ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка
ЗМІСТ:
С.А. Макарова. Міжнародні валютно-кредитні відносини, 2008
Посібник з тематики і структури відповідає державному освітньому стандарту дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» підготовки фахівців за напрямом 080100 «Економіка», спеціальність 080102 «Світова економіка». Практикум містить різноманітні види та форми проведення практичних занять: тести, завдання, проблемні ситуації "case-studies". Також представлені методичні вказівки до виконання завдань в різних формах і приклади вирішення найбільш типових завдань. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для економістів та учнів, які здобувають другу вищу освіту.
Тема 1. Світова валютна система
Питання для обговорення
Тести
1.1. Вірно / Невірно
1.2. Вкажіть всі правильні відповіді
1.3. Вставте пропущені слова або цифри
1.4. Термінологічний тест
Ситуації для аналізу (case)
«Рідкісний вид: мексиканський песо» «Екзотична» валюта песо.
Початок довгої історії кризи песо.
Продовження падіння - 80-е, 90-і роки.
Світова фінансова криза.
Мексиканське песо в ХХ1 столітті.
Ревальвація песо відносно долара США.
Запитання.
Тема 2. Валютні ринки і валютні операції
Методичні вказівки до виконання тестів і завдань
база котирування валюта котирування курс
Margin trading (маржинальної торгівлі)
Leverage (дилінгового важіль, кредитне плече)
Storage (сторідж)
просто не комбінований форвард (аутрайт).
Валютний своп.
Закон єдиної ціни на світовому фінансовому ринку
Теорія паритету процентних ставок.
Міжнародний ефект Фішера.
Теорія незміщеними форвардного курсу.
IRPі валютні форварди.
IRPі валютні ф'ючерси.
Питання для обговорення
Тести
2.1. Вірно / Невірно
2.2. Вкажіть всі правильні відповіді
2.3. Вставте пропущені слова або цифри
2.4. Термінологічний тест
Вправи і завдання
Приклади розв'язання задач
Задачі для самоконтролю
Тема 3. Міжнародні розрахунки
Питання для обговорення
Тести
3.1. Вірно / Невірно
3.2. Вкажіть всі правильні відповіді
3.3. Вставте пропущені слова або цифри
3.4. Термінологічний тест
Тема 4. Баланси міжнародних розрахунків
Питання для обговорення
Тести
4.1. Вірно / Невірно
4.2. Вкажіть всі правильні відповіді
4.3. Вставте пропущені слова або цифри
4.4. Термінологічний тест
Вправи і завдання
Приклади розв'язання задач
Задачі для самоконтролю
Тема 5. Міжнародний рух капіталу
Питання для обговорення
Тести
5.1. Вірно / Невірно
5.2. Вкажіть всі правильні відповіді
5.3. Вставте пропущені слова або цифри
Тема 6. Міжнародний кредит
Методичні вказівки до виконання тестів і завдань
Грант-елемент
Механізм факторингу
Механізм форфетирования
Питання для обговорення
Тести
6.1. Вірно / Невірно
6.2. Вкажіть всі правильні відповіді
6.3. Вставте пропущені слова або цифри
Вправи і завдання
Приклади розв'язання задач
Задачі для самоконтролю
Тема 7. Євроринок
Питання для обговорення
Тести
7.1. Вірно / Невірно
7.2. Вкажіть всі правильні відповіді
7.3. Вставте пропущені слова або цифри
Тема 8. Ринок дорогоцінних металів
Методичні вказівки до виконання тестів і завдань
Депозитні операції
Опціон.
Форвардні угоди.
Ф'ючерсний контракт.
Питання для обговорення
Тести
8.1. Вірно / Невірно
8.2. Вкажіть всі правильні відповіді
8.3. Вставте пропущені слова або цифри
Вправи і завдання
Приклади розв'язання задач
Задачі для самоконтролю
Тема 9. Міжнародна фінансова діяльність підприємства
Методичні вказівки до виконання тестів і завдань
Валютні опціони.
Страхування процентних ризиків підприємства
Угода про форвардної ставкою (FRA)
Короткострокові відсоткові ф'ючерси.
Довгострокові процентні ф'ючерси.
Хеджування процентних ризиків з використанням опціонів.
Питання для обговорення
Тести
9.1. Вірно / Невірно
9.2. Вкажіть всі правильні відповіді
9.3. Вставте пропущені слова або цифри
Вправи і завдання
Приклади розв'язання задач
Ситуації для аналізу (case)
Ситуація 1: «Операції валютного менеджера зі страхування валютного ризику компанії»
Ситуація 2. «CATERPILLAR» І «ПЛАВУЧИЙ ДОЛАР»
Список рекомендованої літератури
Міжнародна економіка:
  1. Безугла В.М.. Зовнішньоекономічна діяльність - 2008 рік
  2. О.А. Константинова. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2007
  3. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ - 2006
  4. А. І. Дралін С. Г. Міхньова. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ - 2006
  5. Діденко Н.І.. Міжнародні валютно-кредитні відносини - 2006
  6. Колесов В.П., Кулаков М.В.. Міжнародна економіка - 2004
  7. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник / За ред. Н.Н.Лівенцева. 2-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1998. - 160 е. - 1998
  8. Авдокушин Б. Ф.. Міжнародні економічні відносини: Учеб. посібник - М.: ІОЦ «Маркетинг», 1996 - 196 с. - 1996
  9. Гарвей Фіск. Междусоюзніческіе борги - 1925
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка