ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К. І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації


На території Російської Федерації функціонують два інституційних арбітражу, завданням яких є дозвіл міжнародних комерційних спорів - Міжнародний Комерційний Арбітражний Суд (МКАС) і Морська Арбітражна Комісія (МАК) при Торгово-Промислової па-лате РФ. Обидва інституційних арбітражу функціонують на ос-новании Положень, що містяться в додатках до Закону 1993 р., і виступають в якості правонаступників існували раніше арбітражних органів - Зовнішньоторговельної Арбітражної Комісії (ВТАК) і Морський Арбітражної Комісії (МАК) при Всесоюзній Торговій палаті відповідно. МКАС і МАК є самостійними постійно діючими арбітражними установами (третейськими судами), що здійснюють свою діяльність на підставі Закону РФ «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 7 липня 1993 ТПП РФ затверджує Регламент МКАС і Регламент МАК, порядок обчислення арбітражного збору, ставки гонорарів арбітрів та інших витрат МКАС і МАК, надає інше сприяння в їх діяльності.
У МКАС можуть за угодою сторін передаватися:
спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном, а також
спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території Російської Федерації, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права.
Цивільно-правові відносини, спори з яких можуть бути передані на вирішення МКАС, включають, зокрема, відносини з купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт, надання послуг, обміну товарами і (або ) послугами, перевезення вантажів і пасажирів, торгового представництва, оренди (лізингу), науково-технічного обміну, обміну іншими результатами творчої діяльності, спорудження промислових та інших об'єктів, ліцензійних операцій, інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва та інших форм промислової і підприємницької кооперації. МКАС приймає до свого розгляду і спори, що підлягають його юрисдикції в силу міжнародних договорів. МАК вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають з торговельного мореплавства, незалежно від того, чи є сторонами таких відносин суб'єкти російського та іноземного або лише російського чи тільки іноземного права. Зокрема, МАК вирішує спори, що випливають із відносин:
з фрахтування суден, морського перевезення вантажів, а також перевезення вантажів у змішаному плаванні (ріка-море);
щодо морського буксирування суден та інших плавучих засобів;
щодо морського страхування і перестрахування;
пов'язаних з купівлею-продажем, заставою та ремонтом морських суден та інших плавучих засобів;
по лоцманської та льодової проводки, агентського та іншого обслуговування морських суден, а також суден внутрішнього плавання, оскільки відповідні операції пов'язані з плаванням таких суден морськими шляхами;
пов'язаних з використанням суден для здійснення наукових досліджень, видобування корисних копалин, гідротехнічних та інших робіт;
з порятунку морських суден або морським судном судна внутрішнього плавання, а також щодо рятування в морських водах судном внутрішнього плавання іншого судна внутрішнього плавання ;
пов'язаних з підйомом затонулих у морі суден та іншого майна;
пов'язаних із зіткненням морських суден, морського судна і судна внутрішнього плавання, суден внутрішнього плавання у морських водах, а також із заподіянням судном пошкоджень портовим спорудам, засобам навігаційної обстановки та іншим об'єктам;
пов'язаних із заподіянням пошкоджень рибальським мережам і іншим знаряддям лову, а також з іншим заподіянням шкоди під час здійснення морського рибного промислу.
МАК вирішує також спори, що виникають у зв'язку з плаванням морських суден і суден внутрішнього плавання по міжнародних ріках, а також спори, зв'язані із здійсненням внутрішнього плавання закордонних. МАК приймає до рас-смотренію також спори, які сторони зобов'язані передати на її вирішення в силу міжнародних договорів РФ.
МКАС відноситься до числа найбільш відомих і авторитетних арбітражних органів у всьому світі. Таке положення пояснюється як тривалої активної діяльністю цього арбітражного інституту та значною кількістю розглядаються ним міжнародних комерційних спорів, так і тради-ційно високим професіоналізмом їх дозволу. За кількістю розглянутих щорічно спорів МКАС знаходиться в ряду світових лідерів, залишаючи позаду себе такі визнані центри міжнародного комерційного арбітражу, як Міжнародний Арбітражний Суд при МТП, Арбітражний інститут при Стокгольмської Торгової палаті, і цілий ряд інших. У МКАС в середньому надходить близько 450 позовів щорічно. В даний час в справах, що знаходяться у виробництві в МКАС, беруть участь підприємства, організації та окремі особи з майже 50 країн світу. Іноземні особи беруть участь в арбітражному розгляді в якості як позивачів, так і відповідачів. Розгляд спорів в МКАС відбувається на підставі Регламенту, затвердженого президією ТПП РФ 8 грудня 1994 і вступив у силу з 1 травня 1995 Г.15 Зупинимося детальніше на процедурі арбітражного розгляду, детально врегульованою в Регламенті МКАС.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Міжнародний комерційний арбітраж в Російській Федерації "
 1. 4. Наслідки прийняття (властивості) рішення третейського суду
  У російських і зарубіжних законах, в міжнародних договорах * (457) закріплюється, а в зарубіжній доктрині акцент робиться переважно на такому важливому наслідку прийняття рішення третейського суду по суті спору як "винятковість" (важлива складова поняття exceptio res judicata) - тобто неприпустимість розгляду державним судом уже розглянутого третейським судом справи по
 2. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 3. 16.8.Международний комерційний арбітраж в Російській Федерації
  Основними органами розгляду міжнародних коммерче ських спорів у Росії є Міжнародний комерційний ар арбітражного суду РФ (далі - МКАС) і Морська арбітражна ко місія (далі - МАК) при Торгово-промисловій палаті РФ. Система державних арбітражних (господарських) судів не має відношення до російського МКА; ці суди входять в загальну го жавну судову систему. Діяльність
 4. антимонопольної політики
  Основні Підприємницька діяльність на товар-напрямку ном ринку має дві тенденції, характери-антимонопольної зуется двома способами досягнення успіху, політики отримання найбільшого прибутку. Перша тен денція виявляється в тому, що підприємці вступають в кон-куренції за ринок збуту, замовлення споживачів і тому стре мятся поліпшувати якість продукції, розширювати асортимент,
 5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 6. 1. Принцип здійснення правосуддя тільки судом
  Принцип здійснення правосуддя тільки судом являє собою правило, за яким реалізація повноважень, віднесених до відання органів судової влади, може здійснюватися тільки судами, створеними відповідно до закону. Даний принцип характеризує місце органів судової влади в системі поділу влади, коли (у найбільш узагальненому вигляді) органи законодавчої влади повинні вживати
 7. 3. Критерії підвідомчості справ арбітражним судам
  У новому АПК РФ при збереженні окремих спірних і суміжних питань підвідомчості остаточно сформувалося розуміння основного критерію підвідомчості як характеру спірного правовідносини і змісту спору (справи) - пов'язаний або немає предмет спору з підприємницькою або іншою економічною діяльністю. Критерій суб'єктного складу, хоча і залишився, але відійшов поступово на другий
 8. 3.Основаніе звернення прокурора до арбітражного суду
  Прокурор згідно ч. 1 ст. 52 АПК РФ має право звернутися до арбітражного суду першої інстанції у таких випадках: - з заявами про оскарження нормативних правових актів, ненормативних правових актів органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, які зачіпають права і законні інтереси
 9. 5. Особливості забезпечувальних заходів у третейських судах
  Згідно ч. 3 ст. 90 АПК РФ арбітражний суд має право прийняти забезпечувальні заходи щодо позову, який розглядається в третейському суді. Дане правило АПК РФ взаємопов'язане з аналогічним становищем ст. 25 Федерального закону від 24.07.2002 р. N 102-ФЗ "Про третейські суди в Російській Федерації" * (115) і ст. 9 Закону РФ від 07.07.1993 р. N 5338-1 "Про міжнародний комерційний арбітраж" * (116).
 10. 2. Джерела законодавства про виконавче провадження
  Регулювання виконавчого провадження як стадії цивільного процесу, здійснюється самими різними правовими актами, що пояснюється комплексним характером даної правової сфери. Федеральний закон від 02.10.2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (281) (далі - ФЗІП) звузив нормативну основу для вчинення виконавчих дій, допускаючи прийняття нормативних актів з
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка