Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Мікроекономіка
МІКРОЕКОНОМІКА
Селищев А. С. Мікроекономіка 2002
Мікроекономіка і макроекономіка - дві складові частини економічної теорії, або економіки. Друга книга відомого російського автора присвячена саме мікро-економіці. Даний підручник істотно доповнює наявну навчальну літературу з курсу «Мікроекономіка», а та щира зацікавленість, з якою автор гово рить про предмет і чудове виклад матеріалу нікого не залишать байдужим. Книга призначена для викладачів вузів і студентів, які навчаються за еко-номічного спеціальностями та напрямками.
Тарасевич Л.С., Гребенніков П.І., Леусский А.І. Мікроекономіка 2006
Книга є четвертим переробленим і доповненим виданням навч ника по стандартному навчальному курсу «Мікроекономіка». Підручник має ори гінальние структуру, що сприяє комплексному засвоєнню курсу і овла-дению інструментами мікроекономічного аналізу, містить поглиблене виклад мікроекономічного розділу сучасної економічної теорії, а також збірка навчальних завдань з рішеннями. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних факультетів і вузів
Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 1 1999
Книга являє собою перший написаний в Росії підлогу ний курс мікроекономічної теорії. При його підготовці ав тори прагнули дати вітчизняному читачеві сучасні перед уявлення про ринкову економіку. Основні теоретичні по ложения ілюструються аналізом ситуацій, характерних для вітчизняної економіки. Багато глав мають доповнення исто рического і математико-аналітичного характеру. Видання здійсню ється у двох томах. Книга призначена для студентів, аспірантів, преподава телей економічних спеціальностей, а також для всіх, хто ін Тереса економічною теорією.
Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2 1999
Рекомендовано Міністерством загальної та професійної освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за економічними спеціальностями та напрямками
P. M. Нурієв Курс мікроекономіки 2002
Основу цього підручника складають лекції з сучасної економічної теорії, прочитані автором у Вищій школі економіки і отримали широку популярність завдяки опублікуванню в журналах "Питання економіки" і "Консультант директора". Поряд з теоретичним матеріалом до кожної теми даються контрольні запитання, основна і додаткова література, короткий перелік найважливіших понять, ілюстративний матеріал, приклади розв'язання типових задач з відповідями і збірники тестів. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів і факультетів.
Гальперін В. М, Ігнатьєв С. М, Моргунов В. І. Мікроекономіка. Збірник завдань 2007
Пропонований читачеві збірник задач служить доповненням підручника «Мікроекономіка» В. М. Гальперіна, С. М. Ігнатьєва і В. І. Моргунова. Він охоплює всі основні розділи відповідного університетського курсу і призначений для розширення і поглиблення знань, отриманих при його вивченні. Усі завдання супроводжуються докладними рішеннями і коммен-таріямі, у багатьох випадках виходять за рамки умов завдання. Збірник призначений для студентів, які вивчають мікроекономіку, викладачів економічних дисциплін.
Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, Є.В. НІЖЕГОРОД МІКРОЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 2010
Розглядаються базові мікроекономічні категорії, інтерпретують ринкову поведінку різних економічних суб'єктів: домашніх господарств, організацій.
В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, С. Г. Коковіна, А. А. Циплаков Мікроекономічний аналіз недосконалих ринків 1999
Посібник являє собою першу частину підручника з методам мікроекономічного аналізу, орієнтованого на студентів старших курсів першої ступені навчання та магістрантів економічних факультетів, що спеціалізуються в економічній теорії. Воно присвячене методам аналізу недосконалої конкуренції.
Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А. Мікроекономіка. Третій рівень 2005
Даний навчальний посібник створено на основі практики викладання авторами дисциплін мікроекономічної спрямованості на економічному факультеті НГУ. Базовий інструментарій для освоєння курсу дається в перших чотирьох розділах посібника, присвячених поведінці споживача, поведінки виробника, загальному рівноваги і квазилинейной економіці. Друга частина посібника об'єднує глави, основною тематикою яких є недосконалості в роботі ринкового механізму. Третя частина присвячена методам аналізу недосконалої конкуренції. Включене у посібник математичне додаток являє собою зведення основних відомостей з математики, які використовуються в аналізі та теорії некооперативних ігор.
В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, А. А. Циплаков Лекції з мікроекономічної теорії 1998
У методичному посібнику "Лекції з мікроекономічної теорії" обговорюються класичні моделі теорії споживання, виробництва, прийняття рішень в умовах невизначеності та загальної рівноваги. Зроблено огляд основних методів аналізу поведінки економічних суб'єктів на ринку.
Посібник призначений для студентів-економістів і не вимагає математичної підготовки, що виходить за межі стандартних університетських курсів математичного аналізу та оптимізації.