ГоловнаЕкономікаМакроекономіка
ЗМІСТ:
Ялла В.А.. Макроекономіка, 2003
У навчальному посібнику розглядаються основні розділи макроекономіки, а також проблеми світової економіки. В цілому представлений сучасний курс економічної теорії в межах макроекономіки за програмою гуманітарнихвузов.
Посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів середніх і вищих навчальних закладів.
Передмова
Глава 1.
Національна економіка та її найважливіші показники
1.1. Цілі, інструменти, предмет макроекономіки.
1.2. Суспільне відтворення та рух продукту.
1.3. Характеристика макроекономічних показників.
1.4. Способи вимірювання ВНП.
Глава 2.
Макроекономічна рівновага
2.1. Сукупний попит.
2.2. Сукупна пропозиція.
2.3. Макроекономічна рівновага в моделі AD-AS.
Глава 3.
Макроекономічна нестабільність: економічні цикли, безробіття та інфляція
3.1. Економічні цикли.
3.2. Причини циклічного в економіці і антициклічне регулювання.
3.3. Безробіття: типи, вимірювання, соціально-економічні наслідки.
3.4. Інфляція: сутність, вимірювання, види і наслідки.
3.5. Причини інфляції.
3.6. Антиінфляційна політика.
Глава 4.
Теоретичні основи макроекономічної рівноваги
4.1. Класична макроекономічна концепція.
4.2. Принципи кейнсіанства.
4.3. Споживання і заощадження.
4.4. Інвестиції. Теорія мультиплікатора-акселератора.
Глава 5.
Гроші і грошовий обіг
5.1. Сутність грошей і їх історія розвитку.
5.2. Види і функції грошей.
5.3. Грошові теорії.
5.4. Грошова система і закони грошового обігу.
5.5. Грошовий ринок.
Глава 6.
Кредитно-банківська система
6.1. Історія розвитку банків та види кредитно-фінансових установ.
6.2. Комерційні банки та їх основні операції.
6.3. Кредит: сутність, функції і форми.
6.4. Роль Центрального банку в регулюванні грошово-кредитної системи.
Глава 7.
Фінансова та податкова системи. Державний бюджет
7.1. Фінанси та фінансова система.
7.2. Державний бюджет.
7.3. Податкова система.
Глава 8.
Економічне зростання
8.1. Поняття, показники, чинники та цілі економічного зростання.
8.2. Моделі економічного зростання.
8.3. Проблеми і наслідки зростання економіки.
Глава 9.
Зовнішньоекономічні зв'язки і світова економіка
9.1. Становлення світового господарства і його основн ті форми.
9.2. Міжнародна торгівля.
9.3. Інструменти торгової політики.
9.4. Міжнародна валютна система і валютний курс.
Глава 10.
Державна економічна і соціальна політика
10.1 Елементи державного регулювання економіки.
10.2. Органи управління економікою.
10.3. Економічні функції уряду
10.4. Регулювання економіки та соціальної політики.
10.5. Соціально-економічні проблеми глобалізації.
Література
Макроекономіка:
  1. Абель Е., Бернанке Б.. Макроекономіка - 2010 рік
  2. Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка - 2009 рік
  3. Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА - 2008 рік
  4. Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2 - 2006
  5. А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко та ін. Проблеми макроекономічного регулювання - 2005 р.
  6. Саксонова Е.Л., Кустова Т.Н., Клементьєва Н.А.. Макроекономіка ч. II - 2003
  7. Івашківський С. Н.. Макроекономіка - 2002 рік
  8. Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА - 1994
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка