ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес
ЗМІСТ:
К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002
У посібнику викладені основи навчального курсу з арбітражного процесу: історія арбітражного судоустрою та судочинства, поняття і принципи арбітражного процесу, підвідомчість і підсудність справ, учасники арбітражного процесу, позов, докази , судові витрати, процесуальні строки, позовну виробництво в суді першої інстанції, особливості виробництва в арбітражному суді за окремими категоріями справ, апеляційне, касаційне, наглядове провадження, провадження з перегляду судових актів по знову від-крившееся обставинам, провадження у справах за участю іноземних осіб , третейські суди в РФ, Міжнародний комерційний арбітраж, виконавче провадження.
Посібник включає основні джерела по кожній темі та перелік контрольних питань дл? підготовки до заліку.
Призначено дл? студентів і викладачів юридичних вузів і факультетів, а також дл? практичних працівників.
Тема 1.
З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
Література
З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
Тема 2.
ПОНЯТТЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Поняття арбітражного процесу, арбітражнан процесуальна форма, завдання судочинства в арбітражних судах, джерела арбітражного процесуального права
Завдання судочинства в арбітражних судах.
Джерела арбітражного процесуального права.
Закони як джерела арбітражного процесуального права:
Підзаконні акти як джерела арбітражного процесуального права:
Міжнародні угоди і договори з питань арбітражного процесу .
2. Система арбітражних судів у Російської Федерації. Стадії арбітражного процесу
Стадії арбітражного процесу.
Тема 3.
ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
Запитання
Література
1. Поняття і класифікація принципів арбітражного процесуального права
2. Судоустройственние принципи арбітражного процесуального права
3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
Тема 4.
Підвідомчості і підсудності СПОРІВ арбітражному суду
Запитання
Література
1. Значення і порядок доарбітражного врегулювання спорів
2. Поняття підвідомчості, її види
3. Підвідомчість справ арбітражному суду у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності. Спеціальна підвідомчість справ арбітражним судам
4. Поняття підсудності, її види
Тема 5.
УЧАСНИКИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУ
Запитання
Література
1. Поняття і класифікація учасників арбітражного процесу
2. Формування складу суду. Одноосібне і колегіальний розгляд справ. Залучення до розгляду справ арбітражних засідателів. Відводи
3. Сторони в арбітражному процесі, їх права та обов'язки. Заміна неналежного відповідача
Заміна неналежного відповідача.
4.Процессуальное правонаступництво, підстави
5.Процессуальное співучасть: поняття і види
6. Поняття і види третіх осіб, їх права та обов'язки.
7. Участь прокурора в арбітражному процесі
8. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів
9. Поняття судового представництва, види представництва, повноваження представника
Тема 6.
ІБК
Запитання
Література
1. Поняття позову у арбітражному процесі, його елементи і види
2. Процесуальні засоби захисту відповідача проти позову
3. Розпорядження позовними засобами захисту права
4. Забезпечувальні заходи. Зустрічне забезпечення. Скасування забезпечення позову
Тема 7.
ДОКАЗИ
Запитання
Література
1. Поняття і класифікація доказів. Предмет доказування
Прямі і непрямі докази.
Початкові і похідні докази.
Особисті і речові докази.
Предмет доказування
2. Належність та допустимість доказів, подання та витребування доказів. Підстави звільнення від доказування. Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами
Представлення та витребування доказів.
Підстави звільнення від доказування
Звільнення від доказування обставин, визнаних сторонами.
3. Оцінка доказів, забезпечення доказів, судові доручення
4. Окремі види доказів
Речові докази.
Висновок експерта.
Свідчення свідків
Пояснення сторін та інших осіб, що у справі.
Інші документи і матеріали.
Тема 8.
АРБІТРАЖНІ ВИТРАТИ
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Поняття судових витрат, держмито, ціна позову
2. Витрати, розподіл судових витрат між особами, що у справі
Тема 9.
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ТЕРМІНИ
Поняття і види процесуальних строків. Призупинення, відновлення, продовження процесуальних строків
Тема 10.
Позовна ВИРОБНИЦТВО У АРБІТРАЖНОМУ СУДІ 1-Й ІНСТАНЦІЇ
Запитання
Література
1. Порядок пред'явлення позову до арбітражного суду, форма і зміст позовної заяви, документи, що додаються до позовної заяви. Відгук на позовну заяву
2. Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви
3. Стадія підготовки справи до судового розгляду: завдання стадії, дії судді, попереднє судове засідання, призначення справи до судового розгляду.
4. Судовий розгляд: порядок проведення судового засідання, протокол, наслідки неявки кого з осіб в судове засідання, відкладення судового розгляду
5. Мирова угода: форма і зміст, затвердження його арбітражним судом, порядок виконання
6. Призупинення провадження у справі
7. Залишення позовної заяви без розгляду
8. Припинення провадження у справі
9. Сутність і зміст рішення арбітражного суду, оголошення рішення
10. Додаткове рішення. Роз'яснення рішення. Виправлення описок, помилок, арифметичних помилок. Вступ рішення в законну силу. Оскарження рішення. Виконання рішення
11. Визначення арбітражного суду, його зміст, виконання, порядок і строки оскарження.
