ГоловнаЮриспруденціяПодатки та оподаткування
ЗМІСТ:
Меркулова Т. А.. Оподаткування, 2005
Посібник складається з 7 розділів, присвячених вивченню основ системи оподаткування в Російській Федерації та виконання практичних завдань з кожної теми. Описана постановка податкового обліку по основних федеральних податків і деяким регіональним податках, заснована на положеннях Податкового Кодексу Російської Федерації, який набрав чинності з 1 січня 2002 року.
Введення
Глава 1. Податок на доходи фізичних осіб
1.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база ПДФО. Податковий період
1.2. Податкові відрахування
1.3. Доходи, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування)
1.4. Податкова ставка
1.5. Порядок обчислення і строки сплати податку
1.6. Порядок виконання роботи
1.7. Контрольні питання
Глава 2. Єдиний соціальний податок. Формування податкових довідок для ПФР
2.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база. Податковий період
2.2. Податкові пільги
2.3. Доходи, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування)
2.4. Ставки податку
2.5. Порядок обчислення, порядок і терміни сплати податку платниками податків-роботодавцями
2.6. Розрахунок ЕСН в середовищі «1С: Підприємство 7.7»
2.7. Короткий опис програми «Підготовка даних персоніфікованого обліку»
2.8. Порядок виконання лабораторної роботи
2.9. Контрольні питання
Глава 3. Податковий облік основних засобів і нематеріальних активів
3.1. Поняття амортизується майна для цілей оподаткування
3.2. Податкова оцінка вартості майна, що амортизується
3.3. Строки корисного використання амортизується майна
3.4. Методи і порядок розрахунку сум амортизації
3.5. Податковий облік доходів і витрат, пов'язаних з реалізацією ОС
3.6. Ліквідація основних засобів
3.7. Безоплатна передача майна, що амортизується
3.8. Внесок у статутний капітал амортизується майна
3.9. Оренда ОС
3.10. Витрати на ремонт ОС
3.11. Порядок виконання роботи
Глава 4. Податок на прибуток організацій
4.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база
4.2. Методи визначення доходів і витрат
4.3. Класифікація доходів
4.4. Класифікація витрат
4.5. Податкові ставки
4.6. Порядок обчислення податку на прибуток
4.7. Податкова декларація
4.8. Порядок виконання роботи
4.9. Контрольні питання
Глава 5. Податок на додану вартість
5.1. Платники податків
5.2. Типові господарські ситуації, пов'язані з розрахунком ПДВ
5.3. Звільнення від виконання обов'язків платника податків з ПДВ
5.4. Податкова база
5.5. Податковий період
5.6. Ставки податку на додану вартість
5.7. Порядок обчислення податкової бази
5.8. Момент визначення податкової бази при реалізації товарів, робіт, послуг
5.9. Податкові відрахування
5.10. Порядок та строки сплати податку до бюджету
5.11. Порядок виконання роботи
5.12. Контрольні питання
Глава 6. Податок на майно організацій
Податок на майно організацій
6.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування. Податкова база
6.2. Податковий період. Звітний період. Податкова ставка
6.3. Податкові пільги
6.4. Порядок обчислення суми податку та сум авансових пла-тежів з податку
6.5. Податкова декларація
6.6. Порядок виконання роботи
6.7. Контрольні питання
Глава 7. Транспортний податок
Транспортний податок
7.1. Платники податків. Об'єкт оподаткування
7.2. Податкова база. Податковий період
7.3. Податкові ставки
7.4. Порядок обчислення податку
7.5. Порядок і строки сплати податку
7.6. Порядок виконання роботи
7.7. Контрольні питання
Висновок
Бібліографічний список
Податки і оподаткування:
  1. Закірова Е.Х. . Податки та оподаткування - 2010 рік
  2. Тарасова, Л.М. Семикіна, Т.В. Саприкіна. Податки і оподаткування - 2007
  3. Міляков Н.В.. Податки і оподаткування - 2006
  4. Хантаева H.Л.. Теоретичні основи оподаткування - 2006
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка