Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
Наступна »
Смородінa М . І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

Основні позначення


Б. - бюджет і його похідні (бюджетний і т.д.)
БД - бюджетний дефіцит
ВБФ - позабюджетні фонди
Г. - держава та її похідні
ГБ - державний бюджет
ГД - державний борг
ГК - державний кредит
ГФ - державні фінанси
Д. - гроші та їх похідні
ДБ - дефіцит бюджету
Д-К політика - грошово кредитна політика
з / п - заробітна плата
К. - кредит і його похідні
Н. - податок і його похідні
НД - національний дохід
П. - прибуток і її похідні
С. - страхування та його похідні
Ф. - фінанси та їх похідні
ФП - фінансова політика
ФПР - фінанси підприємств
ФРП - фінансові ресурси підприємств
ФО - фізичні особи
ц / б - цінний папір
ЮЛ - юридичні особи
^ - отже
t - збільшення, зростання
| - зменшення
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Основні позначення"
 1. 9.6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Давно відома істина, що перш ніж приступати до реалізації якого-небудь інвестиційного проекту, необхідно зробити його економічне обгрунтування. Воно має дати відповідь про вигідність чи недоцільності реалізації інвестиційного проекту. При цьому повинні бути використані найбільш надійні та апробовані методичні підходи, що дозволить звести інвестиційний ризик до мінімуму. У бутність
 2. 3.1. Сутність термінів «організація» і «підприємство»
  Виробництво товарів і послуг може здійснюватися з освітою і без утворення юридичної особи. Юридична особа - це організація, що має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно, відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може бути позивачем і відповідачем у суді. Відокремлене майно - це майновий комплекс, необхідний для
 3. Терміни і поняття до розділу I
  Акціонерне товариство - компанія, яка є юридиче ським обличчям і капітал якої складається з внесків пайовиків - акціонерів і засновників. Форма організації виробництва - на основі залучення грошових коштів шляхом продажу акцій. Су ществуют закриті та відкриті акціонерні товариства. Акціонерне товариство закритого типу - акціонерне товариство, акції якого реалізуються тільки його працівникам
 4. 25.4 Технічне регулювання
  У грудні 2002 р. був прийнятий Федеральний закон «Про техниче ському регулювання» , який введено в дію з I липня 2003 Поняття «технічне регулювання» визначено законом як правове регулювання відносин у сфері встановлення, при менения та виконання обов'язкових вимог до продукції, процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, pea-лізації та утилізації, а також у
 5. 25.5 Правове забезпечення якості продукції
  В даний час набуло широкого розвитку законодавство, пов'язане з різними правовими аспектами якості продукції. Серед прийнятих законодавчих актів необхідно відзначити такі, як Цивільний кодекс РФ, закони «Про захист прав споживачів», «Про якість харчових продуктів», «Про технічне регулювання» та ін В умовах ринкової економіки велику увагу приділяється захисту інтересів
 6. 2.3. ЗМІСТ, ХАРАКТЕР І РІЗНОВИДИ ПРАЦІ
  У теоретичних уявленнях про працю крім положень про його сутність і формах прояву розрізняють, як про це було сказано в параграфі 2.1, категорії праці та його різновиди. Категорія - це група явищ, понять, об'єднаних спільністю яких ознак. Серед категорій праці виділяються ють такі, як зміст, характер, форми трудової діяльності (форми організації праці) та ін Тут
 7. 13.4. МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ВИТРАТ РОБОЧОГО ЧАСУ
  Для проектування та вдосконалення трудових процес сов, встановлення і перегляду норм праці необхідно вивчати і аналізувати витрати робочого часу виконавців і роботи обладнання. Основними методами вивчення витрат часу є: фотографія робочого часу (індивідуальна (ІФРВ) і группо вая (ГФРВ), метод моментних спостережень, самофотография рабо чого дня), фотографія часу
 8. 4.1. Організація Об'єднаних Націй та її спеціалізовані установи
  Діяльність ООН робить все більший вплив на характер і раз вітіе найважливіших соціально-економічних процесів на глобальному та національному рівнях. Будучи міжнародним форумом для обговорень ня та прийняття суто політичних рішень з найактуальніших пи росам в рамках практично всіх сфер людської діяльності і між родного відносин, ООН визначає пріоритети, цілі та стратегії
 9. 12.1. Поняття світової ціни
  В ідеалі для забезпечення еквівалентного обміну товарів і послуг у світовій торгівлі потрібно їх оцінка в об'єктивних світових цінах. При цьому ціна може вважатися світової, якщо вона задовольняє сліду ющим основним вимогам: угода, в результаті якої виникає ціна, повинна бути не свя занной, тобто не обтяжені ніякими додатковими зобов'язаннями сторін, які могли б вплинути на
 10. 14.4. Орієнтація стратегії розвитку організації на аутсорсинг
  Ухвалення рішення про використання аутсорсингу являє собою складну комплексну задачу, що зачіпає стратегічні інтереси, тому воно знаходиться в компетенції вищого менеджменту компанії. Фактично це рішення означає вибір між власним производст вом і придбанням послуг «на стороні» і пов'язане з аналізом як справжнього стану справ в компанії, так і можливих ризиків