ГоловнаЕкономікаМакроекономіка
ЗМІСТ:
Н.А. Шагас, Е.А. Туманова. МАКРОЕКОНОМІКА-2, 2006
Рекомендовано Навчально-методичним центром «Класичний підручник» як підручник для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями.
ВСТУП
ГЛАВА 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
1.1. Коротка історія розвитку макроекономіки
1.2. Макроекономічні показники
1.2.1. Інші показники системи національних рахунків
1.2.2. Показники вимірювання рівня цін
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 2 неокласична модель загальної економічної рівноваги
неокласична модель загальної економічної рівноваги
2.1. Виробництво товарів і послуг
2.2. Рівновага на ринках ресурсів
2.2.1. Ринок праці
2.2.2. Ринок капіталу
2.3. Неокласична теорія распределениянационального доходу
2.4. Рівновага на ринку товарів і послуг
2.5. Загальна економічна рівновага
2.6. Вплив бюджетно-податкової політики на рівновагу
2.7. ВПЛИВ ЗМІН ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПРОСАна рівновагу
Тести
Завдання і вправи
Додатку 1. Аналіз впливу бюджетно-податкової ПОЛІТИКИ (непркривная постановка)
ГЛАВА 3 СПОЖИВАННЯ
СПОЖИВАННЯ
3.1. Модель міжчасового вибору И.Фишера
3.2. Гіпотеза життєвого циклу
3.3. Загальна постановка моделі Фішера і загадка Коваля в моделі життєвого циклу
3.4. Гіпотеза постом іншого доходу
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 4 ІНВЕСТИЦІЇ
ІНВЕСТИЦІЇ
4.1. Неокласична модель інвестіційк основні фонди підприємства
4.1.1. Одноперіодний модель
4.1.3. Модель обліку витрат пристосування до бажаного запасу капіталу
4.1.4. Вплив податкової політики на інвестиційне рішення фірм
4.1.5. Теорія Тобіна
4.1.6. Вплив обмежень із запозичення
4.2. Інвестиції у житлове будівництво
4.3. ІНВЕСТИЦІЇ В ЗАПАСИ
4.4. Кейнсіанський підхід
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 5 БЕЗРОБІТТЯ
БЕЗРОБІТТЯ
5.1. Втрата роботи, пошук роботи та естественнийуровень безробіття
5.2. пошук роботи та фрикційне безробіття
5.3. Жорсткість реальної заробітної плати і безробіття очікування
5.4. Закон про мінімальну заробітну плату
5.5. Профспілки і колективні договори
5.6. Стимулююча зарплата
5.6.1. Умова Солоу для ефективної заробітної плати
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 6 ІНФЛЯЦІЯ
ІНФЛЯЦІЯ
6.1. Гроші
6.2. Пропозиція грошей
6.3. Кількісна теорія грошей
6.4. Ефект Фішера
6.5. Сеньйораж
6.6. Громадські витрати інфляції
Недоліки «стоптаних черевиків».
Витрати меню.
Нестійкість відносних цін.
Податки стають несправедливими.
Незручність життя у світі з мінливими цінами.
6.7. Класична дихотомія
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 7СПРОС НА ГРОШІ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
ПОПИТ НА ГРОШІ І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
7.1. Портфельні теорії попиту на гроші
7.2. Теорії трансакційного попиту на гроші
7.3. Попит на гроші по мотиві обережності
7.4. Пропозиція грошей
7.4.1. Модель формування пропозиції грошей
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 8 МОДЕЛЬ 18-1 - м
МОДЕЛЬ 18-1 - м
8.1. Введення в теорію економічних коливань
8.2. МОДЕЛЬ 18-1М
8.2.1. Ринок товарів і послуг та модель 18 (інвестиції-заощадження)
8.2.1.3. Модель кейнсіанського хреста і крива 15
8.2.1.4. Бюджетно-податкова політика та крива 18
К.2.2. Грошовий ринок і модель ЬМ (ліквідність грошей)
8.2.3. Короткострокове рівновагу
8.2.3.1. Перехід до рівноважного стану
8.3. економічна політика в моделі 18-ЬМ
8.3.2. Вплив змін кредитно-грошової політики на короткострокове рівновагу
8.3.3. Взаємодія бюджетно-податкової та кредитно-грошової політик
8.3.4. 18-ЬМ як модель сукупного попиту
8.1.5. Ефективність бюджетно-податкової та кредитно-грошової політик в залежності від параметрів моделі 18-ЬМ
8.3.6. 18-ЬМ в короткостроковому і довгостроковому періодах
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 9 ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА
ВІДКРИТА ЕКОНОМІКА
9.1. Національний дохід у відкритій економіці
9.1.1. Рахунок руху капіталу і рахунок поточних операцій
9.3. Модель Манделла-Флемінга
9.3.1. Плаваючий валютний курс
9.3.1.2. Кредитно-грошова політика
9. 3.1. Зовнішньоторговельна політика
9.3.2. Фіксований валютний курс
9.3.3. Бюджетно-податкова політика
9.2.2. Кредитно-грошова політика
9. 2.3. Зовнішньоторговельна політика
9.4. Алгебраїчне рішення моделі Манделла-Флемінга (випадок лінійних залежностей)
9.5. Мультиплікатори економічної ПОЛІТИКИ У моделі Манделла-Флемінга
Тести
Завдання і вправи
Додаток 1. Мультиплікатори економічної політики У моделі Манделла-Флемінга (загальна постановка)
ГЛАВА 10 СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ
СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ
10.1. Моделі короткострокового сукупної пропозиції
10.1.1. Модель жорсткої заробітної плати
10.1.2. Модель невірних уявлень працівників
10.1.3. Модель недосконалої інформації
10.1.4. Модель жорстких цін
10.1.5. Циклічні коливання реальної заробітної плати
10.2. Кривої Філліпса
10.2.1. Взаємозв'язок інфляції і безробіття
10.2.2. Крива Філіпса та сукупна пропозиція
10.2.4. Співвідношення втрат і результату в боротьбі з інфляцією
10.2.5. Критика Лукаса
10.3. Сучасні погляди на сукупну пропозицію
10.3.1. Витрати меню і зовнішні ефекти сукупного попиту
10.3.2. Запізнення цін і заробітної плати
Спад як відсутність координації
Гістерезис
Тести
Завдання і вправи
Додаток 1. Формальна постановка моделі недосконалої інформації
Додаток 2. Неефективність очікуваної грошової політики в економіці з раціональними агентами
ГЛАВА 11 ДІЛОВІ ЦИКЛИ
ДІЛОВІ ЦИКЛИ
11.1. Модель мультиплікатора-акселератора
Альтернативний підхід
11.2. Динамічна модель «Сукупний попит - сукупна пропозиція»
11.2.1. Процес переходу до довгострокової рівноваги в разі стимулюючої грошової політики
11.2.2. Процес переходу до довгострокової рівноваги в разі стимулюючої бюджетно-податкової політики
11.3. Теорія реального економічного циклу
11.3.1. Циклічні коливання в моделі «Реальний сукупний попит - реальне сукупна пропозиція»
11.3.2. Міжчасового заміщення в пропозиції праці
11.3.3. Зміни бюджетно-податкової політики
11.3.4. Різкі зміни технології виробництва
11.3.5. Мікроекономічний аналіз пропозиції праці та наслідки різких змін технології
11.3.6. Калібрування моделі реального ділового циклу
11.3.7. Дискусії з питань теорії реального економічного циклу
Роль різких змін технології
міжчасового заміщення в пропозиції праці
Нейтральність грошей
Гнучкість заробітної плати і цін
Тести
Завдання і вправи
Додаток 1. Міжчасового заміщення У пропозиції праці /. Постановка двухперіодне моделі
2. Пропозиція праці в першому періоді
ГЛАВА 12 ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
12.1. Модель Харрода-Домара
12.2. Модель Солоу
12.2.1. Опис моделі
12.2.2. Вплив зміни норми заощадження
12.2.3. Порівняння стійких станів. Золоте правило
12.2.4. Розрахунок джерел економічного зростання. Залишок Солоу
12.3. Недоліки моделі Солоу та шляхи їх подолання
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 13 ДЕРЖАВНИЙ БОРГ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
ДЕРЖАВНИЙ БОРГ І ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
13.1. підходи до оцінки наслідків державного боргу
/. Фінансування за рахунок податків
2. Грошове фінансування
Продаж активів
Боргове фінансування
13.1.1. Традиційний погляд на державний борг
13.1.2. Барро-рікардіанський підхід
13.1.2.1. Логіка Барро-рікардіанського підходу
13.1.2.2. Обгрунтування Барро-рікардіанського підходу
13.1.2.3. Заперечення проти рівності Рікардо
Нескінченний часовий горизонт і зв'язку між поколіннями
Недосконалість фінансових ринків
спотворюється оподаткування
13.2. моделі платоспроможності за внутрішнім боргом
13.2.1. Жорстку умову платоспроможності за відсутності інфляції
13.2.2. Умова платоспроможності за відсутності інфляції, що враховує відносну величину боргу
13.2.3.Условіе платоспроможності держави при змішаному фі-нансування бюджетного дефіциту
13.3. Моделі платоспроможності за зовнішнім боргом
13.3.1. Жорстку умову платоспроможності
13.3.2. Умова платоспроможності, що враховує відносну величину боргу
13.4. Умова загальної платоспроможності держави
13.5. Критичні (порогові) значення показників платоспроможності
Тести
Завдання і вправи
ГЛАВА 14 ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ макроекономічної політики
ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ макроекономічної політики
14.1. Активна і пасивна макроекономічна політика
14.1.1. Порівняльні витрати інфляції і безробіття
14.1.2. Чи досягає активна політика поставлених цілей?
14.1.3. Недосконала інформація про стан економіки
14.1.4. Раціональні очікування і критика Лукаса
14.2. Політика за правилами чи політика за обставинами?
14.2.1. Динамічна непослідовність економічної політики
14.2.2. Проблеми політичних циклів
Тести
Завдання і вправи
ВІДПОВІДІ
Макроекономіка:
  1. Абель Е., Бернанке Б.. Макроекономіка - 2010 рік
  2. Б.І. Герасимов, Н.С. Косів, В.В. Дробишева. Економічна теорія. Макроекономіка. Перехідна економіка - 2009 рік
  3. Т.В. Юр'єва, Е.А. Мариганова. МАКРОЕКОНОМІКА - 2008 рік
  4. А.І. Лученок, О.Л. Шулейко, О.І. Румянцева, М.В. Маркусенко та ін. Проблеми макроекономічного регулювання - 2005 р.
  5. Ялла В.А.. Макроекономіка - 2003
  6. Саксонова Е.Л., Кустова Т.Н., Клементьєва Н.А.. Макроекономіка ч. II - 2003
  7. Івашківський С. Н.. Макроекономіка - 2002 рік
  8. Н.Грегорі Менк'ю. МАКРОЕКОНОМІКА - 1994
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка