ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (по галузях)
ЗМІСТ:
Татарова А.В.. Оцінка нерухомості та управління власністю, 2003
Являє собою системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою функціонування ринку нерухомості. Призначено для студентів економічних вузів, які навчаються за спеціальностями «Економіка і управління на підприємстві», «Менеджмент», «Маркетинг» денних і заочних відділень. Може бути використане для підготовки до лекційних та практичних занять з дисципліни «Економіка нерухомості», а також виконання контрольних робіт.
1. ВИЗНАЧЕННЯ НЕРУХОМОСТІ
1.1. Нерухомість як об'єкт інвестування
1.2. Типи нерухомості
1.3. Ринок нерухомості
Фінансовий ринок
Ринок нерухомості
1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
девелопмент
Девелопер
1.5. Переваги інвестування в нерухомість
Методи інвестування на ринку нерухомості
1.6. Іпотечне кредитування
Виникнення іпотеки.
Реєстрація нерухомості
1.6.1. Іпотека як спосіб забезпечення зобов'язань
1.6.2. Особливості іпотечного кредитування
2. ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ
2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
1.Спрос
2.Полезность
3.Дефіцітность
4.Возможность отчуждаемості об'єктів
2.2. Основні види вартості нерухомості
Ринкова вартість об'єкта оцінки
Інвестиційна вартість
Ліквідаційна вартість об'єкта оцінки
Утилізаційна вартість об'єкта оцінки
Вартість об'єкта оцінки для цілей оподаткування
Спеціальна вартість об'єкта оцінки
вартість діючого підприємства
страхова вартість
2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
Принцип найкращого і найбільш ефективного використання (ННЕІ)
Принцип вкладу
Принцип граничної продуктивності
Принцип збалансованості
Принцип корисності
Принцип заміщення
Принцип очікування
Принцип зовнішнього впливу
Принцип змін
Принцип конкуренції
Принцип попиту та пропозиції
Принцип відповідності
2.4. Види оцінки нерухомості
Масова оцінка нерухомості
Індивідуальна оцінка нерухомості
«Попередній огляд і план оцінки»
«Збір та перевірка даних»
Етап «Застосування підходів до оцінки»
«Узгодження результату оцінки»
2.5. Підходи до оцінки нерухомості
2.5.1. Порівняльний підхід
Умови застосування порівняльного підходу:
Основні вимоги до аналогу:
Етапи порівняльного підходу:
Переваги порівняльного підходу:
Недоліки порівняльного підходу:
2.5.2. Витратний підхід
Переваги витратного підходу:
Недоліки витратного підходу:
2.5.3. Прибутковий підхід
Етапи дохідного підходу:
2.6. Оцінка землі
2.6.1. Аналіз найкращого і найбільш ефективного використання землі
2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
2.7. Методи оцінки землі
Метод порівняння продажів
Метод капіталізації земельної ренти
Метод розподілу
Метод виділення
Метод залишку
Метод розбивки на ділянки
2.8. Звіт про оцінку нерухомості
Структура звіту про оцінку
3. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ інвестованого капіталу НА ОСНОВІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ інвестованого капіталу НА ОСНОВІ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ДОХОДУ
3.1. Пряма капіталізація
Пряма капіталізація
Валовий рентний множник (RM)
Метод порівняння продажів
Метод коефіцієнта покриття боргу
Метод інвестиційної групи
Метод інвестиційної групи для фінансових складових.
Метод інвестиційної групи для фізичних складових.
Метод коефіцієнта дійсного валового доходу
Застосування коефіцієнтів валового доходу.
Метод залишку
3.2. Капіталізація доходу за нормою віддачі
3.2.1. Дисконтування грошових потоків
Метод дисконтування грошових потоків
Грошовий потік
Реверсія
3.2.2. Прогнозування грошових потоків від реверсії
3.2.3. Визначення ставки дисконтування
Ставка дисконтування
Метод підсумовування.
Метод ринкового аналізу.
Метод порівняння альтернативних інвестицій.
Метод інвестиційної групи (об'єднання інвестицій).
3.2.4. Капіталізація за розрахунковими моделям
Ставка дисконту
Ставка відшкодування
Ефективна податкова ставка
Повернення капіталу
Відшкодування
Ставка відшкодування
Метод відшкодування рівними частками
Модель нескінченного потоку доходу
Метод Інвуд
Метод Хоскольда
3.2.5. Капіталізація рівномірно змінюються доходів
3.3. Іпотечне-інвестиційний аналіз
Період окупності
4. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ІНВЕСТУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ
4.1. Критерії ефективності інвестиційних проектів
Індекс прибутковості
Середній дохід на чистий капітал.
4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
Метод коефіцієнта покриття боргу
Аналіз періоду окупності
Дисконтування нормами віддачі, скоригованими на ризик
Аналіз чутливості
Метод Монте-Карло.
Аналіз беззбитковості
4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
Безризикові інвестиції
Ринковий ризик
Ризик, пов'язаний з інвестиціями в нерухомість
Виділяються наступні джерела ризику інвестицій у нерухомість:
4.5. Критерії прийняття рішень про фінансування нерухомості
Ставка відсотка
Рівень позикового фінансування
Термін амортизації
Попит і пропозиція.
Ризики
Місцезнаходження.
Прибутковість.
Контрольні питання з курсу «Економіка нерухомості»
СПИСОК
Економіка та управління народним господарством (по галузях):
  1. Сафіуллін А. Р.. Економіка добробуту. Теорія і практика - 2007
  2. Гераськин М.І.. Узгодження економічних інтересів у корпоративних структурах - 2005 р.
  3. Гриненко С. В.. Економіка нерухомості - 2004
  4. Арбузов В.В., Грузин Д.П., Сімакін В.І.. Економіка природокористування і природоохорони - 2004
  5. Булганіна С.Н.. Природа і структура економічних суб'єктів - 2003
  6. Тюгашев Е.А.. Економіка сім'ї та домашнього господарства - 2002 рік
  7. Тюгашев Е.А.. Економіка домашнього господарства та навколишнього соціуму - 2002 рік
  8. Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості - 2002 рік
  9. Невідомий. Взаємодія видів транспорту - 2000
  10. Касьянова AA. Операції з товарами і послугами - 2000
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка