ГоловнаЕкономікаСвітова економіка
ЗМІСТ:
А.С. Булатов. Світова економіка, 2005
Підручник з курсу «Світова економіка складається з чотирьох розділів. У першому дається уявлення про становлення і сутності світового господарства, теоріях і тенденціях його розвитку, але друга описані економічні ресурси світової економіки, в третьому - механізм і проблеми світового хозяйстпа, Четвертий розділ присвячений особливостям участі окремих країн і регіонів у світовому господарстві.
Передмова
Розділ 1 Світове господарство
Глава 1. Становлення світового господарства
1.1. Становлення і сутність світового господарства
1.2. Причини розвитку економічних зв'язків між країнами
1.3. Типологія країн світу
1.4 Вітчизняна н іноземна статистика світового господарства
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 2. Теорії світового господарства
2.1. Теорії стадій розвитку
2.2. Теорії єдиної цивілізації і зіткнення цивілізацій
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 3. Тенденції розвитку світового господарства наприкінці XX в.
З.1. Постиндустриализация як основна тенденція в сучасній світовій економіці
3.2. Спроби подолання розриву в рівнях розвитку
3.3. Перегрупування країн світу і зміна співвідношення сил
3.4. Інтернаціоналізація, глобалізація та транснаціоналізація господарської життя
3.5. Регіоналізація та інтеграція
3.6. Лібералізація господарського життя в світі
Висновки
Запитання для самоперевірки
Розділ II ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОЇ економіки
Глава 4. Природно-ресурсний потенціал світового господарства
4.1. Ресурси мінеральної сировини і палива
4.2. Земельні, водні та лісові ресурси
4.3. Розподіл природних ресурсів між країнами
4.4. Роль природних ресурсів у світовій економіці
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 5. Трудові ресурси світового господарства
5.1 Динаміка і структура населення світу
5.2. Трудові ресурси світу: кількісні та якісні
5.3. Світовий ринок праці та міжнародна міграція
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 6. Галузева структура світового господарства
6.1. Основні зрушення в структурі світової економіки
6.2. Агропромисловий комплекс
6.3. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК)
6.4. Хіміко-лісовий та металургійні комплекси
6.5. Машинобудування світу
6.6. Військово-промисловий комплекс
6.7. Легка промисловість
6.8. Транспорт і зв'язок
6.9. Інші галузі сфери послуг
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 7. Фінансові ресурси світового господарства
7.1. Види фінансових ресурсів.
7.2. Глобалізація фінансових ресурсів світу
7.3. Золотовалютні резерви. Фінансова допомога і зовнішні запозичення. Зовнішній борг
7.4. Світові фінансові кризи. Інфляція в світі
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 8. Підприємницькі ресурси світу
8.1. Підприємництво як ресурс
8.2. Підприємництво в умовах глобалізації господарської діяльності
8.3. Тіньова економіка світу
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 9. Наукові ресурси світу
9.1. Наукові ресурси: основні показники
9.2. Найважливіші науково-технічні центри світу
9.3. Науково-технічні зв'язки в світі
Висновки
Запитання для самолроверкі
Розділ III МЕХАНІЗМ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЙОГО ПРОБЛЕМИ
Глава 10. Національні економіки як частина всесвітнього господарства
10.1. Взаємодія національних економік зі світовим господарством
10.2. Національні конкурентні переваги та слабкості
10.3. Державне регулювання взаємодії національної економіки зі світовим господарством (державна зовнішньоекономічна політика)
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 11. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві
11.1. Причини високої ефективності діяльності ТНК
11.2. Діяльність ТНК в Росії
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 12. Інтеграційні об'єднання світу
12.1. Форми і механізм інтеграційних об'єднань
12.2. Європейський союз Причини створення ЄС
12.3. НАФТА і МЕРКОСУР
12.4. АСЕАН і АТЕС
12.5. Співдружність Незалежних Держав
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 13. Міжнародні економічні організації
13.1. Цілі, принципи і види міжнародних економічних організацій
13.2. Багатосторонні торгово-економічні організації
13.3. Міжнародні валютно-фінансові н кредитні організації
13.4. Спеціалізовані економічні та науково-технічні організації
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 14. Глобальні проблеми світової економіки і спроби їх спільного вирішення
14.1. Проблема подолання бідності і відсталості
14.2. Проблема миру і демілітаризації
14.3. Продовольча проблема
14.4. Проблема природних ресурсів
14.5. Екологічна проблема
14.6. Демографічна проблема
14.7. Проблема сталого розвитку
14.8. Проблема розвитку людського потенціалу
14.9. Нові та нарождающиеся глобальні проблеми
Висновки
Запитання для самоперевірки
Розділ IV УЧАСТЬ ОКРЕМИХ КРАЇН І РЕГІОНІВ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Глава 15. Розвинені країни в світовій економіці
15.1. Соціально-економічні моделі розвинутих країн
15.2. Господарські цикли в розвинених країнах
15.3. Основні напрямки і характерні риси зовнішньоекономічної діяльності розвинених країн
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 16. Західна Європа
16.1. Основні риси західноєвропейської економіки
16.2. Процес розширення ЄС і формування європейського економічного простору
16.3. Економічні відносини між Росією і Західною Європою
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 17. Північна Америка 17.1. США
17.2. Канада
17.3. Мексика
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 18. Японія
18.1. Основні риси соціально-економічної моделі
18.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку
18.3. Зовнішньоекономічні зв'язки Японії
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 19. Країни, що розвиваються
19.1. Спільність і відмінності країн, що розвиваються
19.2. Стратегія соціально-економічного розвитку
19.3. Зовнішні чинники розвитку
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 20. Південно-Східна Азія
20.1. Малайзія
20.2. Індонезія
20.3. Таїланд
20.4. Економічні відносини Росії з країнами ПСА
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 21. Південна Азія
21.1. Індія
21.2. Пакистан
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 22. Західна Азія
22.1. Основні соціально-економічні моделі до Західної Азії та їх еволюція
22.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Західної Азії
22.3. Зовнішні чинники розвитку
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 23. Африка
23.1. Основні моделі соціально-економічного розвитку та їх риси
23.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку Африки
23.3. Зовнішні чинники розвитку
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 24. Латинська Америка
24.1. Основні риси соціально-економічного розвитку
24.2. Зовнішні чинники розвитку Зовнішня торгівля
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 25. Країни з перехідною економікою
25.1. Типи і моделі системних реформ
25.2. Зовнішньоекономічні аспекти системних реформ
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 26. Китай
26.1. Основні риси соціально-економічної моделі
26.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку
26.3. Зовнішні чинники розвитку
26.4. Російсько-китайські економічні зв'язки
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 27. Центральна та Східна Європа
27.1. Основні риси перехідної економіки в країнах ЦСЄ
27.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку
27.3. Зовнішні чинники розвитку
27.4. Економічні відносини Росії з ЦСЄ та їх перспективи
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 28. Зарубіжні країни-члени СНД і держави Балтії
28.1. Особливості економічного розвитку колишніх радянських республік до початку реформ
28.2. Системні реформи
28.3. Підсумки соціально-економічного розвитку за 90-і рр..
28.4. Зовнішньоекономічні зв'язки колишніх радянських республік і їх відносини з Росією
Висновки
Запитання для самоперевірки
Глава 29. Росія у світовому господарстві
29.1. Основні риси соціально-економічної моделі
29.2. Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку
29.3. Зовнішні чинники розвитку
Висновки
Запитання для самоперевірки
ГЛОСАРІЙ
Світова економіка:
  1. І.Б. Хмельов. Світова економіка - 2009 рік
  2. М.Н. Осьмовa, A.B. Бойченко. Глобалізація світового господарства - 2006
  3. І.П. Миколаєва. Світова економіка - 2006
  4. А. Я. ЯКОБСОН, І. М. МАКСИМОВ. ЛЕКЦІЇ ПО СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ - 2006
  5. В. В. БОБРОВА Ю.І. Кальвін. СВІТОВА ЕКОНОМІКА - 2004
  6. Стригін А.В.. Світова економіка - 2004
  7. Д.Г. Маслов. Світова економіка (Конспект лекцій) - 2004
  8. Ломакін В.К.. Світова економіка - 2002 рік
  9. Звєрєв Ю.М.. Світова економіка та міжнародні економічні відносини - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка