ГоловнаФінансиФінанси і кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

7.2 Показники ГД


Універсального показника ГД не існує!
Тт тт обслужіваніеГД. 1Г1, С0 /, Л
1) Норма Обслуговування Боргу = - <10-15% (нормально)
експорт
< 15-20% (зона підвищеної небезпеки)
<20-30% (зона високої небезпеки)
обслужіваніеГД <5%
) ввп <0
ГД
- <2 ... 3 рази
експорт
-ГД-<50% (для ЄС - 60%) ВВП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2 Показники ГД "
 1. 2.1, НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  Підприємницька діяльність і економіка країни в значній мірі залежать від державної політики. Своїми діями держава може суттєво загальмувати або прискорити ці процеси. Ринкова економіка, незважаючи на її багато позитивні риси, не здатна автоматично регулювати всі економічні та соціальні процеси в інтересах усього суспільства і кожного громадянина. Вона не
 2. 2.3. МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА підприємницької діяльності та ЕКОНОМІКУ КРАЇНИ
  Держава для виконання своїх функцій і регулювання економіки використовує як економічні (непрямі), так і адміністративні (прямі) методи впливу на підприємницьку діяльність й економіку країни шляхом видання та коригування відповідних законодавчих актів і постанов, а також шляхом проведення певної економічної політики. Світовий досвід країн з розвиненою
 3. 3.1. Народногосподарському комплексі КРАЇНИ ТА ЙОГО СТРУКТУРА
  Росія має всі умови для того, щоб в самий найближчий час стати однією з найрозвиненіших країн світу. Життєве її простір становить 17100000 км2; це приблизно в 1,5 рази більше території США, Англії, Німеччини, Франції, Італії та Японії, разом узятих. Чисельність населення Росії в 2003 р. становила 145 200 000 чол., А чисельність економічно активного населення з високим
 4. 3.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ РФ ТА ЇЇ ВЕДУЧА РОЛЬ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
  Для розвитку економіки будь-якої держави важливі всі галузі народного господарства, але основою, фундаментом її є все ж промисловість. Промисловість виступає провідною галуззю економіки з наступних причин: розвиток промисловості, особливо таких галузей, як електроенергетика, машинобудування та хімічна, є основою для прискорення НТП в усьому народному господарстві; промисловість,
 5. 3.3. СУТНІСТЬ ГАЛУЗІ І галузевої структури промисловості
  Галузева диференціація промисловості - виникнення все нових і нових її галузей - це постійний процес, обумовлений розвитком суспільного розподілу праці. Розрізняють три форми суспільного розподілу праці: загальне, приватне і одиничне. Загальний поділ праці виражається в поділі суспільного виробництва на великі сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське
 6. Контрольні питання
  Які основні причини кризових явищ в економіці Росії? Чому промисловість є провідною галуззю на-родногохозяйства? Які наиболеепрогрессивныеотраслипромышленностии чому вони є такими? Що таке галузь і галузева структура промисловості? Які показники і критерії характеризують прогресив-ностъотраслевойструктурыпромышленности? Який механізм впливу
 7. 4.2. СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ПОКАЗНИКИ РІВНЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  Концентрація - це процес, спрямований на збільшення випуску продукції або надання послуг на підприємстві. Концентрація на підприємстві може розвиватися на основі різних форм; збільшення випуску однорідної продукції (специализиро-ванні підприємства); збільшення випуску різнорідної продукції (універсальні підприємства); розвитку концентрації на основі комбінування виробництва
 8. 4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися. Відомо,
 9. 4.4. концентрації та монополізації В ЕКОНОМІЦІ, ЇХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК
  Давно відомо, що концентрація і монополізація як явища в економіці тісно взаємопов'язані між собою. Але з цього не випливає, що концентрація обов'язково призводить до появи підприємства-монополіста або групи підприємств-монополістів. У країнах з ринковою економікою вже давно склалася дієва система антимонопольного законодавства, на основі якої держава регулює процеси
 10. 5.1. СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ПОКАЗНИКИ РІВНЯ спеціалізації та кооперування виробництва
  Спеціалізація - це процес зосередження випуску певних видів продукції в окремих галузях промисловості, на окремих підприємствах та їх підрозділах, тобто це процес виробництва однорідної продукції або виконання окремих технологічних операцій. Спеціалізація виробництва являє собою одну з форм поділу суспільної праці та організації виробництва. В
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка