Головна
ГоловнаЮриспруденціяАрбітражний процес → 
« Попередня Наступна »
К.І. Карабанова. Курс лекцій з арбітражного процесу, 2002 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами


Набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції, переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення.
Перегляд за нововиявленими обставинами постановою і визначень арбітражного суду апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих в порядку нагляду постанов та ухвал Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, якими змінено судовий акт арбітражного суду першої, апеляційної та касаційної інстанцій або прийнятий новий судовий акт, проводиться тим судом, який змінив судовий акт або прийняв новий судовий акт.
Підставами перегляду судових актів за нововиявленими обставинами є:
істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявнику;
встановлені набрав законної сили вироком суду фальсифікація докази, завідомо неправдивий висновок експерта, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний переклад, що потягли за собою прийняття не-законного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
встановлені набрав законної сили вироком суду злочинні діяння особи, що у справі, або його представника чи злочинні діяння судді, вчинені при розгляді даної справи;
скасування судового акта арбітражного суду або суду загальної юрисдикції чи постанови іншого органу, що стали підставою для прийняття судового акта у даній справі;
визнана набрав законної сили судовим актом арбітражного суду або суду загальної юрисдикції недійсною угода, яка спричинила за собою ухвалення незаконного або необгрунтованого судового акта у даній справі;
визнання Конституційним Судом Російської Федерації не відповідає Конституції Російської Федерації закону, застосованого арбітражним судом у конкретній справі, у зв'язку з прийняттям рішення по якому заявник звертався до Конституційного Суду Російської Федерації;
встановлене Європейським Судом з прав людини порушення положень Конвенції про захист прав людини та основних свобод при розгляді арбітражним судом конкретної справи, у зв'язку з прийняттям рішення по якому заявник звертався до Європейського Суду з прав людини.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду, який прийняв цей судовий акт, особами, що у справі, не пізніше трьох місяців з дня відкриття обставин, які є підставою для перегляду судового акту.
За клопотанням особи, яка звернулася із заявою, пропущений строк подання заяви може бути відновлений арбітражним судом за умови, якщо клопотання подано не пізніше шести місяців з дня відкриття обставин, які є ос-нування перегляду, і арбітражний суд визнає причини пропуску строку поважними.
Заява про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами подається до арбітражного суду в письмовій формі. Заява підписується особою, яка подає заяву, або її представником, уповноваженим на підписання заяви.
У заяві про перегляд судового акта за нововиявленими-шимся обставинам повинні бути зазначені:
найменування арбітражного суду, до якого подається заява;
найменування особи, яка подає заяву, та інших осіб, що беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце проживання;
найменування арбітражного суду, прийняв судовий акт, про перегляд якого за нововиявленими обставинами клопоче заявник; номер справи, дата прийняття судового акта; предмет спору;
вимога особи, яка подає заяву; нововиявлена ??обставина, що є, на думку заявника, підставою для постановки питання про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, зі посиланням на документи, що підтверджують відкриття або встановлення цієї обставини;
перелік доданих документів.
У заяві можуть бути також вказані номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти осіб, що у справі, та інші відомості.
Особа, яка подає заяву, зобов'язана надіслати іншим особам, які беруть участь у справі, копії заяви та доданих документів, які у них відсутні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
До заяви мають бути додані:
копії документів, що підтверджують нововиявлені обставини;
копія судового акта, про перегляд якого ходатай- ствует заявник;
документ, що підтверджує направлення іншим особам, бере участі у справі, копій заяви та документів, які у них відсутні;? 4) довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження особи на підписання заяви.
Питання про прийняття заяви до провадження арбітражного суду вирішується суддею одноособово в п'ятиденний строк з дня його надходження до арбітражного суду.
Про прийняття заяви до провадження арбітражний суд виносить ухвалу.
У визначенні вказуються час і місце проведення судового засідання з розгляду заяви.
Копії ухвали направляються особам, бере участі у справі.
Арбітражний суд повертає заявнику подану ним заяв-ня про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, якщо при вирішенні питання про прийняття його до виробництва встановить, що:
заяву подано з порушенням правил, встановлених АПК РФ;
заяву подано після закінчення встановленого терміну і відсутня клопотання про його відновлення або в восстанов-леніі пропущеного строку подання заяви відмовлено;
не дотримані вимоги, пропоновані АПК РФ до форми і змісту заяви.
Про повернення заяви виноситься ухвала.
Копія ухвали надсилається заявнику разом з заяв-ленням і доданими до неї документами не пізніше наступного дня після дня його винесення.
Визначення арбітражного суду про повернення заяви може бути оскаржено.
Заява про перегляд вступило в законну силу судового акта за нововиявленими обставинами арбітражний суд розглядає в судовому засіданні у строк, що не перевищує місяця з дня її надходження до арбітражного суду.
Заявник та інші особи, що у справі, повідомляються про час і місце судового засідання. Неявка належним чином повідомлених осіб не є перешкодою для розгляду заяви.
За результатами розгляду заяви про перегляд вступили в законну силу рішення, постанови, ухвали за нововиявленими обставинами арбітражний суд або приймає рішення, постанову про задоволення заяви і скасування раніше прийнятого ним судового акта за нововиявленими обставинами, або виносить ухвалу про відмову в задоволенні заяви.
У разі скасування судового акта за нововиявленими обставинами справа повторно розглядається тим же ар-арбітражного судом, яким скасовано раніше прийнятий ним судовий акт, в загальному порядку.
Арбітражний суд має право повторно розглянути справу безпосередньо після скасування судового акта в тому ж судовому засіданні, якщо особи, що у справі, або їх представники присутні в судовому засіданні і не заявили заперечень щодо розгляду справи по суті в тому ж судовому засіданні.
Копії ухвали про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами направляються особам, бере участі у справі.
Рішення, постанову арбітражного суду про скасування судового акта за нововиявленими обставинами і ухвалу про відмову у задоволенні заяви про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами можуть бути оскаржені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ АРБІТРАЖНОГО СУДУ за нововиявленими обставинами "
 1. 2. Прийняття судового акта за результатами розгляду заяви
  Розглянувши у судовому засіданні заяву про перегляд судового акта за нововиявленими обставинами, арбітражний суд приймає судовий акт, форма якого залежить від того, задоволено заяву чи ні. Якщо заява задовольняється і, відповідно, судовий акт скасовується, арбітражний суд першої інстанції приймає рішення (арбітражний суд апеляційної, касаційної чи наглядової
 2. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
  Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими
 3. Перегляд судових актів арбітражного суду за нововиявленими обставинами
  Набрали законної сили рішення, визначення, прийняті арбітражним судом першої інстанції , переглядаються за нововиявленими обставинами судом, який прийняв ці рішення, визначення. Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал арбітражного суду апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих в порядку нагляду постанов та ухвал Вищого Арбітражного
 4. Література
  Громов М., Цибулевская О., Франціфоров Ю. Про вдосконалення процесуальної регламентації інституту розгляду арбітражних справ за нововиявленими обставинами / / Вісник ВАС РФ. 2000. № 6. Жильцова Н., Франціфоров Ю. , Громов М. Перегляд за нововиявленими обставинами судових актів арбітражного суду, що набрали законної сили / / Законність. 2001. № 5. Фалькович М. Перегляд
 5. 2.Стадии арбітражного процесу
  Арбітражний процес є не просто сукупністю дій, врегульованих нормами арбітражного процесуального права, а їх певною системою. Процесуальні дії, що здійснюються учасниками арбітражного процесу, в залежності від процесуальної мети їх вчинення та їх утримання, утворюють стадії арбітражного процесу. Таким чином, стадія арбітражного процесу - сукупність
 6. 6. Система арбітражного процесуального права
  Система галузі права являє собою сукупність всіх її норм і підрозділ їх на структурні частини - в основному, на інститути . Система галузі права традиційно складається з 2 частин: загальної і особливої. Загальна частина арбітражного процесуального права - це система норм і правових інститутів, які на меті регулювання найбільш загальних рис процесуальних відносин, всіх стадій
 7. 2. Окремі види джерел арбітражного процесуального права
  Конституція РФ (гл. 7), де закріплені основні положення про судову владу, принципах її функціонування. Конституція РФ тепер підлягає безпосередньому застосуванню в судовій практиці. Так, саме ст. 46 Конституції РФ (ч. 1) як джерело арбітражного процесуального права була покладена в основу постанови Конституційного Суду РФ від 03.02.1998 р. N 5-П "У справі про перевірку
 8. 4. Повноваження представників і порядок їх оформлення
  Оскільки представники в арбітражному процесі здійснюють процесуальні дії від імені та за дорученням уповноважили їх осіб, то, відповідно, обсяг повноважень повіреного визначається процесуальним становищем довірителя: позивача, відповідача, третьої особи без самостійних вимог і т.д. Разом з тим обсяг повноважень представника визначається і тим, які саме з наявних у
 9. 2. Види процесуальних строків
  Все процесуальні терміни залежно від способу встановлення можна розділити на 2 групи: терміни, встановлені чинним процесуальним законодавством; терміни, встановлювані арбітражним судом (суддею). Залежно від суб'єкта, якому адресовані конкретні процесуальні строки, їх можна поділити на 3 групи: терміни для дій, скоєних самим арбітражним судом (суддею );
 10. 4.Обжалованіе судових актів
  В системі арбітражних судів у Російської Федерації склалася дворівнева система оскарження судових актів, прийнятих арбітражними судами: зацікавлені особи мають право оскаржити рішення чи іншої судовий акт, який підлягає, відповідно до АПК РФ, оскарженню, в апеляційному та (або) касаційному порядку. Основна відмінність між двома зазначеними порядками оскарження полягає в наступному: