Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка → 
« Попередня
Девід Меджі. ШЛЯХ КОМПАНІЇ John Deere, 2007 - перейти до змісту підручника

Примітки

Неможливо писати про John Deere, не згадавши книгу Уейна Г. Бролі молодшого «Компанія Джона Діра: історія Deere and Company і її час »[Wayne G. Broehl Jr. John Deere's Company: A History of Deere and Company and Its Times, Doubleday, 1984). Тоді як «Шлях компанії John Deere» - це сучасний проект, постро енний за принципом вилучення уроків з історичних фактів, а не просто характеристика компанії, виходячи з її історії, книга Бролі залишається вкрай цінним джерелом ніком. Написання книги зайняло шість років, і її автор прак тично не залишив жодного білої плями на карті. Рабо та по праву займає місце серед кращих корпоративних біографій і містить безліч подробиць і деталей. Хоча в своєму проекті я використовував зовсім небагато цитат з неї, вона проте є основним джерелом знань про засновника і першого днями компанії.
Ще одна робота, яку слід відзначити в тому ж дусі, це «Історія про John Deere» {The John Deere Story] - подроб ная біографія Джона і Чарльза Діра, опублікована в 2005 році видавництвом Northern Illinois University Press і написана Нейлом Далстормом, завідувачем архівним каталогом John Deere (я говорив про нього в розділі «Вираз вдячності»). Всім, хто займається вивченням істо рії компанії, слід звернутися до написаної ним біо графії Джона і Чарльза Діра, безсумнівно найбільш під робние роботі, присвяченій засновнику компанії і його синові.
Серед інших книг, про які потрібно сказати, назву «Трактора John Deere: перше покоління потужності» Холлі JI. Боллінгер (Holly L. Bollinger, John Deere Tractors: The First Generation of Power, Motorbooks International, 2004) і «John Deere: історія в фотографіях» Роберта Н.
Пріппса (Robert N. Pripps, John Deere: A Photographic History, Motorbooks, 1995). Ці багато ілюстровані видання дають візу ально уявлення про історію компанії, яка в зна чительной ступеня визначила сільськогосподарський лан дшафт Америки. Крім того, величезну цінність представ ляє власна публікація John Deere книга «Справжні цінності» (Genuine Value, 2000), яку я рекомендую прочитати кожному, хто цікавиться компанією.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Примітки "
 1. ГЛАВА Х "Наказ" Катерини II 30 липня 1767,
  ЦЬОГО Комісія про твір проекту нового Уложення (Повне зібр. зак. Рос. Імп. № 12949) 143. Ми тут не мають наміру вступати в розлоге дослідження злочинів, і в докладний поділ кожного з них на різні роди, і яке покарання із усяким з цих пов'язане. Ми їх вище сього розділили на чотири роду: інакше мно267 жество і відмінність цих предметів, також різні обставини
 2. 2.2. Транснаціональні банки - фінансова база міжнародного бізнесу
  Головними партнерами транснаціональних корпорацій по між народному бізнесу за останні півтора століття стали транснаціональні банки (ТНБ), які зародилися в тих же, що й ТНК, розвинених країнах і пройшли довгу і складну еволюцію паралельно і навіть спільно з ТНК. Останні ніколи не змогли б домогтися економічної незави симости і всесвітнього впливу, якби вони діяли самостійно,
 3. 20.1. Основні центри машинобудування
  В епоху бурхливого розвитку науково-технічної революції машино будову стало швидко розвиватися в десятках нових країн, тому жодна інша галузь промисловості не може зрівнятися з ним по распрост поранення. І проте відмінності між окремими країнами доста точно великі. Більше 90% всієї машинобудівної продукції вироб водиться економічно розвиненими країнами. У сучасному світовому
 4. 25.3. Види послуг та операцій у міжнародному банківському бізнесі
  Міжнародна діяльність банку в інтересах його клієнтів укла дивается в універсальну систему видів міжнародної торгівлі послуги оф гами Світової організації торгівлі (СОТ) з точки зору способів надання таких послуг. Ці способи перераховані в основному документі СОТ, що регламентує співпрацю країн у сфері послуг - Гене рального угоді про торгівлю послугами (ГАТС), включаючи: транскордонну
 5. * (№)
  * (1) В країнах системи континентального (цивільного) права розподіл права на приватне і публічне є фундаментальним і визначає в тому числі організацію судової системи (див., наприклад: Aubert J.-L. Introduction au droit et themes fondamentaux du droit civil. 9-е ed. P., 2002. P. 33, 45). Проте в Росії всі цивільні суди є одночасно судами та приватного, і публічного права.
 6. 1.Путі пожвавлення інвестиційної активності підприємств
  Для зростання інвестиційної ак тивності підприємств потрібно взаємопов'язане вирішення низки завдань. Важливо насамперед підвищити якість менеджмен ту (в першу чергу - фінансового) на підприємствах і укре пити їх інвестиційний потенціал за рахунок підвищення ефек тивності господарювання. Необхідні також розробка но вих підходів до амортизаційної політики і ослаблення подат кового тягаря на
 7. Запитання і завдання
  1.Учений-економіст Ірвінг Крістол (США) заявив: "Все чаші керівники вищої ланки називають себе "менеджера мі", а іноді навіть "професійними менеджерами". Але, якщо це дійсно так,., то їм здорово переплачують ". Чому так думає І.Крістоль? Чому так високо (у порівнянні з іншими співробітниками фірм) оплачуються керівні працівники фірм у країнах "ринкової економіки".
 8. Завдання
  1. Запишіть у відповідні статті дебету або кредиту платіжного балансу Росії наступні угоди і визначте, како під буде сальдо по цих операціях: а) українська фірма виплатила дивіденди, еквівалентні 200 тис. дол, російському власникові її акцій, б) алжирська компанія виплатила зарплату 500 тис. дол російським фахівцям, що працюють за контрактом з цією компанією на
 9. 10.2. ТЕОРІЯ паритету процентних ставок
  Як у гол. 9, торгівля валютою пов'язана не тільки і не стільки з обслуговуванням зовнішньоторговельних операцій. Ос новних її частина припадає на угоди, укладені з метою отримання прибутку. З переходом міжнародної валютної системи на плаваючі курси така торгівля валютою різко ак-тівізіровалась. Вона здійснюється у вигляді банківських депози тов. Попит на банківський депозит в іноземній
 10. 14.2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
  Після краху Бреттон-Вудської системи валютні кризи 1990-х рр.., Що вразили послідовно країни з розвиваючі мися ринками, знову породили гострі дискусії про роль МВФ. З'явилося безліч пропозицій про реорганізацію всієї між родного валютної системи, що включає заміну МВФ в цій системі іншою структурою. Однак у міру поглиблення в поні манії проблеми більшість експертів сходяться на