць, площ, садів, які передбачають виникнення необоротних активів.
Видатки на придбання зброї для установ і організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на їх придбання, але не мають видатків за кодом 1150.
Код 2120 - капітальне будівництво (придбання).
До цього коду належать:
Код 2121 - будівництво (придбання) житла - видатки на капітальне будівництво нових житлових будівель та приміщень, придбанню житлових приміщень, об'єктів (у т. ч. на вторинному ринку), житлових приміщень для вій-ськовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, гуртожитків, казарм, об'єктів державного житлового фонду; пайова участь у будівництві житла (у т. ч. шляхом участі у Фонді фінансування будівництва).
До цього коду також належить оплата винагороди керівнику Фонду фінансування будівництва, що передбачено Законом України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та управлінні нерухомістю".
Код 2122 - будівництво (придбання) адміністративних об'єктів - видатки на капітальне будівництво та придбання адміністративних об'єктів;
Код 2123 - інше будівництво (придбання) - видатки на капітальне будівництво нових об'єктів, що не включені в коди 2121-2122.
Слід зазначити, що, враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання об'єктів виробничого і невиробничого призначення бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими ж кодами, що й капітальне будівництво таких об'єктів.
За кодами 2121-2123 враховуються будівельні матеріали, які купують за кошти, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються у процесі будівельних робіт.
Коди 2121-2123 включають також придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі. До них належать металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, сані- тарно-технічної системи, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що тільки вмонтовуються, вбудовується, а також комплекти запасних частин такого обладнання), машини та механізми, обладнання та прилади, необхідні для ведення будівельних робіт, якщо це обумовлено кошторисом на будівництво (крім окремих видів устаткування і машин, що є рухомими транспортними одиницями, не зв'язаними з технологією виробництва).
Код 2140 - реконструкція та реставрація.
До цього коду належать:
Код 2141 - реконструкція житлового фонду.
За цим кодом здійснюються видатки на:
реконструкцію житлових будівель та приміщень (у т. ч. гуртожитків та казарм);
розширення житлових будівель та приміщень (у т. ч. гуртожитків та казарм);
Код 2142 - реконструкція адміністративних об'єктів.
За цим кодом здійснюються видатки на:
реконструкцію адміністративних об'єктів;
розширення адміністративних об'єктів.
Код 2143 - реконструкція інших об'єктів.
За цим кодом здійснюються видатки на:
реконструкцію інших об'єктів, що не включені в коди 2141-2142;
технічне переоснащення діючих підприємств (за винятком придбання обладнання і предметів довгострокового користування);
розширення діючих підприємств.
- Код 2144 - реставрація пам'яток культури, історії, архітектури.
До цього коду належать видатки на реставрацію:
будинків, споруд, пам'ятних місць і предметів, пов'язаних з найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком науки, техніки, культури, життям і діяльністю видатних діячів;
унікальних ансамблів і комплексів, окремих об'єктів архітектури, а також пов'язаних з ними творів монументальної скульптури і живопису, декоративно-ужиткового і садово-паркового мистецтва;
визначних творів монументального, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також старовинних рукописів тощо.
За кодами 2131-2144 враховуються будівельні матеріали, які купують за кошти, що передбачаються на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію і використовуються в процесі ремонтних робіт. Сюди також належить придбання обладнання, що підлягає встановленню, а саме: готові до встановлення будівельні конструкції і деталі, зокрема металеві, залізобетонні і дерев'яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної системи, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що тільки вмонтовуються, вбудовується).
Необхідно мати на увазі, що за кодами 2110-2140 здійснюються лише витрати бюджетних установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів). Видатки бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових або інших підприємств, організацій (одержувачів бюджетних коштів) належать до категорії "Капітальні трансферти".
