Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

4.3 Податкова система


- сукупність різних видів Н. зборів з визна. принципами побудови, методами обчислення і порядком сплати.
Податки Росії:
Федеральні податки і збори
(ПДВ; акцизи; податок на доходи ФО; Єдиний соціальний податок (ЄСП); податок на прибуток організацій; податок на видобуток корисних копалин; податок з майна, що переходить у порядку спадкування або дарування; водний податок; збори за користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними рес-ами; держ. мита).
Регіональні податки
(податок на майно організацій; гральний бізнес; транспортний податок)
Місцеві податки
(земельний податок; податок на майно ФО)
Спеціальні режими оподаткування:
ЄСП
Спрощена система оподаткування.
дохід для окремих продукції.
Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений видів діяльності.
Система оподаткування при виконанні угоди про розподіл
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4.3 Податкова система "
 1. 6.3. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РФ
  У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і в соціальному плані. Для цих країн це вже давно усталене, зрозуміле і давно вивчене явище. Мале підприємництво в нашій країні як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище існує трохи більше 10 років, і в даний час
 2. 6.4. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ, ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОПОДАТКУВАННЯ І ПІЛЬГИ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
  У всіх економічно розвинених країнах малому і середньому бізнесу з боку держави виявляється різна організаційна та фінансова підтримка, результатом якої є значні надходження до бюджету, ефективне функціонування економіки і в кінцевому рахунку високий рівень життя населення. У світовій практиці вважається нормою державне заохочення малого бізнесу в інтересах
 3. 7.2. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРИСКОРЕННЯ НТП В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  Науково-технічний прогрес - це складний і багатогранний процес, на розвиток якого впливає безліч чинників і знання яких має важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання цих чинників, механізму їх впливу на розвиток НТП є основою для розробки обгрунтованої науково-технічної політики та більш ефективного управління НТП . За роки радянської влади
 4. 9.3. ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ, інвестиційна привабливість та інвестиційну діяльність
  Процес інвестування - це складний багатогранний процес, на який впливає безліч факторів , що мають важливе наукове і практичне значення. З практичної точки зору знання таких факторів, механізму їх впливу на інвестиційну діяльність та ефективність інвестицій є основою для розробки науково обгрунтованої інвестиційної політики та більш ефективного управління інвестиційним
 5. 19.2. ОСНОВНІ ФАКТОРИ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА
  На банкрутство підприємств впливають по суті ті ж фактори, що і на загальну їх діяльність, тобто внутрішні (суб'єктивні) і поза-шніе (об'єктивні). Зовнішні фактори в цілому характеризують ті умови, які склалися на макрорівні для функціонування господарюючих суб'єктів. Вони можуть бути сприятливими і несприятливими для господарюючих суб'єктів, все залежить від ефективності функціонування
 6. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА
  Інвестиційна діяльність відіграє важливу роль у розвитку економіки. Вихід російської економіки з кризи у великій мірі пов'язаний з відновленням інвестиційного процесу. Державне регулювання інвестиційного процесу поса але бути спрямована як на активізацію джерел накопичення всередині країни (наприклад, реалізація ефективної амортизаци ційної та податкової політики, підтримка
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  Державне На соціально-економічний розвиток лю-регулювання бій країни сильний вплив роблять зовн-зовнішньої неекономічні зв'язку, їх масштаби, струк-торгівлі туру, ефективність. Цей вплив відбувається із дит з багатьох напрямків, з яких найбільш значимі сле-дмуть: (1) збільшується ресурсний потенціал країни - мате-ріальний, науково-технічний, фінансово-валютний, трудовий,
 9. 6.2 Вибір організаційно-правової форми малого підприємництва
  Сучасні форми підприємницької діяльності в Росії. Відповідно до Цивільного кодексу РФ в країні створюються такі організаційно-правові форми підприємницької (комерційної) діяльності: господарські товариства і загально ства, виробничі кооперативи, державні та муници смальни унітарні підприємства. Господарські товариства можуть створюватися у формі повного
 10. 15.5 Прибуток підприємства як мета його функціонування
  Підприємницька діяльність (підприємництво), як уже сказано вище, являє собою ініціативну саме самостійну діяльність громадян та їх об'єднань, направ ленну на отримання прибутку. Отже, одержання при-Фейгенбаум. Контроль якості продукції. - М.: Економіка,! 986. - С. 161.? були - це безпосередня мета підприємства. Але підпри ємство може отримати прибуток