Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка та управління народним господарством (за галузями ) → 
« Попередня Наступна »
Я. В. Паттурі. Економіка нерухомості, 2002 - перейти до змісту підручника

Принцип оптимальних величин (оптимальної економічної величини)

говорить: при сформованих на ринку нерухомості тенденції великим попитом користується певна (оптимальна) величина об'єкта нерухомості даного типу. Наприклад, на ринку житла в Москві великим попитом в 1993-1994 рр.. користувалися 3-4-кімнатні квартири, а в 1995 р. підвищеним попитом користувалися однокімнатні квартири. Хороший ділянку, який занадто малий або занадто великий, може втратити у вартості. Лот на перехресті доріг може бути ідеальним місцем для автозаправної станції. Але якщо він занадто малий, то виникнуть проблеми з доступом, відчуватиметься дефіцит площ для обслуговування і складування. Якщо ж він надто великий, то надлишкова земля не принесе додаткової виручки діючої станції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Принцип оптимальних величин (оптимальної економічної величини) "
 1. 4.3. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА
  Економічні показники роботи підприємства (собівартість, прибуток, рентабельність, продуктивність праці, матеріаломісткість тощо) значною мірою залежать від розвитку концентрації виробництва, тобто від обсягу продукції, що випускається. З розвитком концентрації економічні показники роботи підприємства, як правило, поліпшуються до його оптимальних розмірів, а потім можуть погіршуватися. Відомо,
 2. 7.3. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НА МАКРО-і мікрорівнях, ЇЇ ЗМІСТ, ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ
  Знання факторів та механізму їх впливу на прискорення НТП є основою для його управління. Але цього недостатньо. Для управління НТП необхідний комплексний підхід, тобто облік впливу всіх факторів. При цьому всі фактори необхідно ранжувати за силою впливу на НТП і враховувати в першу чергу ті з них, які чинять найбільш істотний вплив. Перш за все держава на основі
 3. 9.4. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
  Важливим важелем впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни є інвес-тіціонная політика держави. З її допомогою держава непо-безпосередніх може впливати на темпи та обсяги виробництва, рівень інфляції, прискорення НТП, зміна структури суспільного виробництва та вирішення багатьох соціальних проблем. Аналіз показав, що в науковій
 4. 11.1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ЇХ СКЛАД І СТРУКТУРА
  Основні фонди є найбільш значущою складовою частиною майна підприємства і його необоротних активів. Основні засоби - це основні фонди, виражені у вартісному вимірі. Основні засоби - це засоби праці, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вироблену продукцію частинами в міру
 5. 13.6. УПРАВЛІННЯ оборотних коштів на підприємстві
  Управління оборотними засобами - це складова частина управління в цілому підприємством. Основна мета управління підприємством - це поліпшення фінансового стану підприємства (досягнення максимального прибутку і зростання вартості фірми). Ця ж мета переслідується і при управлінні оборотними коштами. Для управління оборотними коштами на підприємстві повинна бути створена спеціальна група,
 6. 16.4. ЦІНОВА ПОЛІТИКА НА ПІДПРИЄМСТВІ
  В умовах ринкової економіки ціна є одним з найбільш важливих синтетичних показників, які суттєво впливають на фінансове становище підприємства. Тому, розраховуючи ціну виробу, підприємці прагнуть до того, щоб вона була оптимальною з точки зору відповідності інтересам власника і ринку. Рівень установлюваної підприємством ціни на продукцію багато в чому визначається тим, які
 7. 1.3. Підприємництво як особлива форма економічної активності
  Підприємці, згідно з визначенням Й. Шумпетера, - це господарські суб'єкти, функцією яких є здійснення нових комбінацій і які виступають як активні суб'єкти підприємства. При цьому Шумпетер вважає, що традиційне обмеження кола підприємців тільки лише «самостійними суб'єктами» (приватними особами), в принципі, невірно. До підприємців слід відносити всіх,
 8. 4.1. Принципи та методи оцінки ефективності підприємницької діяльності
  У загальному уявленні ефективність (в перекладі з латинської - дієвий, продуктивний, що дає результат) характеризує розвинені системи, процеси, явища, тобто виступає індикатором розвитку. Вона ж - його найважливіший стимул. Прагнучи підвищити ефективність конкретного виду підприємницької діяльності та їх сукупності, ми визначаємо заходи, що сприяють процесу розвитку, і відсікаємо
 9. Тестові питання
  Ефект - це: а) порівняльна оцінка результатів діяльності, б) абсолютна величина, що відображає результати діяльності комерційної організації; в) показник ефективності діяльності компанії. 2. Ефективність визначається: а) як відношення величини прибутку до активів комерційної організації, б) співвідношення результату і витрат, що обумовлюють цей результат; в) різницю між
 10. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ГРОШОВОГО ОБІГУ
  Нормальне функціонування фінансового ринку в стра ні - одна з обов'язкових умов ефективного функціонує вання економіки, стабільності соціального розвитку. Фінан совий ринок - комплексний об'єкт. За предметною ознакою, тобто по виду фінансових ресурсів, він складається з трьох сегментів: ринків грошових ресурсів, цінних паперів і валютного ринку. Між ними існують тісні взаємозв'язки,