Довідково: у випадку, якщо за дорученням розпорядника бюджетних коштів функції замовника щодо будівництва, капітального ремонту, реконструкції та реставрації будівель і об'єктів за рахунок бюджетних коштів виконують госпрозрахункові установи та організації (одержувачі бюджетних коштів) та після закінчення будівництва і здачі будов та об'єктів в експлуатацію зазначені будови, об'єкти обліковуються як основні засоби у складі необоротних активів бюджетних установ, то ці видатки на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію мають бути заплановані за кодами 2120-2140.
Якщо при здійсненні капітального будівництва за раху-нок бюджетних коштів необоротні активи збільшуються в обліку госпрозрахункових установ, то зазначені видатки на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію мають бути заплановані за кодом 2410 "Капі-тальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".
Код 2200 - створення державних запасів і резервів.
Сюди включаються витрати на закупівлю товарів для
створення стратегічних та надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають особливо важливе значення для країни, зокрема державні фонди дорогоцінних металів та каміння, а також державний матеріальний резерв. Не включаються звичайні запаси або оборотні матеріальні кошти, а також резервні фонди.
Код 2300 - придбання землі і нематеріальних активів.
Ця категорія охоплює видатки на придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об'єктів і споруд, розміщених на них. Якщо вартість землі неможливо відокремити від вартості споруди, сплачена сума має відображатись повністю на придбання того компонента, який переважає. Також сюди включається оплата права на використання надр.
Придбання нематеріальних активів, тобто активів, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовується установою в процесі її господарської діяльності більше року.
Поняття "нематеріальні активи" включає такі компо-ненти:
право користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);
право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);
право на об'єкти промислової власності (на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);
авторські та суміжні права (на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо);
придбання програмного забезпечення для комп'ютерної та обчислювальної техніки (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, Д^ПЕВ-сторінок/ сайтів/порталів тощо) з передачею майнових прав власності на його використання, коли авторські права власності на об'єкт інтелектуальної власності (зазначене програмне забезпечення) залишаються у виробника (постачальника);
інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).
Оплата робіт зі створення програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, Д^ЕВ-сторінок/сайтів/порталів) за умови передачі майнових прав власності замовнику.
Сплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди - винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п'єси, виконанням авторської музики тощо.
- Код 2400 - капітальні трансферти.
Капітальні трансферти - це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не ведуть до виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені на придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних із пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу одержувачів бюджетних коштів. До цієї категорії включають також трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними протягом кількох років, або таких, які виникли в результаті надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважаються невідплатні, безповоротні платежі, які носять одноразовий і нерегулярний характер як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.
Платежі органів державного управління, що є інвестиціями в акціонерний капітал підприємств та підлягають поверненню в майбутньому, належать не до цієї категорії, а до кредитування.
Код 2410 - капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям - це капітальні трансферти одержувачам (тобто всі капітальні видатки одержувачів), внески у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до чинного законодавства.
Також здійснюються капітальні видатки вищих навчальних закладів та наукових установ відповідно до діючої нормативної бази.
Код 2420 - капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;
Код 2430 - капітальні трансферти населенню;
Код 2440 - капітальні трансферти за кордон включають невідплатні, безповоротні платежі органів державного управління, призначені для здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є резидентами.
Код 2450 - капітальні трансферти до бюджету розвитку - це кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального фонду в межах одного бюджету за відповідним рішенням (згідно зі ст. 71 Бюджетного кодексу України).
Код 3000 - нерозподілені видатки.
До цієї категорії належать видатки з резервних фондів державного і місцевих бюджетів та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.
Крім кошторису, бюджетний заклад використовує такі основні документи, як:
лімітна довідка про бюджетні асигнування на рік;
типовий штатний розпис;
тарифікаційний список;
план асигнувань із загального фонду бюджету на рік.
У типовому штатному розписі визначаються структура
і чисельність посад за кожним найменуванням у конкретних підрозділах і в цілому по установі. Загальна кількість посад за штатним розписом не повинна перевищувати розрахункової чисельності для бюджетної установи відповідно до лімітної довідки про річні бюджетні асигнування, діючих штатних нормативів, індивідуальних дозволів, оформлених у встановленому порядку.
Тарифікаційний список складається бюджетною установою щорічно і є документом для складання штатного розпису, додається до нього. Кількість посад у тарифікаційному списку повинна збігатися з кількістю посад у штатному розписі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1. Кошторисне фінансування соціальної сфери"
 1. М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008
  У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси "Фінанси",
 2. 3.3. Фінансування освіти
  Видатки на освіту здійснюються за такими групами закладів: дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта. В Україні спостерігається тенденція до зниження видатків на освіту за рахунок бюджету при зростанні позабюджетних витрат на отримання освітянських послуг. До додаткових джерел фінансування освіти належать: плата
 3. 3.4. Фінансування бюджетних наукових установ
  Виконання наукових і науково-технічних робіт фінансується за рахунок як бюджетних, так і позабюджетних коштів. Сучасною тенденцією фінансування науки в Україні є те, що в ньому переважають позабюджетні джерела, частка яких у кінці 90-х років XX ст. зросла майже до 70 %. Частка фінансування науки за рахунок коштів державного бюджету (відносно ВВП) повинна складати не менше 1,7 %, а реально вона не
 4. 6.2. Необхідність податкової реформи в Україні
  Вітчизняна податкова система вважається нестабільною та надмірно складною. Це стримує розвиток підприємництва і пригнічує економічні процеси в державі. У процесі проведення податкової реформи в Україні необхідно зробити акцент на уніфікацію методів визначення елементів за всіма податками (зборами) та вимог до ведення обліку нарахування податків (зборів), спрощення правової бази оподаткування,
 5. 6.6. Основи концепції реформування податкової системи України на період до 2015 р.
  Основні передумови реформування податкової системи України Концепція реформування податкової системи України розроблена урядом на період до 2015 р. з метою проведення цілісної та системної реформи у сфері оподаткування, виходячи зі стратегічної цілі - побудови конкурентоспроможної соціально-орієнтованої ринкової економіки та інтеграції у європейське співтовариство. На відміну від країн ЄС,
 6. 1.2. Державні фінанси - основа фінансової системи України
  Для виконання своїх функцій держава використовує частину фінансових ресурсів суспільства, за допомогою яких формуються державні фінанси. Державні фінанси - це центральна підсистема фінансової системи держави, за допомогою якої здійснюється вплив держави на соціально-економічний розвиток країни. Основою державних фінансів, як вважає більшість економістів України, є зведений бюджет, дохідна
 7. 1.4. Необхідність і проблеми розробки тендерних бюджетів в Україні
  За останні роки ініціативи щодо підтримки тендерної рівності в Україні було зосереджено на соціально-економіч- них факторах, а на сьогодні тендерні аспекти управління стають ключовими для ефективного та стабільного розвитку суспільства. При підготовці Конференції "Жінки-2000" (Пекін + 5) багато урядів різних країн світу підготували звіти прогресу фінансування програм розвитку й підтримки жінок
 8. 2.4. Місцеві бюджети та їх роль у бюджетній системі України
  Місцеві бюджети включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування - це бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Місцеві бюджети - це фонди фінансових ресурсів, призначені для реалізації завдань і функцій, що покладаються на органи самоврядування. Роль
 9. 2.6. Досвід бюджетного планування і прогнозування в Росії та можливість його застосування в Україні
  У Російській Федерації з 2008 р. буде застосовано механізм прийняття бюджету на середньострокову перспективу (на 3 роки). Економісти РФ вважають, що чим раніше буде прийнятий федеральний бюджет, тим ефективніше вдасться реалізувати інвестиційні проекти в регіонах. Це також створить основу, в цілому, для стратегічного підходу в бюджетному плануванні, орієнтованому на кінцевий результат. Це вкрай
 10. ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
  ОСНОВИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