Головна
ГоловнаФінансиФінанси та кредит → 
« Попередня Наступна »
Смородінa М. І.. Фінанси та кредит, 2006 - перейти до змісту підручника

5.8 Принципи Б. системи (ст. 28, БК):


Єдність Б. системи (єдина система бухобліку. порядку витрат,.)
Самостійність бюджетів
Збалансованість
Розмежування доходів і витрат за рівнями Б. системи
Повнота відображення доходів і витрат
Загальне покриття витрат бюджету доходами (Д = Р)
Еф-ть та економність використання Б. ср-в
Гласність (всі документи публікуються)
Достовірність Б. (показники відображають реальну ситуацію)
Адресність, цільової хар-р Б. ср-в
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5.8 Принципи Б. системи (ст. 28, БК):"
 1. 13.2 Інфраструктура підприємства
  Як відомо, термін «інфраструктура» використовується для обо-значення тих служб підприємства, які виконують обеспечи вающие функції для нормального функціонування основних профільних видів діяльності підприємства. На рис. 13.3 приве дена схема інфраструктури підприємства . Рис. 13.3. Загальна схема інфраструктурипредпріятія Інфраструктурою підприємства називаються ті підрозділи, кото риє
 2. 25.2 Управління якістю продукції
  Управління якістю продукції-це постійний цілеспрямований ний процес впливу на фактори та умови, що забезпечують створення продукції оптимальної з точки зору пропонованих до неї вимог і забезпечує максимально ефективне її іс користування. Під фактором розуміється конкретна сила, здатна вимірюв нитка властивості вихідних матеріалів. До факторів належать предме ти праці, засоби
 3. Кредитна система
  Кредит має тривалу історію розвитку. Він виник як один з різновидів обміну в далекі історичні епохи, і його розвиток тісно пов'язаний з розвитком господарської діяльності людства. Існує два види кредиту - натуральний і грошовий кредит. Натуральний кредит з'явився в епоху розкладання первісно общинного ладу. Він існує до цих пір і означає надання в позику
 4. Алфавітно-предметний покажчик
  Перша цифра нумерації відповідає номеру глави , друга цифра - номеру параграфа, третя цифра - номеру пункту параграфа. А Адвокат 5-6-2; см. Представництво; Представник Адміністративна відповідальність 8-5-2; см. Забезпечення порядку в судовому засіданні Адміністративна юстиція 15-2 адміністративна юстиція в країнах системи континентального права 15-2-2; адміністративна юстиція в
 5. Олена Жуліна, Наталія Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009
  Шпаргалка підготовлена ??відповідно до програмою курсу «Економіка і соціологія праці» і складена у вигляді відповідей на екзаменаційні питання з даної дисципліни. Це видання розкриває такі питання, як предмет соціології та економіки праці, сутність і роль праці в суспільстві. Дається поняття умов праці, функції, принципи і система оплати праці, соціальна структура трудової організації
 6. 3.5. I Основні типи колізійних прив'язок
  Типи колізійних прив'язок (формул прикріплення) перед ставляют собою найбільш типові, максимально узагальнені пра-вила , найчастіше використовувані для побудови колізійних норм. Їх ще називають колізійними критеріями або колізія оннимі принципами. Система колізійних принципів заснована на загальних колізійних прив'язках (властивих більшості правових систем світу і застосовуваних у всіх
 7. 5.1. Поняття органів виконавчої влади, система і структура
  Специфіку і правовий статус органу державної влади визначають його функції і завдання, форми і методи, які він реалізує від імені держави, в обсязі та межах своєї компетенції. Ці повноваження полягають у праві органу виконавчої влади, державного управління, їх дол жностних осіб видавати нормативні правові акти обов'язкові для тих, кому вони адресовані, і застосовувати заходи
 8. 5. Середньовічні юристи
  Юриспруденція , настільки пишно розквітла в античному Римі і потім своєрідно продовжена візантійськими правознавця ми, відродилася в Західній Європі в XII в. Початок цьому про процесу поклало основу ирнера (1065 - 1! 25) школи Глос саторі в Болоньї. Метою даної школи було вивчення за першоджерелами власне римського права без нашарувалися ся на нього в подальшому інших юридичних норм.
 9. 13.2. Еволюція світової валютної системи
  Світова валютна система складається з взаємодіючих національних валютних систем і міжнародних валютних інститутів. Різним етапам розвитку світового господарства були свойс-венни наступні світові валютні системи: золотий стандарт;, золотодевизном (Бреттон-Вудська); / керовані плаваючі валютні курси. Кожна система відповідала певним ступеням зрілості міжнародних
 10. 4.1 .6. ПРАВО І ПРАВОВА СИСТЕМА
  Поняття права та правової системи співвідносяться як частина і ціле. Якщо під правом традиційно розуміються вихідні від держави загальнообов'язкові норми, то правова система - більш широка реальність, що охоплює собою всю сукупність внутрішньо узгоджених, взаємопов'язаних, соціально однорідних юридичних засобів (явищ), за допомогою яких офіційна (публічна) влада чинить