ГоловнаФінансиЛізинг
ЗМІСТ:
І.В . Антоненко. ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК лізингоодержувача: ПРАВО, ПОДАТКИ, БУХУЧЕТ, ФІНАНСИ лізингової угоди, 2007
Мета даної книги - дати можливість лізингоодержувачам, в тому числі потенційним, отримати в одному виданні відповіді на максимально можливе коло питань з фінансової стороні лізингу, його правовому оформленню, відображенню в податковому та бухгалтерському обліку. Кожному з вищенаведених аспектів договору лізингу присвячена окрема глава книги. При підготовці даної роботи автор проаналізував більше 2 тисяч постанов федеральних арбітражних судів за цивільно-правовим і податкових спорів в області лізингу, а також листів Мінфіну Росії і ФНС Росії з питань оподаткування лізингоотримувачів. У цьому виданні дані практичні рекомендації лизингополучателям з вибору найбільш вигідної пропозиції з боку лізингової компанії, звернуто увагу читачів на важливі положення договору лізингу, що можуть погіршувати становище лізингоодержувача, наведені позиції ФНС і Мінфіну з найбільш гострих проблем оподаткування лізингоодержувача, думка судів з даних проблем і аргументи на спростування претензій податківців щодо більшості спірних питань.
Коротко про лізинг
1. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ЛІЗИНГУ
1.1. Порівняльний аналіз відтоку грошових коштів при придбанні майна з використанням різних джерел фінансування
1.2. Вибір оптимального для лізингоодержувача пропозиції з боку лізингових компаній
1.3. Вплив договору лізингу на фінансову звітність лізингоодержувача
2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЛІЗИНГУ
2.1. Законодавство про лізинг
2.2. Визначення лізингу, його відмінність від оренди з правом викупу. Види лізингу
2.3. Лізинг і антимонопольне законодавство
2.4. Лізинг і корпоративне законодавство
2.5. Лізинг і законодавство про протидію легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму
2.6. Лізинг та митне, валютне законодавство Лізингодавець - російська компанія
Лізингодавець - іноземна компанія
2.7. Істотні умови договору лізингу та наслідки їх недотримання
2.8. Термін дії договору лізингу
2.9. Зворотний лізинг
2.10. Сублизинг
2.11. Зміна обличчя у зобов'язанні за договором лізингу Перемена лізингоодержувача
Перемена лізингодавця
2.12. Особливості страхування в системі лізингової угоди
2.13. Реєстрація договору лізингу, прав за договором і лізингового майна
Лізинг нерухомості
Лізинг автотранспорту
Лізинг самохідних машин
2.14.Обращеніе стягнення на лізингове майно
Лізингові платежі, аванси за договором лізингу
Викупна ціна предмета лізингу
Графік нарахування лізингових платежів і графік сплати лізингових платежів
Аванси за договором лізингу
2.16. Балансовий облік лізингового майна
2.17. Права та обов'язки сторін за договором лізингу Права лізингоодержувача
Обов'язки лізингоодержувача
Права лізингодавця
Обов'язки лізингодавця
2.18. Важливі положення договору лізингу, на які слід звернути увагу
2.19. Розірвання договору лізингу, завершення договору лізингу
З ініціативи лізингодавця
З ініціативи лізингоодержувача
3. ОПОДАТКУВАННЯ МАЙНА І ОПЕРАЦІЙ ПО ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ
3.1. Податок на додану вартість
3.1.1. Основні претензії, що пред'являються лизингополучателям податковими органами при перевірці обгрунтованості застосування відрахувань з ПДВ
Арбітражна практика
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Арбітражна практика
Арбітражна практика
3.1.2. Відсутність реальних витрат лізингоотримувача, а також несумлінність сторін договору лізингу як мотив відмови лізингоодержувачу податковими органами у відрахуванні ПДВ у складі нарахованих лізингових платежів
Арбітражна практика
3.1.3. ПДВ при міжнародному лізингу
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Офіційна позиція податкових органів
Офіційна позиція податкових органів
3.1.4. ПДВ при здійсненні лізингоодержувачем поліпшень лізингового майна, а також при здійсненні його капітального ремонтаОфіціальная позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.1.5. ПДВ та курсові різниці по лізингових платежах
3.1.6. Інші питання, які стосуються ПДВ у складі лізингових платежейОфіціальная позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.2. Податок на прибуток організацій
3.2.1. Лізингоодержувач застосовує метод нарахування з метою оподаткування прібилі3.2.1.1. Лізингове майно враховується на балансі лізингодавця
Офіційна позиція податкових органів
2. На яку дату лізингоотримувач вправі визнати витрата у вигляді нарахованого лізингового платежу у разі, якщо договором лізингу передбачено неежемесячное нарахування лізингових платежів?
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача
3. Документальне підтвердження витрат лізингоодержувача на послуги за договором лізингу з метою оподаткування прібиліОфіціальная позиція податкових органів
4. Чи впливає на облік лізингових платежів для цілей оподаткування прибутку лізингоодержувача той факт, що отримане в лізинг майно використовувалося раніше іншим лізингоодержувачем? Офіційна позиція податкових органів
Офіційна позиція податкових органів
6. Може лізингоодержувач відносити до складу витрат для цілей оподаткування прибутку суму нарахованого лізингового платежу в частині викупної вартості лізингового майна (у тому числі якщо вона не виділена в складі лізингових платежів окремою сумою) чи ні?
Офіційна позиція податкових органів
Офіційна думка податкових органів
Арбітражна практика
Лізингове майно враховується на балансі лизингополучателяОфициальная позиція податкових органів
Арбітражна практика
7. Чи правомірне віднесення до складу витрат для цілей оподаткування лізингових платежів, нарахованих до моменту отримання майна в лізинг?
Арбітражна практика
8. Чи можлива ситуація, при якій лізингоотримувач здійснюватиме безоплатне користування лізинговим майном з відповідними податковими наслідками? Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
9. Вплив дотримання порядку реєстрації договору лізингу, додаткової угоди до договору лізингу і (або) лізингового майна на можливість лізингоодержувача враховувати лізингові платежі та амортизацію лізингового майна з метою оподаткування прібиліРегістрація договору лізингу Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Реєстрація додаткової угоди про зміну розміру лізингових платежів до зареєстрованого договору лізінгаОфіціальная позиція податкових органів
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Реєстрація лізингового майна Нерухомість
Автотранспорт і спецтехніка Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
10. Застосування податковими органами терміну "несумлінність" відносно лізингоотримувачів в суперечках з податку на прібильАрбітражная практика
Арбітражна практика
11. Застосування податковими органами статті 40 НК РФ з метою податкового контролю за обгрунтованістю витрат лізингоодержувача у вигляді лізингових платежів з метою оподаткування прибутку, а також питання про економічну виправданості витрат лізингоодержувача на сплату лізингових платежів (пункт 1 статті 252 НК РФ) Застосування статті 40 НК РФ до лізинговим правовідносин
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
Економічна виправданість витрат лізингоодержувача за лізинговими платежами з метою оподаткування прибутку
Арбітражна практика
Офіційна позиція податкових органів
12. Вплив на базу оподаткування лізингоодержувача з податку на прибуток дострокового припинення договорализингаОфициальная позиція податкових органів
13. Вплив угоди про перенайме предмета лізингу на базу оподаткування з податку на прибуток вибуває з договору лизингополучателяОфициальная позиція податкових органів
14. Документальне підтвердження переходу права власності на майно за договором лізінгаОфіціальная позиція податкових органів
15. Як враховується в податковому обліку лізингоодержувача предмет лізингу після завершення договору лізингу та переходу права власності на лізингове майно до лізингоодержувача? Офіційна позиція податкових органів
3.2.1.2. Лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача
1. Чи можливо для цілей оподаткування прибутку застосовувати коефіцієнт прискореної амортизації лізингового майна без застосування аналогічного коефіцієнта для цілей бухгалтерського обліку?
2. Чи необхідно в обліковій політиці лізингоодержувача для цілей оподаткування фіксувати факт застосування підвищувального коефіцієнта амортизації по лізинговому майну, що враховується на балансі лізингоодержувача, і розмір зазначеного коефіцієнта?
Арбітражна практика
3. Про можливість зміни з 01.01.2002 порядку начісленіяамортізаціі для цілей оподаткування прибутку по лізинговому майну, що є предметом договору лізингу, укладеного до 01.01.2002
4. Чи має право лізингоодержувач, який отримав у лізинг до 01.01.2002 легковий автомобіль вартістю понад 300 тисяч рублів і (або) пасажирський мікроавтобус вартістю понад 400 тисяч рублів, застосовувати після 01.01.2002 щодо зазначеного майна методи і норми амортизації, що існували на момент отримання його в лізинг, а також підвищувальний коефіцієнт не вище 3 і не застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,5?
5. Чи має право лізингоодержувач, який отримав у лізинг майно, що використовується для роботи в умовах агресивного середовища і (або) підвищеної змінності, застосовувати підвищуючий коефіцієнт не вище 3 разом з коефіцієнтом, не вище 2, тобто застосовувати загальний коефіцієнт не вище 6?
7. Чи вправі лізингоодержувач визначити для цілей оподаткування прибутку строк корисного використання лізингового майна виходячи з терміну договору лізингуПро ні?
8. Яким чином лізингоодержувач повинен документально підтвердити первісну вартість лізингового майна, врахованого у нього на балансі?
9. Яку дату слід вибрати лізингоодержувачу в якості дати визнання витрат у вигляді нарахованого лізингового платежу?
10. Як на практиці необхідно застосовувати норми про порядок обліку для цілей оподаткування прибутку лізингоодержувача амортизації лізингового майна, а також лізингового платежу за мінусом зазначеної амортизації? Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.2.2. Лізингоодержувач застосовує касовий метод з метою оподаткування прибутку
3.2.3. Міжнародний лізинг
Офіційна позиція податкових органів
Офіційна позиція податкових органів
Послуги з доставки лізингового майна
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.2.4. Сумові різниці по лізингових платежах, номінованим в у. е. або іноземній валютеАрбітражная практика
Офіційна позиція податкових органів
3.2.5. Віднесення на витрати інших витрат, пов'язаних з лізинговим майном та договором лізингу
Арбітражна практика
Арбітражна практика
Витрати на ремонт Офіційна позиція податкових органів
Витрати на доставку, монтаж, пусконалагодження та інші капітальні витрати, пов'язані з доведенням лізингового майна лізингоодержувачем до стану, придатного до іспользованіюОфіціальная позиція податкових органів
Витрати на реєстрацію лізингового майна або договору лізингу
Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.2.6. Покращення лізингового майна Віддільні поліпшення лізингового майна Офіційна позиція податкових органів
Невіддільні поліпшення лізингового майна Офіційна позиція податкових органів
Арбітражна практика
3.2. 7. Застосування лізингоодержувачем амортизаційної премії по лізинговому майну, що враховується на його балансі
3.3. Податок на майно організацій
3.3.1. Лізингове майно враховується на балансі лизингодателяЛизингодателем є резидент РФ
3.3.2. Лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача
Офіційна позиція податкових органів
Чи обгрунтовано застосування лізингоодержувачем у бухгалтерському обліку підвищувального коефіцієнта до основної норми амортизації при застосуванні лінійного методу амортизації?
Арбітражна практика
Лизингополучателем є індивідуальний підприємець
Лизингополучателем є юридична особа, що застосовує спрощену систему оподаткування (ССО)
Офіційна позиція податкових органів
3.4. Транспортний податок
Арбітражна практика
 3.4.1. Наземні транспортні засоби
 Автотранспорт
 Лізинговий автотранспорт зареєстрований на лізингодавця
 Офіційна позиція податкових органів
 Лізинговий автотранспорт зареєстрований на період дії договору лізингу на лізингоодержувача минаючи первинну реєстрацію на лізінгодателяОфіціальная позиція податкових органів
 Лізингодавцем є нерезидент РФОфіціальная позиція податкових органів
 Самохідні машини Офіційна позиція податкових органів
 Викрадені транспортні засоби
 Транспортний податок для сільськогосподарських товаровиробників
 Порядок визначення категорії об'єкта оподаткування транспортним податком в цілях вибору ставки налогаОфіціальная позиція податкових органів
 Арбітражна практика
 3.4.2. Водні транспортні засоби
 3.4.3. Повітряні транспортні засоби
 Офіційна позиція податкових органів
 Арбітражна практика
 3.5. Земельний податок
 Офіційна позиція податкових органів
 Предметом договору лізингу є приміщення в багатоквартирному домеОфіціальная позиція податкових органів
 3.6. Спрощена система оподаткування (ССО)
 Офіційна позиція податкових органів
 3.6.1. Порядок врахування у складі витрат лізингових платежів
 Офіційна позиція податкових органів
 Викупна вартість лізингового майна
 Арбітражна практика
 3.6.2. Порядок обліку інших витрат, пов'язаних з договором лізингу та лізинговими майном
 Витрати на страхування Офіційна позиція податкових органів
 Витрати на монтаж лізингового майна Офіційна позиція податкових органів
 3.6.3. Особливості обліку витрат за договором лізингу індивідуальними підприємцями, що сплачують ПДФО і ЕСН по доходах, отриманих від підприємницької діяльності
 Арбітражна практика
 3.7. Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок - ЕСХН)
 Офіційна позиція податкових органів
 3.8. Плата за негативний вплив на навколишнє середовище
 Офіційна позиція податкових органів
 Плата за негативний вплив на навколишнє середовище щодо автотранспорту, отриманого в лізинг
 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ У лізингоодержувача
 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ У лізингоодержувача
 4.1. Лізингове майно враховується на балансі лізингодавця
 4.2. Лізингове майно враховується на балансі лізингоодержувача
 4.3. Розрахунок та відображення в бухгалтерському обліку лізингоодержувача податку на майно організацій при здійсненні лізингової угоди
 Офіційна позиція Мінфіну Росії
 4.4. Відображення в бухгалтерському обліку лізингоодержувача операцій страхування отриманого в лізинг майна, а також страхового випадку
 4.5. Окремі питання, пов'язані з бухгалтерським обліком лізингоодержувачем операцій за договором лізингу
 Арбітражна практика
 Чи можливе застосування понижуючого коефіцієнта при обчисленні амортизації лізингового майна в бухгалтерському обліку? Офіційна позиція Мінфіну Росії
 Офіційна позиція Мінфіну Росії
 Список згадуються в книзі нормативних актів з розшифровкою їх повних реквізитів, наведених у тексті книги в скороченому вигляді (список складений за хронологією першої згадки відповідного нормативного акту в тексті книги)
 Лізинг:
енциклопедія  асорті  печінка  майонез  запіканка