ГоловнаЕкономікаСтрахування
ЗМІСТ:
Грищенко Н.Б.. Основи страхової діяльності, 2001
У навчальному посібнику в короткій і доступній формі розкриваються основи страхової діяльності: положення теорії страхової справи, економічні та правові засади різних видів страхування. Розглядаються основи організації комерційного страхування: страховий менеджмент, державне регулювання страхової діяльності, економіка і фінанси страхової компанії. Наводяться методичні основи оцінки ризику та ефективності страхування, актуарних розрахунків у добровільному медичному страхуванні, аналізу фінансової стійкості страхової компанії. Навчальний посібник засноване на сучасному страховому законодавстві, містить посилання на нього, а також включає глосарій основних страхових термінів і понять.
Курс лекцій призначений для використання в навчальному процесі при вивченні курсу «Страхова справа». Для студентів і викладачів економічних спеціальностей.
ПЕРЕДМОВА
ГЛАВА 1.
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАХУВАННЯ
1. Основні етапи розвитку страхової справи
гільдійскіе-цехове страхування.
Комерційне страхування.
Розвиток страхової справи в Росії.
2. Економічна сутність страхування
3. Страховий фонд, рівні його організації та використання
4. Роль страхування, його функції в сучасній економіці
5. Форми страхування, класифікація галузей страхової діяльності
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 2.
РИЗИК ЯК ОСНОВА ВИНИКНЕННЯ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН
1. Поняття і характеристики ризику
2. Види ризиків та їх класифікація
3. Ризик-менеджмент
4. Методи оцінки ризику
5. Оцінка ефективності методів управління ризиком. Оцінка ефективності страхування
1. Метод Хаустон.
2. Взаємозв'язок моделей страхового ризику та страхової угоди.
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 3.
ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА
1. Організаційно-правові форми страхової діяльності. Об'єднання страховиків
2. Організація управління страховою компанією
3. Страхові посередники. Канали продажу страхових продуктів
4. Страховий ринок: поняття, структура, принципи
5. Державний страховий нагляд. Ліцензування страхової діяльності в Російській Федерації
6. Правове регулювання страхової діяльності. Юридичні основи укладання договорів страхування
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 4.
ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ
1. Страхування життя
2. Страхування від нещасних випадків
3. Добровільне медичне страхування
4. Недержавне пенсійне страхування
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 5.
МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ
1. Загальні принципи і підходи у майновому страхуванні
2. Страхування збитків від перерв у виробництві
3. Страхування засобів автотранспорту
4. Страхування вантажів
5. Іпотечне страхування
6. Обробка і врегулювання збитку Страхова експертиза
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 6.
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
1. Загальні принципи і підходи у страхуванні відповідальності. Ліміт відповідальності
2. Страхування відповідальності підприємств - джерел підвищеної небезпеки
3. Страхування цивільної відповідальності виробників товару, виконавців робіт (послуг)
4. Страхування професійної відповідальності
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 7.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ розрахунку тарифних ставок. АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ
1. Сутність і завдання актуарних розрахунків
2. Структура страхового тарифу: нетто-премія, навантаження. Формування страхового продукту
3. Методика розрахунку тарифних ставок за видами страхування іншим, ніж страхування життя
4. Особливості розрахунку тарифних ставок по страхуванню життя
5. Методичні основи розрахунку тарифних ставок в добровільному медичному страхуванні
Амбулаторно-поліклінічна допомога
Стаціонарна допомога
Комплексна допомога
Амбулаторно-поліклінічна, стаціонарна допомога
Комплексна допомога
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 8.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ страхових ризиків. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
1. Підходи до управління страховим ризиком страховика
2. Сутність, функції і значення перестрахування
3. Договір перестрахування і його основні форми
4. Пропорційне і непропорційне перестрахування, їх види
5. Активне і пасивне перестрахування. Ретроцессия
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 9.
ФІНАНСОВІ ОСНОВИ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Фінансові основи страхової діяльності. Доходи і витрати страхової компанії
2. Страхові резерви, правила розміщення страхових резервів. Інвестиційна діяльність страхової компанії
3. Фінансові результати діяльності страхової компанії
4. Оподаткування діяльності страхової компанії
5. Оцінка і контроль платоспроможності страхової компанії. Фінансова стійкість страхових операцій
6. Вибір показників, що характеризують фінансову ус-тойчивость 142.
6.2. Показники платоспроможності страхової компанії.
6.3. Показники ліквідності страхової компанії (СК).
6.4. Показники залежності від перестраховиків
6.5. Показники оцінки страхових зобов'язань
6.6. Показники оцінки власних коштів.
6.7. Показники рентабельності.
6.8. Показники, що відображають фактори впливу на результати страхової діяльності
6.9. Показники аналізу ефективності інвестиційної діяльності.
6.10. Показники аналізу інвестиційної діяльності.
Висновки
Контрольні питання
ГЛАВА 10.
МІЖНАРОДНЕ СТРАХУВАННЯ
1. Страхування зовнішньоекономічних інтересів: передумови розвитку
2. Основні види та сфери міжнародного страхування
3. Діяльність іноземних страховиків на російському страховому ринку
4. Страхування в зарубіжних країнах. Система депозитного страхування США
Висновки
Контрольні питання
Г Л О С С А Р І Й
ДОДАТКИ
СПИСОК
Страхування:
  1. к. ю. н. Н. С. Ковалевська та к. ю. н. М. 3. Шварц. Страхування професійної відповідальності но-таріуса. Звіт про науково-дослідній роботі, виконані Інститутом нотаріату юридичного фа-культета СПбДУ за замовленням Федеральної нотаріальної палати РФ. - М.: ФРПК, 2010. - 168 с. - (Серія «Бі-бліотеки" Нотаріального вісника "») - 2010 рік
  2. В.П.Орлов. ОСНОВИ СТРАХУВАННЯ - 2004
  3. Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю.. Страхування: Учеб. посібник Яковлєва Т.А., Шевченко О.Ю. - М.: Економіста, 2004. - 217 с. - 2004
  4. Бурков В.Н., заложні А.Ю., Кулик О.С., Новиков Д.А.. Механізми страхування в соціально-економічних системах - 2001 рік
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка