ГоловнаЕкономікаМіжнародна економіка → 
« Попередня Наступна »
А. І. Дралін С. Г. Міхньова. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2006 - перейти до змісту підручника

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ


Мета курсу.
Метою дисципліни є надати студентам цілісну систему теоретичних знань про форми міжнародних економічних відносин, розвинути творчий підхід до оцінки перспектив і проблем процесу глобалізації, прищепити вміння творчо використовувати отримані знання в процесі подальшого вивчення економіки.
Місце курсу в навчальному процесі.
Дисципліна «Міжнародні економічні відносини» входить в розділ «Спеціальні дисципліни».
Вивчення цього курсу допоможе студентам аналізувати основні економічні події в світі, знаходити і використовувати інформацію, необхідну для орієнтування в основних поточних подіях в міжнародній економіці, геополітичній обстановці.
Вивчення даної дисципліни базується на таких дисциплінах: «Економічна теорія», «Макроекономіка», «Світова економіка», «Історія економіки».
Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні дисциплін «Економіка зовнішньоекономічних зв'язків», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства», «Міжнародні ва-лютно-кредитні відносини», «Міжнародний маркетинг» та ін
Вимоги до рівня засвоєння змісту курсу.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
мати уявлення про міжнародні економічні відносини як про невід'ємне елементі формується глобальної ринкової економіки;
опанувати основними поняттями і категоріями, складовими апарат пізнання міжнародних економічних відносин, процесів, явищ;
знати об'єкти зовнішньоекономічних зв'язків, форми їх регулювання на національному та міждержавному рівні, поведінка суб'єктів;
придбати вміння і навички аналізу стану системи міжнародних економічних відносин та її окремих ланок для складання оціночних суджень і пропозицій щодо адекватної поведінки і з реалізації господарських рішень.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ РОЗДІЛ "
 1. Організаційно-методичний розділ
  Організаційно-методичний
 2. 1. Організаційно-методичний розділ Мета і завдання дисципліни
  За останні роки грошово-кредитна сфера світової економіки отримала значний розвиток. Великі зміни відбулися в структурі національних банківських систем, в тому числі і в банківській системі Росії. У світовій валютно-кредитній сфері створено безліч нових фінансових інструментів. У фінансовій діяльності підприємств РФ відбуваються глибокі зміни. Все це змушує по іншому
 3. ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАММИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»
  I. Організаційно-методичний розділ Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими спеціальними знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для розуміння публічної фінансової звітності, її читання та аналізу. Завдання курсу: вивчення складу і структури звітності; ознайомлення з базовими регулятивами в області обліку і звітності, в тому числі і в міжнародному контексті; оволодіння
 4. ФРАГМЕНТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» («КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ »)
  I. Організаційно-методичний розділ Мета вивчення дисципліни: оволодіння базовими спеціальними знаннями, уявленнями, вміннями та навичками, необхідними для виконання функцій фінансового менеджера як фахівця з управління фінансами у великій компанії. Завдання курсу: вивчення основних розділів науки про управління фінансами фірми; розвиток навичок самостійного вирішення практичних
 5. 4.2. Планування розвитку суб'єктів підприємницької діяльності
  Планування розвитку суб'єкта підприємницької діяльності включає в себе стратегічне планування та бізнес-планування. Стратегічне планування покликане забезпечити розвиток компанії в довгостроковій перспективі і відповідає на три важливих питання: 1. У якому стані знаходиться комерційна організація в даний час? 2. Якого положення вона хотіла б досягти через 5 .. .10 Років?
 6. Загальнодержавного планування
  Планування та прогнозування - важливі інструменти державно го регулювання, в тому числі в ринковій економіці. Необхідність загальнодержавного планування обуслов-ливается багатьма причинами. Наприклад, без планування не-можливо пов'язати інтереси держави, окремих регіонів і господарюючих суб'єктів, часто що не збігаються або навіть про-тіворечащіе один одному. Ринкова система
 7. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ
  Ринок праці займає центральне місце в складі сукупного ринку факторів виробництва - землі, праці і капіталу, оскільки його функціонування дозволяє залучити у виробничі про процесу матеріальні, фінансові, природні ресурси, обеспечи вая таким чином їх господарське взаємодія. Світовий досвід країн з розвиненою ринковою економікою і порівняно неболь шой досвід нашої країни
 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання. До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 9. 22.3 Розвиток на основі інноваційно-інвестиційних факторів
  Інноваційна діяльність - діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових дослі джень і розробок для розширення і відновлення номенклатури ри і поліпшення якості продукції, що випускається (робіт, послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому і зару бажаних ринках. Інноваційна
 10. 11.1. З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ В РОСІЇ
  Поняття «наукова організація праці» виникло як противо вага рутинним, примітивним, некваліфікованим рішенням в об ласті організації. Тому термін «НОТ» повністю виправданий, а організація праці може бути і наукової, і ненауковою. Проблеми організації праці мають теоретичний і приклад-ної аспекти. Теоретичний аспект становить зміст науки про організацію праці, а прикладний - спрямований
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка