ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка
ЗМІСТ:
О.А. Константинова. Міжнародні валютно-кредитні відносини, 2007
У навчально-методичному комплексі розглянуто теоретичні та практичні питання сутності міжнародних валютно-кредитних відносин, роль міжнародних валютно-кредитних відносин у розвитку економіки. У ньому представлені навчальні програми дисципліни, наведені завдання для самостійної роботи студентів та методичні вказівки щодо їх виконання, а також тести та контрольні питання для самоконтролю, викладена методика контролю знань студентів. Рекомендується для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями
ВСТУП
Цілі і завдання дисципліни
Місце дисципліни у професійній підготовці
Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни
1. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНІ валютно-кредитні відносини»
Тема 1. Світова валютна система: поняття, види, елементи
Тема 2. Еволюція світової валютної системи
Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах
Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ
Тема 5. Платіжний баланс: зміст, структура, методи регулювання та балансування
Тема 6. Світові валютні ринки та їх роль у валютних операціях і міжнародних розрахунках
Тема 7. Валютний курс як економічна категорія
Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою
Тема 9. Валютні ризики і методи страхування
Тема 10. Міжнародні розрахунки та їх форми
Тема 11. Міжнародні кредитні відносини
Тема 12. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації
Тема 13. Проблеми міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин Росії
2. Опорні конспекти з тем курсу «Міжнародні валютно-кредитні відносини»
Тема 1. Світова валютна система: поняття, види, елементи.
Тема 2. Еволюція світової валютної системи
Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах
Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ
Тема 5. Платіжний баланс: зміст, структура, методи регулювання та балансування
Тема 6. Світові валютні ринки та їх роль у валютних операціях і міжнародних розрахунках
Тема 7. Валютний курс як економічна категорія
Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою
Тема 9. Валютні ризики та способи їх страхування
Тема 10. Міжнародні розрахунки та їх форми
3. ПЛАНИ проведення семінарських занять
ПЛАНИ проведення семінарських занять
Тема 1. Світова валютна система: поняття, види, елементи
Тема 2. Еволюція світової валютної системи
Тема 3. Роль золота в міжнародних валютно-кредитних відносинах
Тема 4. Валютне регулювання і валютний контроль в РФ
Тема 5. Платіжний баланс: зміст, структура, методи регулювання та балансування
Тема 6. Світові валютні ринки та їх роль у валютних операціях і міжнародних розрахунках
Тема 7. Валютний курс як економічна категорія
Тема 8. Валютні операції з іноземною валютою
Тема 9. Валютні ризики і методи страхування
Тема 10. Міжнародні розрахунки та їх форми
Тема 11. Міжнародні кредитні відносини
Тема 12. Міжнародні та регіональні валютно-кредитні та фінансові організації
Тема 13. Проблеми міжнародних валютно-кредитних і фінансових відносин Росії
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗА ТЕМАМИ КУРСУ
4.1.Тематіка рефератів, завдання з вивчення та конспектування законів і нормативних документів, завдання
5. ПИТАННЯ ДЛЯ контрольні завдання
ПИТАННЯ ДЛЯ контрольні завдання
Розділ 1. Теоретичні та правові основи міжнародних валютно-кредитних відносин
Розділ 2. Проблеми міжнародних валютно-кредитних відносин та шляхи їх вирішення
Практичні завдання
6. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
6.1. Перелік контрольних питань для проведення заліку
6.2. Матеріали за темами курсу для проміжного контролю
7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАЛІКУ
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАЛІКУ
8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Рекомендована література
Міжнародна економіка:
  1. Безугла В.М.. Зовнішньоекономічна діяльність - 2008 рік
  2. С.А. Макарова. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2008 рік
  3. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ - 2006
  4. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - 2006
  5. Діденко Н.І.. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2006
  6. Колесов В.П., Кулаков М.В.. Міжнародна економіка - 2004
  7. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. Н.Н.Лівенцева. 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 160 е. - 1998
  8. Авдокушин Б. Ф.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996 - 196 с. - 1996
  9. Гарвей Фіск. Междусоюзніческіе борги - 1925
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка