ГоловнаЕкономікаМікроекономіка
ЗМІСТ:
Тарасевич Л.С., Гребенніков П.І., Леусский А.И.. Мікроекономіка, 2006
Книга є четвертим переробленим і доповненим виданням навч ника по стандартному навчальному курсу «Мікроекономіка». Підручник має ори гінальние структуру, що сприяє комплексному засвоєнню курсу і овла-дению інструментами мікроекономічного аналізу, містить поглиблене виклад мікроекономічного розділу сучасної економічної теорії, а також збірка навчальних завдань з рішеннями. Для студентів, аспірантів і викладачів економічних факультетів і вузів
ЧАСТИНА I ПРОПОЗИЦІЯ І ПОПИТ
Глава 1 Теорія виробництва і пропозиції благ
1.1 . Виробнича функція і технічна результативність виробництва
1.2. Витрати і функція витрат
1.3. Прибуток та умови її максимізації
1.4. Функція пропозиції і надлишки виробника
Короткі висновки
Глава 2 Теорія споживчого попиту
2.1. Побудова функції попиту на основі гіпотез кількісного виміру корисності (кардиналістський концепція)
2.2. Побудова функції попиту на основі гіпотез порядкового виміру корисності (Ординалістська концепція)
2.3. Ефект заміни і ефект доходу
2.4. Компенсаційне і еквівалентне зміни доходу і надлишки споживача
2.5. Виявлення переваг споживача
2.6. Ринковий попит і еластичність попиту
Короткі висновки
ЧАСТИНА II ЦІНА ГАЛУЗЕВОГО РІВНОВАГИ
Глава 3 Ціноутворення на ринку досконалої конкуренції
3.1. Галузеве рівновагу і його різновиди
3.2. «Паутинообразная» модель ціноутворення
3.3. Величина рівноважної ціни
3.4. Особливості ринку досконалої конкуренції
3.5. Наслідки державного регулювання
Короткі висновки
Глава 4 Ціноутворення на монополізованому ринку
4.1. Ціна, максимізує прибуток
4.2. Цінова дискримінація
4.3. Ціни, максимизирующие виручку і норму прибутку
4.4. Відсутність функції пропозиції
4.5. Наслідки державного регулювання
Короткі висновки
Глава 5 Ціноутворення на ринках недосконалої конкуренції
5.1. Монополістична конкуренція
5.2.1. Олігополія на ринку гомогенного блага
5.2.2. Олігополія на ринку гетерогенного блага
5.3. Олігополія у світлі теорії ігор
Короткі висновки
Глава 6 Ціноутворення факторів виробництва
6.1. Пропозиція факторів виробництва
6.2. Попит на фактори виробництва
6.3. Прокатна ціна фактора виробництва
6.4. Функціональний розподіл результатів виробництва
6.5. Капітальна ціна фактора виробництва
Короткі висновки
ЧАСТИНА III загальна економічна рівновага
Глава 7 Загальна економічна рівновага та суспільний добробут
7.1. Ціни часткового і загальної рівноваги
7.2. Модель загальної економічної рівноваги Вальраса
7.3. Конкурентна рівновага і суспільний добробут
7.4. Перша теорема суспільного добробуту
7.5. Друга теорема суспільного добробуту
Короткі висновки
Глава 8 Відмови ринку та аллокативная роль держави
8.1. Причини відмов ринку
8.2. Интернализация зовнішніх ефектів
8.3. Виробництво суспільних благ
8.4. Асиметричність інформації
Короткі висновки
Глава 9 Мікроекономіка зовнішньої торгівлі
9.1. Основи міжнародного поділу праці
9.1.1. Вихідна модель Рікардо
9.1.2. Удосконалена модель Рікардо
9.1.3. Модель Хекшера - Олина
9.2. Теорія імпортних мит
9.3. Ціноутворення на валютному ринку
Короткі висновки
Словник термінів
Мікроекономіка:
  1. Б.І. ГЕРАСІМОВ, Т.М. КОНОВАЛОВА, Є.В. НІЖЕГОРОД. МІКРОЕКОНОМІКА: ВСТУП У ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ - 2010 рік
  2. Гальперін В. М, Ігнатьєв С. М, Моргунов В. І.. Мікроекономіка. Збірник завдань - 2007
  3. Бусигін В.П, Желободько О.В, Циплаков А.А.. Мікроекономіка. Третій рівень - 2005 р.
  4. Селищев А. С.. Мікроекономіка - 2002 рік
  5. P. M. Нурієв. Курс мікроекономіки - 2002 рік
  6. Гальперін В. М., Ігнатьєв С. М., Моргунов В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 1 - 1999 рік
  7. Гальперіна В. М., ІГНАТЬЄВ С. М., МОРГУНОВ В. І.. МІКРОЕКОНОМІКА. Том 2 - 1999 рік
  8. В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, С. Г. Коковіна, А. А. Циплаков. Мікроекономічний аналіз недосконалих ринків - 1999 рік
  9. В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, А. А. Циплаков. Лекції з мікроекономічної теорії - 1998
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка