ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка
ЗМІСТ:
Діденко Н.І.. Міжнародні валютно-кредитні відносини, 2006
Навчально-методичний комплекс розроблено відповідно до програми курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини». У ньому міститься короткий огляд тем лекцій, плани семінарських занять, практичні завдання у вигляді експрес-тестів по кожній темі, а також рекомендована література. Навчально-методичний комплекс призначений для студентів очного відділення економічного факультету спеціальності 080102 (060600) «Світова економіка».
НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНО-ПРОГРАМНІ ДОКУМЕНТИ
1. Організаційно-методичний розділ Мета і завдання дисципліни
Місце дисципліни у професійній підготовці випускників
Вимоги до рівня освоєння курсу
2. Обсяг дисципліни, види навчальної роботи і форми контролю
3. Зміст дисципліни
Тема 1. Мета і завдання курсу МВКО
Тема 2. Світова валютна система
Тема 3. Платіжний баланс
Тема 4. Міжнародний кредит.
Тема 5. Валютний ринок
Тема 6. Міжнародні ринки капіталів
Тема 7. Зв'язок валютного і фінансового ринків
Тема 8. Міжнародна фінансова діяльність підприємства
Тема 9. Способи перерахування підприємствами коштів у практиці міжнародної торгівлі
Тема 10. Інструменти фінансування підприємствами операцій в інвалюті
Тема 11. Інструменти розміщення підприємствами валютних коштів
Тема 12. Управління валютними ризиками
Тема 13. Управління ризиками процентних ставок
4. Семінарські заняття
Семінар по темі 2. Світова валютна система
Семінар по темі 3. Платіжний баланс
Семінар по темі 4. Міжнародний кредит. Класифікація міжнародних кредитів
Семінар по темі 5. Валютний ринок
Семінар по темі 6. Міжнародні ринки капіталів
Семінар по темі 7. Зв'язок валютного і фінансового ринків
Семінар з теми 8. Міжнародна фінансова діяльність підприємства
Семінар по темі 9. Способи перерахування підприємствами коштів у практиці міжнародної торгівлі
Семінар по темі 10. Інструменти фінансування підприємствами операцій в інвалюті
Семінар по темі 11. Інструменти фінансування підприємствами валютних коштів
Семінар по темі 12. Управління валютними ризиками
Семінар по темі 13. Управління ризиками процентних ставок
5. Проміжна перевірка знань
Тема 2. Світова валютна система
Тема 3. Платіжний баланс
Тема 4. Міжнародний кредит. Класифікація міжнародних кредитів
Тема 5. Валютний ринок
Тема 6. Міжнародні ринки капіталів
Тема 7. Зв'язок валютного і фінансового ринків
Тема 8. Міжнародна фінансова діяльність підприємства
Тема 9. Способи перерахування підприємствами коштів у практиці міжнародної торгівлі
Тема 10. Інструменти фінансування підприємствами операцій в інвалюті
Тема 11. Інструменти фінансування підприємствами валютних коштів
Тема 12. Управління валютними ризиками
Тема 13. Управління ризиками процентних ставок
6. Питання до екзаменаційних білетів
Зміст самостійної роботи студентів
Тема 1. Рейтинг та рейтингові агентства
Тема 2. Міжнародні ринки капіталу
Тема 3. Прибутковість фінансових операцій
Тема 4. Прибутковість портфеля
Тема 5. Страхування ризиків з використанням опціонів
Тема 6. Управління валютними ризиками: Хеджування експортно-імпортних угод.
Тема 7. Управління ризиками процентних ставок.
Міжнародна економіка:
  1. Безугла В.М.. Зовнішньоекономічна діяльність - 2008 рік
  2. С.А. Макарова. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2008 рік
  3. О.А. Константинова. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2007
  4. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ - 2006
  5. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - 2006
  6. Колесов В.П., Кулаков М.В.. Міжнародна економіка - 2004
  7. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. Н.Н.Лівенцева. 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 160 е. - 1998
  8. Авдокушин Б. Ф.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996 - 196 с. - 1996
  9. Гарвей Фіск. Междусоюзніческіе борги - 1925
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка