ГоловнаЕкономікаМікроекономіка
ЗМІСТ:
P. M. Нурієв. Курс мікроекономіки, 2002
Основу цього підручника складають лекції з сучасної економічної теорії, прочитані автором у Вищій школі економіки і отримали широку популярність завдяки опублікуванню в журналах "Питання економіки" і "Консультант директора". Поряд з теоретичним матеріалом до кожної теми даються контрольні запитання, основна і додаткова література, короткий перелік найважливіших понять, ілюстративний матеріал, приклади розв'язання типових задач з відповідями і збірники тестів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів.
Передмова
Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
1.1. Розвиток предмета економічної теорії 1.1.1. Економія - наука про виховання гідних громадян
1.1.2. Політична економія - наука про багатство народів
1.1.3. Економікс - наука про раціональне використання обмежених ресурсів
1.2. Метод економічної теорії
1.2.1. Формальна логіка як метод економічного дослідження
1.2.2. Діалектика як метод політичної економії
1.2.3. Економічні моделі та експерименти
Запитання для повторення
Глава 2. Базові економічні поняття
2.1. Потреби, ресурси, вибір
2.2. Економічний кругообіг
2.3. Економічні системи: основні щаблі розвитку
2.4. Сучасні економічні системи
Запитання для повторення
Глава 3. Ринкова система: попит та пропозиція
3.1. Ринкова система
3.2. Попит і пропозиція
3.3. Рівновага попиту та пропозиції. Еластичність
3.4. Еластичність попиту та пропозиції
Запитання для повторення
Глава 4. Поведінка споживача у ринковій економіці
4.1. Споживчий вибір і його особливості
4.2. Світ споживчих переваг: закономірності розвитку
4.3. Взаємодоповнюваність і взаємозамінність товарів і послуг
Запитання для повторення
Глава 5. Виробництво економічних благ
5.1. Виробництво з одним змінним фактором. Закон спадної граничної продуктивності
5.2. Вибір виробничої технології. Технічна і економічна ефективність
Запитання для повторення:
Глава 6. Фірма як досконалий конкурент
6.1. Економічна природа фірми
6.2. Основні форми ділових підприємств
6.3. Фірма: витрати виробництва і прибуток
6.4. Фірма: умови рівноваги
Запитання для повторення
Глава 7. Типи ринкових структур: конкуренція і монополія
7.1. Досконала конкуренція
7.2. Чиста монополія
7.3. Монополістична конкуренція
Запитання для повторення
Глава 8. Типи ринкових структур: недосконала конкуренція. Антимонопольне законодавство
8.1. Олігополія
8.2. Інші форми недосконалої конкуренції
8.3. Антимонопольне законодавство і регулювання
Запитання для повторення
Глава 9. Ринок праці. Розподіл доходів
праці. Розподіл доходів
9.1. Попит і пропозиція праці. Визначення середнього рівня заробітної плати
9.2. Роль профспілок на ринку праці
9.3. Особливості ринку праці.
9.4. Розподіл доходів
Запитання для повторення
Глава 10. Ринки капіталу і землі
10.1. Ринок капіталу. Позичковий відсоток
10.2. Ринок землі. Економічна рента
Запитання для повторення
Глава 11. Загальна рівновага та економічна ефективність
11.1. Аналіз загальної рівноваги
11.2. Ефективність обміну
11.3. Ефективність виробництва
11.4. Загальна рівновага та економіка добробуту
Запитання для повторення
Глава 12. Економіка інформації, невизначеності і ризику
12.1. Вибір в умовах невизначеності
12.2. Ринки з асиметричною інформацією
12.3. Спекуляція та її роль в економіці
12.4. Ризик інвестиційних рішень
Запитання для повторення
Глава 13. Інституційні аспекти ринкового господарства
13.1. Правові передумови ринкового господарства
13.2. Зовнішні ефекти. Теорема Коуза
13.3. Громадські блага. Роль держави в ринковій економіці
Запитання для повторення
Глава 14. Теорія суспільного вибору
14.1. Передумови аналізу
14.2. Суспільний вибір в умовах прямої демократії
14.3. Суспільний вибір в умовах представницької демократії
14.4. Бюрократія і проблеми формування конституційної економіки
Запитання для повторення
Література
Мікроекономіка:
  1. Б. І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, Є.В. НІЖЕГОРОД. МІКРОЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ - 2010 рік
  2. Гальперін В. М, Ігнатьєв С. М, Моргунов В. І.. Мікроекономіка. Збірник завдань - 2007
  3. Тарасевич Л.С., Гребенніков П.І., Леусский А.И.. Мікроекономіка - 2006
  4. Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень - 2005 р.
  5. Селищев А. С.. Мікроекономіка - 2002 рік
  6. Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 1 - 1999 рік
  7. Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2 - 1999 рік
  8. В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, С. Г. Коковіна, А. А. Циплаков. Мікроекономічний аналіз недосконалих ринків - 1999 рік
  9. В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, А. А. Циплаков. Лекції з мікроекономічної теорії - 1998
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка