Головна
ГоловнаФінансиФінансовий аналіз → 
« Попередня Наступна »
Кустова Т.Н.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства, 2003 - перейти до змісту підручника

7.3. Приклади кількісної оцінки виробничо-комерційного та кредитного ризиків. 7.3.1 Сила впливу операційного (виробничого) важеля.


Розрахунок здійснюється у зв'язку з необхідністю оцінки втрат обумовлених зниженням виручки.
Ефект операційного (виробничого) важеля обумовлений різним ступенем впливу динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансового результату при зміні обсягу виручки.
Операційний аналіз дозволяє розрахувати точку беззбитковості і запас фінансової міцності.
Розрахунок (з певною часткою умовності) при зовнішньому аналізі можна здійснити за даними ф. № 2 "Звіт про прибутки і збитки". У розрахунку використовуються наступні дані:
виручка-нетто (стор. 0210);
змінні витрат (стор. 020);
постійні витрати (сума стр.030 і 040);
валовий прибуток (стор. 029);
прибуток від продажів (стор. 050).
Алгоритм розрахунку:
1 тг Л.Л. ^ Г валовий прибуток 1. Коефіцієнт валового прибутку =.
Виручка - нетто постійні витрати
2. точка беззбитковості =
коефіцієнт валового прибутку
запас фінансової міцності = виручка-нетто - точка беззбитковості.
Валовий прибуток
сила впливу операційного (ппроізводтвенного) важеля =
прибуток від продажів
Розрахунок сили впливу операційного (виробничого) важеля дозволяє визначити на момент розрахунку інтенсивність зміни прибутку від продажів при зміні виручки-нетто на 1%.
Сила впливу даного важеля тим більше, чим вище рівень постійних витрат при інших рівних умовах. Тому даний розрахунок можна використовувати в аналізі витрат.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Приклади кількісної оцінки виробничо-комерційного та кредитного ризиків. 7.3.1 Сила впливу операційного (виробничого) важеля. "
 1. Глава 6. Ринкова структура світогосподарських зв'язків
  Розвиток продуктивних сил світового господарства вимагає постійного припливу і рентабельного використання значних грошових і фінансових коштів. Вони надходять з національних і зарубіжних джерел. У загальному обсязі капіталовкладень переважають кошти національних джерел: власні та залучені кошти компаній. Для підприємницького сектора в цілому характерний високий рівень
 2. Словник
  Загальна теорія статистики: статистична методологія у вивченні комерційної діяльності: Підручник / А.І. Харламов, О.Е. Башина, В.Т. Бабурін та ін; Під. ред. А.А. Спіріна, О.Е. Башиной. - М.: Фінанси і статистика, 1996. Погостінський М.М., Погостінський Ю.А. Системний аналіз фінансової звітності. -С.-П.: Изд. Михайлова В.А., 1999. Практикум з фінансового менеджменту: навчально-ділові ситуації,
 3. ГЛОСАРІЙ
  Абсолютна величина людського капіталу (освітній фонд) - оцінка людського капіталу в грошовому вираженні. Автоматичні стабілізатори - економічні категорії, мінливі автоматично при зміні обсягів національного виробництва (ЧНП), наприклад податки, трансфертні платежі. Пом'якшують реакцію обсягу ВНП на зміну сукупного попиту. Авуари - кошти, за рахунок
 4. Практикум з курсу
  Індивідуальні завдання Завдання 1. Позика в розмірі 50 т. руб. видана на півроку за простою ставкою відсотка 28% річних. Визначити нарощену суму. Відповідь: S = P (1 + ni) S = 50 * (1 + 0.5 * 0.28) = 57 т. руб. Завдання 2. Кредит у розмірі 20 млн. руб. видається на 3,5 року. Ставка відсотка за перший рік - 30%, за кожне наступне півріччя ставка зменшується на 1%. Визначити множник нарощення і
 5. 11.3. Форми і схеми участі малого підприємництва в міжнародному бізнесі в умовах нової конкуренції
  Малий бізнес може діяти при освоєнні зарубіжних ринків як самостійно, прокреслюючи власну траєкторію господарських відносин з зарубіжної клієнтурою, так і виступати на зовнішніх ринках у взаємодії з великим бізнесом, використовуючи його платформу і пози ції на цих ринках. Ефективність роботи малого підприємництва за обома отме ченним напрямах залежить від застосовуваних форм
 6. Кредитна система
  Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 7. Глава Ринок цінних паперів
  Ринок цінних паперів (РЦБ), або фондовий ринок є складовою частиною фінансового ринку. Фондовий ринок з'являється і розвивається разом з появою і розвитком цінних паперів, які стають товаром в якості джерела доходу. Першим товаром, який став об'єктом торгівлі на фондовому ринку, були комерційні векселя, що тут виступають, в першу чергу, як джерело доходу. Діяльність
 8. 3.1. Зовнішнє середовище функціонування підприємства
  Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - це підприємницької діяльність юридичних і фізичних осіб у галузі міжнародного обміну товарами, послугами, переміщення матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів. ЗЕД являє собою сукупність методів і засобів торго во-економічного, науково-технічного співробітництва, валют-но-фінансових і кредитних відносин із зарубіжними
 9. 5.4. Трудові ресурси
  Основні поняття Трудові ресурси - це частина населення, що володіє физиче-ським розвитком, розумовими здібностями і знаннями, що дають-ми воможность трудитися. До трудових ресурсів відноситься населе ня як у працездатному віці (за винятком непрацюючих інвалідів праці, війни, дитинства та непрацюючих осіб працездатний-ного віку, які отримують пенсії по старості на пільгових умовах-ях), так і
 10. Тестове завдання
  До теми 1 Як слід розуміти слова «комплексна галузь права» у визначенні МПП: це поєднання публічно-правових та приватноправових норм; Б) це поєднання національних та міжнародних норм; це поєднання колізійних та матеріально -правових норм; Г) це поєднання процесуальних і матеріальних норм; Д) це поєднання норм міжнародного цивільного права та міжнародного цивільного процесу. Що