Тема 11.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА В арбітражному суді за окремими категоріями справ
Запитання
1. Підстави та порядок розгляду справ у порядку спрощеного виробництва. Порядок оскарження такого рішення
2. Оскарження рішень третейських судів. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для скасування рішення третейського суду, визначення арбітражного суду по даній категорії справ
3. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Порядок оформлення і розгляду заяви, підстави для відмови у видачі виконавчого листа, визначення арбітражного суду по даній категорії справ
Тема 12.
Апеляційне провадження
Запитання
Література
1. Поняття і види апеляції. Право апеляційного оскарження, строк подачі, форма і зміст апеляційної скарги. Відгук на апеляційну скаргу
2. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги. Припинення виробництва за апеляційною скаргою. Порядок, термін, межі розгляду апеляційної скарги
3. Повноваження арбітражного суду апеляційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції. Постанова арбітражного суду апеляційної інстанції
Тема 13.
КАСАЦІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО
Запитання
Література
1. Право касаційного оскарження, строк і порядок подачі, форма і зміст касаційної скарги. Відгук на касаційну скаргу
2. Залишення касаційної скарги без руху. Повернення касаційної скарги. Припинення провадження за касаційною скаргою. Призупинення виконання судових актів арбітражним судом касаційної інстанції. Порядок і термін розгляду касаційної скарги
3. Повноваження арбітражного суду касаційної інстанції. Підстави для зміни або скасування рішення суду першої інстанції, постанови суду апеляційної інстанції. Постанова арбітражного суду касаційної інстанції
Тема 14.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ У ПОРЯДКУ НАГЛЯДУ
Запитання
Література
1. Перегляд судових актів у порядку нагляду. Порядок наглядового виробництва. Вимоги до звернення у ВАС РФ. Прийняття заяви чи подання до виробництва. Повернення заяви або подання. Відгук на заяву або подання. Зупинення виконання судового акта ВАС РФ
2. Розгляд заяви або подання. Зміст ухвали про передачу справи до Президії ВАС РФ. Визначення про відмову в передачі справи до Президії ВАС РФ. Порядок розгляду справи в Президії ВАС РФ
3. Підстави для зміни або скасування в порядку нагляду судових актів, що вступили в законну силу. Постанова Президії ВАС РФ, його зміст і набрання законної сили
Тема 15.
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами
Запитання
Література
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами
Тема 16.
ВИРОБНИЦТВО У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб. Виключна компетенція. Угода про визначення компетенції арбітражних судів РФ. Судовий імунітет
Застереження про застосовне право.
Конкуренція внутрішнього закону і міжнародного акта.
2. Порядок розгляду справ за участю іноземних осіб, їх процесуальні права і обов'язки. Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження. Легалізація документа. Апостиль. Доручення про виконання окремих процесуальних дій
Вимоги, що пред'являються до документів іноземного походження.
Тема 17.
Третейські суди У РФ
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Загальні положення про третейський розгляд. Третейська угода. Порядок розгляду справи в третейському суді
2. Рішення третейського суду. Виконання рішення третейського суду
Тема 18.
МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ АРБІТРАЖ
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
2. Арбітражна угода
Види міжнародного комерційного арбітражу. Інституційний арбітраж у Франції, Швеції і Великобританії.
МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД МІЖ-НАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ
Арбітражний інститут Стокгольмської торгової ПАЛАТИ
ЛОНДОНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
3. Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації
Структура та організація діяльності МКАС.
Формування складу арбітражу і початок арбітражного розгляду.
Розгляд справ і винесення рішення.
4. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень
Тема 19.
ВИКОНАННЯ СУДОВИХ АКТІВ
Запитання
Нормативні акти
Література
1. Загальні умови вчинення виконавчих дій
2. Органи примусового виконання
3. Поняття виконавчого документа. Вимоги, що пред'являються до нього
4. Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні
5. Заходи примусового виконання. Порядок звернення стягнення на майно боржника.
6. Порядок реалізації майна
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ «АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС»
Арбітражний процес:
  1. Під ред. В. В. Яркова. Арбітражний процес - 2010 рік
  2. Відп. ред. Д.Х. Валєєв та М.Ю. Челишев. Арбітражний процес - 2010 рік
  3. Вдовіна Ю.Г.. Арбітражне процесуальне право (арбітражний процес) - 2010 рік
  4. В.В. ЄФИМОВА. Арбітражного процесуального права - 2009 рік
  5. М.К.Треушніков. Арбітражний процес - 2007
  6. Травкін А.А, Карабанова К.І.. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕС - 2003
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка