Головна
ГоловнаЕкономіка → 
Операційний аналіз
ОПЕРАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ
Іванова Ж.А. Операційний аналіз 2002
Курс лекцій з дисципліни «Операційний аналіз» (для студентів Укурса заочного навчання спеціальності 060500 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит »).
Іванова Ж. А. Операційний аналіз 2005
У навчальному посібнику розкриваються основи організації операційного аналізу на підприємствах. У ньому наведено основні принципи і завдання операційного аналізу, класифікація витрат в залежності від цільової установки і напрямів обліку витрат. Крім того, висвітлені питання проведення аналізу витрат при прийнятті короткострокових управлінських рішень; аналізу чутливості змін критичних співвідношень; аналізу прибутку в системі директ-костинг. Наведено методику аналізу співвідношення "витрати-обсяг-прибуток».
Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, бухгалтерів і фахівців у галузі економічного аналізу.