ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К. І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

8. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів


Іншою формою захисту публичноправового інтересів в арбітражному процесі є участь у справі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів. Даний інститут арбітражного процесу схожий з інститутом захисту прав інших осіб у цивільному процесі. Однак на відміну від нього, в арбітражному процесі державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи мають право тільки звернутися з позовом до арбітражного суду на захист державних і суспільних інтересів у випадках, передбачених федеральним законом. АПК не передбачає такої форми участі, як дача висновку.
Право державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів на порушення справи в суді пов'язана з двома обставинами: по-перше, таке звернення до суду можливе у випадках, передбачених федеральним законом і, по-друге, на захист громадських інтересів.
Одночасно будь-який з державних органів та органів місцевого самоврядування може виступати в арбітражному процесі як звичайний суб'єкт цивільного обороту, наприклад за позовами, пов'язаними з ремонтом займаного приміщення, придбанням необхідної для роботи обладнання, використанням комунальних послуг, заподіянням шкоди майну та ін У таких випадках відповідний державний орган займає положення звичайної сторони в арбітражному процесі.
Порядок звернення до арбітражного суду державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів, а також їх процесуальне становище близькі до статусу прокурора в арбітражному процесі. Дані органи звертаються до арбітражного суду в загальному порядку, визначеному АПК. Водночас державні органи, органи місцевого самоврядування й інші органи мають право звертатися до арбітражного суду на захист державних і суспільних інтересів без дотримання досудового (претензійного) порядку врегулювання спорів.
На даних органах лежить тягар доведення заявлених вимог. Орган, який пред'явив позовну заяву, несе обя-занности, користується правами позивача, крім права на укладення мирової угоди. Відмова органу від пред'явленого ним позову не позбавляє позивача права вимагати розгляду справи по суті, якщо позивач бере участь у справі.
При відмові позивача від позову, який був пред'явлений в його інтересах, суд залишає позов без розгляду. Разом з тим у багатьох випадках захист державних і суспільних інтересів в арбітражному процесі не пов'язана із захистом інтересів конкретних осіб у даному процесі (наприклад, позов про ліквідацію юридичної особи, здійснює професійну діяльність на фондовому ринку), тому розвиток процесу залежить цілком від відповідного органу, який звернувся з позовом до арбітражного суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Особливості участі в арбітражному процесі державних органів, органів місцевого самоврядування та інших органів "
 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА
  Сфера матеріального виробництва - найважливіший об'єкт державно-го регулювання . До сфери матеріального вироб ництва відноситься сукупність галузей, що виробляють середовищ ства виробництва і предмети споживання. У галузях матері ального виробництва створюється нова вартість продукції (про мисловість, сільське господарство, будівництво тощо) або уве личивается вартість раніше виробленого
 2. 1. Відмінності між трьома інстанціями
  Кожна з інстанцій, в тому числі і вищестоящих по відношенню до першої інстанції, виконує свою, притаманну тільки їй роль, визначену законом. При цьому апеляційний суд наділений істотно іншими повноваженнями в порівнянні з касаційним (федеральним арбітражним судом округу) і наглядовим (Вищим Арбітражним Судом РФ). Основна відмінність апеляції від двох інших вищих інстанцій полягає в
 3. Принципи третейського розгляду
  Включення до Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" ст. 18 "Принципи третейського розгляду", законодавче закріплення переліку таких принципів та їх склад є унікальними характеристиками цього російського закону. Спроба аналогією з однойменними принципами судочинства в державних судах дала почасти позитивний, а почасти не цілком задовільний
 4. Алфавітно-предметний покажчик
  Перша цифра нумерації відповідає номеру глави, друга цифра - номеру параграфа, третя цифра - номеру пункту параграфа. А Адвокат 5-6-2; см. Представництво; Представник Адміністративна відповідальність 8-5-2; см. Забезпечення порядку в судовому засіданні Адміністративна юстиція 15-2 адміністративна юстиція в країнах системи континентального права 15-2-2; адміністративна юстиція в
 5. § 1. Поняття арбітражного процесуального права
  Відповідно до ст. 46 Конституції РФ кожному гарантується судовий захист його прав і свобод. Рішення і дії (бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань і посадових осіб можуть бути обжа лову до суду. Незважаючи на те що ця стаття включена в гол. 2 «Права і свободи людини і громадянина» Конституції РФ, по суті її положення
 6. § 3. Види судочинства в арбітражних судах і стадії арбітражного процесу
  Види судочинства в арбітражних судах. Законодавство про су допроізводстве в арбітражних судах встановлює порядок рассмот ренію справ з економічних спорів, що виникають з цивільних, адміністративних та інших правовідносин. Незважаючи на разнообра зие характеру справ, АПК РФ 1995 р. передбачав єдиний позовної порядок розгляду справ в арбітражному суді. У ньому відсутнє розподіл
 7. § 5. Міжгалузеві зв'язки арбітражного процесуального права
  Загальна характеристика міжгалузевих зв'язків арбітражного про процесуальні права. Будучи самостійною процесуальною галуззю права, арбітражне процесуальне право тісно пов'язане з іншими пра вовимі галузями і їх окремими частинами. Зазначена взаємозв'язок, на існування якої вказується в юридичній літературі, грунтується на наступному. По-перше, арбітражне процесуальне право
 8. § 3. Особи, що у справі
  Особи, що у справі, - це все ті учасники арбітражного процесу, які мають певну юридичну зацікавленості (матеріально-і (або) процесуально-правову) і виступають в арбітражному процесі або від свого імені, або від імені інших осіб на захист своїх інтересів, інтересів інших осіб, державних і громадських інтересів. В якості кваліфікуючих ознак осіб,
 9. § 1. Процесуальні терміни
  Правильне і своєчасний розгляд і вирішення арбит Ражнів судом справ є першорядним завданням арбітражного судочинства. Тому разом з іншими процесуальними середовищ ствами терміни покликані служити даній задачі. Дотримання термінів - найважливіший засіб впливу на недобросовісних учасників, які перегороджують шлях до правосуддя, і покликаний сприяти ус тойчивости, ясності і
 10. § 2. Судові витрати
  Судові витрати - це витрати, пов'язані з розглядом і раз рішенням справ у порядку судочинства в арбітражному суді, біля Гаєм на сторони, третіх осіб із самостійними вимогами, в цілях їх відшкодування державі і спонукання зацікавлених осіб до врегулювання спорів відповідно до законодавства без втручання суду. Інститут судових витрат у арбітражному процесі
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка